files/media/files/78b7dd05b70c27654cba057e35852cea
  Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
files/media/files/306f922ad2fdcb76ea955bc54458dbe4
  Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
files/media/files/ce6ca12dbf488b39010183018ab51a59
  Творческа автобиография на Цветомира Николова Костадинова
files/media/files/d6dd58e8f7150c39726ba589ba76d7d7
  Сценарий на Жана Авишай г. "Дом в планината" документален филм по сценарий на Славчо Дудов София-прес Интерфилм
files/media/files/c91ddb3f3098cae701ab793e2048602f
  Конкурс на натфиз за щатен професор, кинознание, диплом вак №24032/22. 01. 07 2004 патент за изобретение № bg64327 В1
files/media/files/5d7d15f21cf3962ee9f3985da87d9f5d
  Биография име: Евгений Светославов Михайлов Дата и място на раждане: 02. 12. 1954г., София, България
files/media/files/a967e5e36251c8288059ddec1a376fee
  Проф. Венец василев димитров филмов и тв. Оператор преподавател по "филмово и телевизионно операторство" в натфиз "Кр. Сарафов"
files/media/files/517b422dd0be3c65a8ca29204f35631e
  Проф. Иван георгиев гец
files/media/files/d04a4c3dde1c52f358ae20248db4d45f
  Закон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджет
files/media/files/407aaa52dd9d559a7182be62712f2d62
  Закон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджет
files/media/files/b38b57cec7fe76baa47551fa2824e750
  Закон за филмовата индустрия Ежегодни постановления на Министерски съвет за изпълнение на закона за държавния бюджет
files/media/files/16523cfa9a3b53e46c13bf829dc6d621
  Георги тодоров роден 10. 01. 1944 Образование
files/media/files/47cc35938a016bf03cc6477dc48c20a2
  Cinemascope-I. Nichev
files/media/files/d4aaefb2ac7ca539891df1b8c1cde079
  На Иван Величков Милков 08. 10. 1942 роден в София, България
files/media/files/5ecd11acf24ec9b16b58f44944b3d861
  Дипломиран през 1982 година с "Бел Ами" игрален филм, по едноименното произведение на Ги дьо Мопасан
files/media/files/41fe9c8de30e1cd8520b0a9b8fd292b2
  Г. На основание чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на иа “нфц” и във връзка с чл. 6, т. 7, чл. 13, чл. 28, ал. 1, чл. 30, чл. 32 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/ н а р е ж д а м
files/media/files/95a750bfca595fea3adec614bd054940
  Изпълнение на бюджета за 2007 Одобрена и предоставена субсидия 6 600 000 лв
files/media/files/134badc8e148531102f2ac03ca5b8e9a
  Австрия/Германия, 2005, 100 мин Реж.: Бенджамин Хайзенберг
files/media/files/f9e34933308eabee91c218e44e90b41b
  Сценарий за пълнометражен игрален филм 2013 г. „Шинбилин" сценарий за пълнометражен игрален филм 2012 г. „Латино- парти" документален филм -2011 г
files/media/files/7978710cce44dc2e2f3039469385f45f
  Фестивали и награди
files/media/files/5ebb37cd87eb3df6b59b86cce5e81902
  На проектите за анимационен филм за разглеждане на
files/media/files/4e6b57af38f6686402ab395c4094f91b
  Биография на Биляна Иванова аниматор Биляна Иванова е родена на 11. 09. 1977 г
files/media/files/f41b535f93981757807fa8b5d6704a4b
  Curriculum vitae
files/media/files/f5692bb2352934e77a77c89fc2448e8e
  Фокус турция
files/media/files/2eb8f2dec55d644cfe54498a55cdadef
  Да забравиш шайен
files/media/files/977eb86b8f79bfad6629c0681b3030e2
  Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2011 г
files/media/files/d90be49baf0e157cc0f52c8ca5f7a251
  Заседание на Финансовата комисия на 09. 12. 2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти
files/media/files/7328e0f4d58428d8bf662994ef61be37
  Решение на Министерски съвет №593 от 20 юли 2016 г за условията и реда за разплащания на разпоредители с бюджет по договори, Ви информираме за следното
files/media/files/a1e0e81fce471ba60c917b549afb334b
  Програма ретроспектива 50 години Златна роза Зала европа 30 септември (петък) 17. 00 А бяхме млади
files/media/files/fa550d4d020ed4d8792dae49d29f31b8
  На проектите и идеите за документален и научно-популярен филм за разглеждане на
files/media/files/e9f7f5f5f4ad0564113b0d2158aa7fad
  Изпълнителен директор: /проф. Александър Грозев
files/media/files/6a9c5a9d727a6aafed4a6c8e1d4e85d5
  1 вълшебният сладкиш, рег. №08А020, оценен с 376 точки и 9 гласа "за"
files/media/files/ea53d70e538694a57e726b531bb0656c
  П р о г р а м а 22-ри фестивал на българското документално и анимационно кино “златен ритон”
files/media/files/7f58e3f574d9e61c674fa63e0ef165c4
  Определям
files/media/files/cb31f88e54ce39c98f51d6665a388196
  На проектите и идеите за игрален филм за разглеждане на
files/media/files/bbb74dd81bc6921efb789fa1e931db39
  Определям
files/media/files/6fe79d7979ac2a64384af35da69cb6c1
  Г. На основание чл. 13, ал. 2, чл. 32 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на иа “нфц” н а р е ж д а м
files/media/files/8336b81198043e8001a8d1cba9338957
  Заседание на националната художествена комисия: 8 май 2006г. (понеделник) 10,00 часа иа „нфц списък
files/media/files/8e5c81b8dd7205df3f97c07f79082038
  Сценарий и подготовка на проект за разглеждане на v-та редовна конкурсна сесия за 2005г на нхк
files/media/files/bd20729a265a399ff9dc87dac27006cd
  На проектите и идеите за игрален филм за разглеждане на
files/media/files/457f7d55764bf9043c1f0afc1058d3dd
  На проектите и идеите за документален и научно-популярен филм за разглеждане на
files/media/files/9565a08cedf97bdb7f22ebadf888b4e1
  Дом на киното 31. 05., събота 17: 00 Спартак
files/media/files/99b65c293e1aa4bf8440b459e6e63668
  На проектите и идеите за документален и научно-популярен филм за разглеждане на
files/media/files/8120b59406e17b5b31c9665fe412b58f
  Г. На основание чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на иа “нфц” и във връзка с чл. 6, т. 7, чл. 13, чл. 28, ал. 1, чл. 30, чл. 32 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/ н а р е ж д а м
files/media/files/752bf6d3bec761a2d5ae05988d7b7384
  З а п о в е д №120 / 04. 12. 2013г. На основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 13, ал. 2, чл. 28, ал. 4 и 6 на Закона за филмовата индустрия /зфи/, решение
files/media/files/7bc1cbf6460fe2f3bb364b156c5c394d
  Решение за размера на държавното подомогане спрямо проектите
files/media/files/fcea20e35bb25d7d6f7ad811fe353e69
  До Изпълнителния директор на нфц, г-н Павел Васев Копие: До членовете на Националния съвет за кино
files/media/files/edc80a143a85cf63432c99a38ab5860a
  На проектите и идеите за документален и научно-популярен филм за разглеждане на
files/media/files/afe1b357ba6af5a812869f3983d78275
  Покана уважаеми колеги, На 06 декември 2014 г. (Никулден) в 11: 00 часа
files/media/files/d1da1154bd1643ca7ab312d8e334e474
  1 любов с превалявания, рег.№12А164, ср оценка 69,93
directory files media  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница