files/attachments/2015/07/31
  10 ноември демократичното начало тогава и сега
sites/default/files/attachments
  Скъпи читатели! Каним Ви да намерите в библиотеката над
  Название: Индикатори за качество на градската среда
  За специални защитени зони (сзз) за предложени и одобрени зони от значение за общността
files/attachments
  Престъплението не спира и с новите собственици държавата сключва заробващи договори за едва 0,5-1,5% концесионна такса от добитите метали за държавата и респективно 98,5-99,5 за концесионера
  Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
sites/default/files/Attachments
  Какво е илга-европа?
files/attachments
  До министър председателя на министерски съвет на република българия
system/files/attachments/1310
  Годишен доклад 2012: важното накратко 1
files/attachments/2017/02/27
  44 нс – Листи „бсп за България”
files/attachments
  Министерство на околната среда и водите Министерство на културата Водещи медии сигнал за проверка
files/attachments/2015/07/31
  Оценка на едногодишната работа на правителството на герб
  Политическо обръщение
sites/default/files/attachments
  За сключените договори в од"ЗГ" за замени на земеделски земи от дпф с частни земеделски земи по реда на чл. 36 От ппзспзз
files/attachments/2015/07/31
  Доклад за дейността към 31 декември 2013 година българска социалистическа партия годишен доклад за дейността
  Позиция на нс на бсп относно усвояването на средствата от европейските фондове
  Състав на работните групи за подпомагане на опо и обС на бсп при подготовката и провеждането на отчетно-изборните събрания благоевград
system/files/attachments/1423
  Обръщение волфганг Гьоц (Wolfgang Götz), директор
files/attachments/2016/03/17
  Съвременници на бъдещето 125 години бсп
files/attachments/2015/07/31
  Позиция на националния съвет на бсп
system/files/attachments/1308
  Годишен доклад 2012 Г.: основни акценти 2
sites/default/files/attachments
  Докладна записка от д-р юксел ахмед кмет на община гр. Дулово
  Общински съвет
files/attachments
  Колко достъпен е достъпът до обществена информация Панта рей, панта киней*. Лесен отговор от държавата да искаш-недей
files/attachments/2016/02/05
  Социалните и икономически аспекти на развитието на планинските региони в българия и ес” (резюме) София, 2016 г. Агенция „медиана” характеристики на изследването
sites/default/files/attachments
  Публичен регистър на издадените разрешения за строеж от 01. 01. 2017 год до 30. 09. 2017 год.
files/attachments/2015/10/16
  Българска социалистическа партия н а ц и о н а л е н с ъ в е т
files/attachments/2015/09/07
  Структурата на бсп в Габрово остро разкритикува позицията на герб по отношение на назначението на Али Алиев
files/attachments/2016/03/23
  Съвместна декларация по повод терористичните атаки в Брюксел
files/attachments/2015/07/31
  Позиция на националния съвет на българската социалистическа партия
sites/default/files/attachments
  Министерство на вътрешните работи
  Мандат 2015-2019 пк „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”
  Община дулово, област силистра
files/attachments/2017/10/28
  Проект! Повече социална европа в интерес на хората политическа визия на бсп
files/attachments/2015/07/31
  Местни избори 2015
  За дейността на делегацията на българските социалисти в европейския парламент
sites/default/files/Attachments
  Какво е илга-европа?
sites/default/files/attachments
  Председателя на Общински съвет гр. Дулово
  Община дулово, област силистра
files/attachments/2016/05/17
  Дарения за 2016 г. – Бсп-софия
files/attachments/2018/02/17
  Районна прокуратура
files/attachments/2015/07/31
  Декларация на Националния съвет на Българската социалистическа партия
  На националния съвет на бсп по проблемите, свързани с бежанците
  Управленски проект на бсп „Гори” Състояние на горското стопанство
files/attachments/2018/04/13
  Българска социалистическа партия
  Правилник за трудовите правоотношения в българската социалистическа партия
files/attachments/2017/04/12
  Българска социалистическа партия н а ц и о н а л е н с ъ в е т
sites/default/files/attachments
  Приложение практически препоръки
files/attachments/2015/07/31
  За реда и начина на изграждане на областните съвети на бсп
sites/default/files/attachments
  Председателя на общински съвет гр. Дулово
  Председателя на Общински съвет гр. Дулово
  Решения за Договор № ур-051/29. 01. 2014 г c предмет: „Разработване напу нанп „Пирин" за периода 2014 2023 г." Проект № dir-5113325-3-91 „Устойчиво управление на нп „Пирин" и р „Тисата" от оп „Околна среда 2007-2013 г
files/attachments/2015/07/31
  Позиция на националния съвет на бсп
  П о з и ц и я на националния съвет на бсп
sites/default/files/attachments
  Решение № / Дата Населено място Поземлен имот № / Урегулиран поземлен имот, квартал
  Община дулово, област силистра
  План за защита при бедствие в община
files/attachments/2016/06/26
  Държавните и правителствени ръководители от семейството на пес лидерите на партии и организации от пес групата на социалистите и демократите в еп
files/attachments/2015/09/01
  Декларация общинският съвет на бсп – Кърджали
sites/default/files/attachments
  Направление: Руйно – Дулово Превозвач: „Автобусни превози”
files/attachments/2015/07/31
  На Националния съвет на бсп
  Проект! Съвременната криза и българия утре – отговорът на социалистите българия нова социална държава!
  Доклад на Сергей Станишев на заседанието на нс на бсп на 14 януари 2012 г
  Позиция на Националния съвет на бсп
files/attachments/2016/10/03
  На Изпълнителното бюро на нс на бсп във връзка с предстоящия национален референдум
sites/default/files/attachments
  Програма за енергийна ефективност на община дулово 2013 2015 м юни, 2012 Проект! Съдържание
  Състав на постоянни комисии общински съвет-дулово
directory files attachments  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница