files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/02/09
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/03/14
  Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/18
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/03/12
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/05/09
  Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/05/18
  Н = 118м, Местност „Аеците гр
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/07/02
  Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/05/09
  Предвидените дейности в границите на водния обект р
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/11
  Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/01/02
  Обект Административен комплекс Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/25
  За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/07/12
  Целта на ип е извършване на напояване на земеделски земи посредством капково напояване чрез водовземане от река Кумруджа в землището на с. Даскал Атанасово, община Раднево, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/19
  Обект Предприятие за преработка на риба и рибовъдна база Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/07/12
  Целта на ип е извършване на напояване на земеделски земи посредством капково напояване чрез водовземане от река Кумруджа в землището на с. Даскал Атанасово, община Раднево, област Стара Загора
directory files File  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница