files
  Новости в програмен продукт Заплати – версия 12
files/news
  Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe
uploads/files/News
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
language/bg/uploads/files/news__1
  „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
uploads/newsletter/files
  Meet in Italy for Life Sciences 2015 mit4LS
  Онлайн платформа (EN)
language/bg/uploads/files/news__1
  Изложение «месомания 2016»
uploads/newsletter/files
  За брокерски събития
esoft/files/news
  Номер и дата на аос местонахождение на имота
language/bg/uploads/files/news__1
  I общи положения Ч
uploads/files/News
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
files/news
  Съобщение за пресата travelport представи революционна система за хотелски резервации
  I. Информация за контакт с инвеститора
  I. Информация за контакт с инвеститора
language/bg/uploads/files/news__1
  Бразилия и аржентина
  Програма 19 ноември 2015, София, Централ Хотел Форум 9: 30-10: 00 Регистрация
files/news/archive/2009/12/files
  Christmas tournament „Moto-Pfohe and friends” 14-19 December 2009 First stage – 24 teams /8 groups х 3 teams/ 14 December 2009 /Monday
language/bg/uploads/files/news__1
  Месалина оод, представител на марка за дамска мода kensol
files/news
  И н ф о р м а ц и я за преценяване необходимостта от овос
index_files/news/2009/09/28
  Изложение international exhibition образование без граници education beyond borders
uploads/files/News
  Biomeda 2000 Ltd
files/news
  За удостояване с отличието „Българка на годината” на им на Св. Злата Мъгленска на Държавната агенция за българите в чужбина
public/files/news/2
  Еуропеана – виртуален дом на културното наследство на европа и българия даниела Петрова
public/files/news/40
  Културните ценности на Националния исторически музей в контекста на Europeana
files/news/archive/2009/05/files
  Благотворителността се разгръща във време на криза 29 644 лева събра традиционното модното ревю «Пролет в Мото-Пфое 2009»
files/news
  Информация за медиите нцоза създава три национални здравни регистъра
public/files/news/158
  Старобългарският евхологий ръкописно наследство в пловдивската народна библиотека
language/bg/uploads/files/news__1
  Програма научно практическа конференция "Нови моменти в областта на науката и производството на мляко и млечни продукти"
bg/sites/default/files/news/Concurs_Ese_2016
  Конкурс есе „Индустрията в моя регион
public/files/news/157/files
  Bulgarian-Swiss Cooperation Programme Reform Fund Linked to Civil Society Participation
news_files/news
  Зип момчета до 12 години сцз
language/bg/uploads/files/news__1
  Стартира академия „Иновации в действие” проект за знание и умения по иновативни практики София, 15 октомври 2012 г. Днес стартира социално-отговорният проект на Солвей Соди ад – Академия „Иновация в действие”
  Българска камара на химическата промишленост
  Българска камара на химическата промишленост Асоцииран член на cefic и eceg
public/files/news/40
  Предизвикателствата пред българското съдържание в Европеана
files/news/archive/2009/03/files
  Moto-pfo jaguar – най-надеждните и сигурни автомобили в света
uploads/newsletter/files
  За брокерски събития
language/bg/uploads/files/news__1
  Древно-тракийско скално светилище под Царев връх – предшественик на Рилския манастир
files/news
  За публикуване на интернет страницата на общината
  За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс) област: добрич община: добричка
  Закон за българите и българските общности извън Република България Основната цел
language/bg/uploads/files/news__1
  Българска камара на химическата промишленост
uploads/newsletter/files
  Бюлетин за брокерски събития
language/bg/uploads/files/news__1
  Агенция за подбор и управление на човешки ресурси
public/files/news/40
  Трезорът на националния археологически музей – бан в контекста на европеана
files/news
  Rinno модел за ускоряване ползите от Румънско Българското трансгранично сътрудничество чрез използване на научно развойна дейност и иновации (нрди)
contentFiles/news/2017/07
  Bulgaria Pontica Medii Aevi, IV-V, Sophia, 2003, 163-173. 2004 10. Монетите от манастира "Великата лавра" "Св. 40 мъченици" във Велико Търново. Средновековно Търново. Археологически проучвания. Юбилеен сборник
language/bg/uploads/files/news__0
  Всеки четвърти висшист работи в чужбина, оставащите в България се реализират най-често в търговията и услугите
  Тренинг за комуникации с обществеността за регионалните референти 05. 07. 2012 г
files/news
  За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс) област: добрич община: добричка
public/files/news/67/files
  Регламент и график за провеждане на изложба базар на биологични продукти, произведени от български производители
  Аз, долуподписаният/долуподписаната в качеството си на управител на
files/news
  Финансиран със заемни средства (Заем 7612 bg) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31. 39 милиона евро по Проекта за социално включване
upload/files/news/atachment
  Програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 4: Развитие и признаване на младежката работа, а общата стойност на проекта е в размер на 9 482,00 лв
files/news
  Отчет за дейността за периода 31. 08. 2015 г. 04. 09. 2015 г. Дирекция „
  Програма за националния събор на народното творчество копривщица 2015 година на област добрич
contentFiles/news/2017/07
  Цитирания за Константин Дочев С. Авдев
files/news
  За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
public/files/news/40
  Програма 01. 10. 2010 13. 00 откриване Емил Стоянов член на Европейския парламент
language/bg/uploads/files/news__1
  Библията, но пресъздава библейските сюжети в нов прочит и съвременно послание
files/news
  Отчет за дейността за периода от 24. 04. 2017г до 28. 04. 2017 година дирекция „
language/bg/uploads/files/news__1
  Програмата за промоция на европейски млечни продукти, произведени в България, бе представена с щанд на изложение в Дубай
fckeditorfiles/news/27/file
  Програма „околна среда 2007-2013 Г. Решения за по-добър живот
files/news
  През м май 2011 г. Програмата на информационно-опознавателното пътуване на абтта до полуостров Атон започва със запознаване на туристическия потенциал на старинна Аrnea
language/bg/uploads/files/news__0
  На класираните на 31. 05. 2012г фирми, членове на ббкм, по оп "рчр" „Безопасен труд"
files/useruploads/files/news/opening
  Програма "околна среда 2007-2013 г." Оперативна програма "
files/news
  «младоженецът» от Емил Манов режисьор: Иван Боримечков
public/files/news/40
  Българското архивно наследство в контекста на проекта европеана
public/files/news/75
  Европеана – приоритетен проект в политиката за дигитализиране на българското архивно наследство
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № ап-03-14-49 Смолян, 16. 02. 2016г
language/bg/uploads/files/news__0
  Хххix международна конференция бизнес среща с изложба „Птицевъдство 2017”
contentFiles/news/2017/01
  Северна българия
language/bg/uploads/files/news__1
  Българска камара на химическата промишленост
files/news
  Концепция за развитие на дейността па Държавна агенция за българите в чужбина
  Отчет за дейността за периода 16. 05 27. 05. 2016 г. Дирекция „
uploads/files/News
  Изложение уикенд туризъм русе 2013 шести фестивал на туристическите забавления и анимации
contentFiles/news/2018/01
  Председател: Георги Нехризов, секретар: Вероника Генчева северна българия
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № ап-03-14-116 Смолян, 18. 04. 2017г
language/bg/uploads/files/news__0
  Оптикоелектрон отличена от Белия дом
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № ап-03-14-308 Смолян, 19. 09. 2017 г
files/news
  Всеукраинска обществена организация "конгрес на българите в украйна"
  Република българия държавна агенция за българите в чужбина
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № ап-03 -14 -1071 Смолян, 15. 12. 2015 г
public/files/news/75
  Докладите "новият ренесанс" на комитета на мъдреците и "стратегическият план за европеана 2011- 2015"
  Списък с участници
files/news
  Съболезнователен адрес
public/files/news/68/files
  Семинар Организатор: „Алто комюникейшънс енд пъблишинг оод
files/news
  До президента на република българия г-н росен плевнелиев уважаеми г-н президент
uploads/files/News
  Големите лекарствени скандали
public/files/news/75
  Националният музеен фонд и европейският дигитален ренесанс – успоредици и пресечни точки
public/files/news/2
  Петя Толева І. История Регионален археологически музей в Пловдив
uploads/tinymceup/files/News
  Нсорб кметът на Троян към министър Михайлова: „Не ни взимайте довеждащите водопроводи!“
  Г. Фокус Има сключен договор с фирма-изпълнител, която ще изгради новата улица до рибарското пристанище в Бургас
  Нсорб кметове се съмняват в лобизъм
  Нсорб оценяват категоризирането на общините и населените места в България
  Нсорб община получи почетна грамота
  Осми клас остава в основните училища amalipe com/14. 03. 2014
  Нсорб до края на 2015 г. Опак има амбициите да усвои
  Нсорб цветлин Йовчев: Сътрудничеството на мвр с местната власт трябва да е в полза на обществото
  Нсорб стартира третата поред процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
  Г бнр деница Караджова: Около 90 милиона евро са замразените от ек средства по оп "Регионално развитие"
files/news
  Централно военно окръжие ІІ степен – добрич
uploads/tinymceup/files/News
  Нсорб мосв с "отстъпка" за общините от отчисления за отпадъци
  Фокус По повод 24 май в Стара Загора паркирането в зелената зона на града ще бъде безплатно
  Г. Фокус Зам кметът на Добрич арх. Пламен Ганчев: Продължава ремонтът на сградата на дкц-2
  Нсорб кметове от герб обжалват раздадените милиони на общини на бсп и дпс
  Заседание на общинския кризисен щаб
  Г. Фокус Управителният съвет на Националното сдружение на общините заседава в Разград
files/news
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  Отчет за дейността за периода от 19. 03. 2018г до 23. 03. 2018 година дирекция
uploads/tinymceup/files/News
  Нсорб общините плащат милиони за санкции заради опос
  Г. Фокус Кметът на община Ямбол Георги Славов изказва благодарност на фирмите, дарили средства за Деня на Ямбол
  Нсорб на кмета на община Търговище д-р Красимир Мирев предстоят участия в работата на Комитета на регионите и в ус на нсорб
  Нсорб проблемите на земеползването обсъждат на форум в столицата
  Нсорб на 26 февруари ще се проведе публично обсъждане на споразумението за партньорство за програмния период 2014-2020 г
  Г. Фокус Обновената почивна база „Паниците“ на Община Казанлък отваря врати на 30 юни
  Нсорб обучения на общински съветници
  Фокус Две детски градини и две детски музикални школи ще бъдат наградени със Златен плакет на община Смолян
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д № Смолян, 2015 г
  З а п о в е д № ап-03 -14-1033 Смолян, 08. 12. 2015 г
uploads/tinymceup/files/News
  Програма за устойчиво развитие на регионите, която да подкрепи и водния сектор
  Нсорб сдружението на общините излъчи кмета на Самоков Вл. Георгиев за свой представител в Съвета по горите
  Нсорб общините поискаха допълнително финансиране на болниците в 51 отдалечени и рискови региони
  Нсорб министър Андреева: Осигурени са средства за болниците в Крумовград, Момчилград и Ардино
  Нсорб обучават общински експерти за провеждане на изборите
  Новини за общините 08. 06. 2014 г. Darik news
  Общини фокус
  Нсорб община Белоградчик получи грамота
  Новини за общините 08. 07. 2014 г. Darik news
  Заседание на сдружението. Тя е за участие на общински служители и изборни лица в обучение по проект, финансиран от оперативна програма „Административен капацитет
  Нсорб обещан мираж ли ще остане комасацията
  Нсорб общините към авто-фирмите: не злоупотребявайте с еко-информацията за колите!
  Община Долна Митрополия финализира работата по проект „Създаване на условия и предпоставки за добро управление на територията на община Долна Митрополия по Оперативна програма
  Нсорб до есента ще има единен регистър за хора с психични заболявания
  Г. Фокус Община Стара Загора подписа договорите за проектиране на важни инфраструктурни обекти
  Нсорб общини
  Нсорб девет общини в Северозапада получават допълнителни пари
  Г бнр близо 50 хил лв ще бъдат инвестирани в две детски градини в община Омуртаг
files/news
  Информация за равнището на безработицата в Добричка област за деветмесечието на 2013 г
uploads/tinymceup/files/News
  Доклад "Анализ на териториалното разпределение на ддфл и разработване на варианти за определяне на местен ддфл"
  Г. 24 часа Бедстващите в Мизия се нуждаят от лекарства, храна и вода
  Фокус Карнавал на биоразнообразието ще се проведе в Бургас
  Новини за общините 17. 08. 2014 г. Фокус
  Нсорб отстъпката при данъка за колите ще бъде предшествана от разходи
  Нсорб сдружението на общините и министерствата ще си партнират при подготовката на проекти
  Г бнр добра събираемост на налозите отчитат от община Шумен
  Нсорб общини пред фалит, заради пари по проекти
  Новини за общините 01. 06. 2014 г. Darik news Пет дружества искат озеленяването на общината
files/news
  До областния управител, кметове на общини,ВиК и енерго- про ад
uploads/tinymceup/files/News
  Медиа пул Гладиаторски шлемове, балони, ретро трамвай в нощта на музеите
  Нсорб в общините ще бъдат изграждани патронажни центрове
uploads/files/News
  Нови възможности за партньорите на биомеда биомеда 2000 еоод предлага на своите клиенти безплатно брандиране
upload/files/news/atachment
  З а п о в е д №ап-03-14 -266 Смолян, 24. 08. 2017 г
  З а п о в е д № Смолян, 2016 г
uploads/tinymceup/files/News
  Медиа пул Безработицата продължава да расте, но по-бавно
  Заседание Общинският съвет в Благоевград 29 Август 2014
  Фокус в община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на целите и стратегията на общински план за развитие 2014-2020 година
  Нсорб мзх, неправителственият сектор и агроучени обсъждат проблемите на земеползването в България
  Фокус Зам кметът на Добрич арх. Пламен Ганчев: Работи се усилено по възстановяване на обектите, пострадали от наводнението
  Г. Фокус На 29, 30 и 31 август в Казанлък ще се проведат Празниците в Долината на тракийските царе
files/news
  Програма 2012 национален план предложение за комуникационна инициатива
uploads/tinymceup/files/News
  Г бнр започва изграждането на втора пречиствателна станция в община "Марица"
  Закон за възрастните хора и зид на Закона за частните съдебни изпълнители
  Новини за общините 14. 05. 2014г
fckeditorfiles/news/27/file
  Програма „околна среда 2007-2013 Г. Решения за по-добър живот
uploads/tinymceup/files/News
  Г. Кмета бг Фандъкова нареди огледи на инфраструкурата заради валежите
  Г. Фокус Община Смолян е подготвила разнообразни прояви по повод Деня на детето
  Г. Фокус Карлово отбелязва 177 години от рождението на Васил Левски
  Г бнр ловеч ще финансира десет малки проекта от местно значение
  Г. Фокус в ракитово започва изграждането на образователен център за работа с деца и родители
fckeditorfiles/news/27/file
  Дирекция на Природен парк Русенски Лом
files/news
  Отчет за дейността за периода от 28. 05. 2018г до 01. 06. 2018 година дирекция „
uploads/tinymceup/files/News
  Новини за общините 30. 06. 2014 г. Dariknews bg
files
  Решение за минимален праг, над който организаторите да декларират финансовата подкрепа, която са получили. Този праг трябва да бъде решен от Еврокомисията
language/bg/uploads/files/news__1
  Отчет за дейностите на на българската камара на химическата промишленост за периода юли-декември 2014 г
bg/sites/default/files/news/11_05
  Ден на отворените врати в библиотеката на хтму
uploads/tinymceup/files/News
  Фокус Кметът на Криводол Петър Данчев: Компетентните институции трябва да поддържат язовирите, за да няма бедствия
  Фокус Общински съвет в Казанлък прие промени в Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на общината
uploads/news_files
  Индустрия от портфейла
public/files/news/157/files
  Bulgarian-Swiss Cooperation Programme Reform Fund Linked to Civil Society Participation
uploads/tinymceup/files/News
  Нсорб мип ще финансира с до 70% задания за общ устройствен план на 40 общини
  Отчет за дейността си през първите 6 месеца на тази година. Това ще се случи по време на редовно заседание на Общинския съвет, съобщиха за
  Фокус При валежи от 35 литра на кв м., през дерето в „Аспарухово” за 1 час преминават около 140 млн литра вода
  Г. Фокус „Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата
  Г бнр георги Георгиев: Има десетина потенциално опасни язовира в община Тунджа
  Решение до края на месеца, заяви Захариева
files/news
  По чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс
uploads/tinymceup/files/News
  Г. Кмета бг Новозакупена машина за ремонт на пътища бе представена в Русе
files/news
  Л."Независимост" №20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806
uploads/tinymceup/files/News
  Фокус в кюстендил се провежда форум за европейското сътрудничество
  Общини фокус
  Години свобода!
files/news
  Песни и танци от слънчева добруджа” – дебрене – 24. 06. 2017 година списък на наградените участници
  Програма за празника на община добричка и фолклорен събор „песни и танци от слънчева добруджа”
  До директора на риосв, гр. Варна Копие до Кмета на кметство с. Фелдфебел Дянково
bg/sites/default/files/news/Water
  България е домакин на световна научна конференция за водата
uploads/tinymceup/files/News
  Новини за общините 25. 04. 2014 г. Фокус
files/news
  О б щ и н а к р у ш а р и о б л а с т д о б р и ч
uploads/tinymceup/files/News
  Новини за общините 24. 06. 2014 г. Darik news
public/files/news/158
  Програма 3 април 2012 г. 13. 00 13. 30 официално откриване Eмил Стоянов член на Европейския парламент
language/bg/uploads/files/news__1
  Свилоцел еад зебра ад пакор българия ад
uploads/tinymceup/files/News
  Новини за общините 15. 08. 2014 г. Darik news
files/news
  Централно военно окръжие ІІ степен – добрич
language/bg/uploads/files/news__1
  Програма за развитие на селските райони: 9 408 млади фермери са получили финансова помощ за стартирането на селскостопански проекти
uploads/tinymceup/files/News
  Законни постройки в парк „Борова гора в Стара Загора бяха премахнати (обзор) 23 Юли 2014
  Нсорб идея: Линейки да тръгват от стратегически бензиностанции
  Решение на Обс-ветово 28 юни 2014 11: 04
public/files/news/158
  Дигитализация на триизмерни културни ценности. Проблеми и финансиране
files/news
  Програма за празника на община добричка и фолклорен събор „песни и танци от слънчева добруджа”
files/news/XIV_conference
  Хіv студентска научна конференция и изложба на унибит „информация – институции – комуникации” – „information – institutions – communications”
uploads/tinymceup/files/News
  Нсорб без намаление за данък кола засега
  Фокус Община Благоевград спечели нов проект по опак за повишаване квалификацията на ръководни кадри в общинска администрация
  Новини за общините 11. 07. 2014 г. Фокус
language/bg/uploads/files/news__1
  Закон за министерството на вътрешните работи
files/news
  Централно военно окръжие ІІ степен – добрич
  Централно военно окръжие ІІ степен – добрич
  Централно военно окръжие ІІ степен – добрич
  Военно окръжие – добрич обявява
  Отчет за дейността за периода от 15. 01. 2018г до 19. 01. 2018 година дирекция „
uploads/tinymceup/files/News
  Новини за общини 01. 09. 2014 г. Фокус
  Г. Фокус Според кмета Димитър Николов не е коректно Пътен възел Запад да е приоритет само на община Бургас
files/news
  Участието на полковете от vі-та бдинска дивизия в боевете от добричката епопея
uploads/tinymceup/files/News
  Г бнр радомирско село си нае частна фирма да го охранява
  Общини фокус
files/news
  Л."Независимост" №20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806
  Данни и информация
language/bg/uploads/files/news__1
  Помощна информация за избор на генератор
uploads/tinymceup/files/News
  Г бнр община Стара Загора запорира за кратко сметките на болница "Проф. Стоян Киркович"
  Нсорб фокус
  Нсорб общините: Евросубсидиите трябва да стигнат и до малките населени места
  Нсорб изказване на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова на Общо събрание на нсорб
language/bg/uploads/files/news__1
  До г- н пламен орешарски министър председател на рбългария до проф. Димитър греков
uploads/tinymceup/files/News
  Нсорб българия губи годишно по 800 млн лв от пустеещите земи
  Г. Фокус 35 хил лв помощ на болницата в Свищов отпуснаха общинските съветници
  Ми март Международен ден на жената
files/news
  За преценяване необходимостта от овос на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата
language/bg/uploads/files/news__0
  Книга на бск и сертификат за иновация бе присъдена на „ М+с хидравлик ад, гр. Казанлък
uploads/tinymceup/files/News
  Г. Дневник Кметът на Видин обяви бедствено положение заради опасност от наводнение
files/news
  Сдружение национален алианс за интеграция и политики за здраве и активен живот след ампутация и протезиране
uploads/tinymceup/files/News
  Darik news Нивото на река Дунав продължава да се покачва
  Решение за предприемане на действия по нейното изпълнение
  Г. Фокус Община Смолян започва почистване на всички дерета от битови отпадъци и храсти в града
language/bg/uploads/files/news__1
  Програма 26 юни 2015 г. (петък) гр. София 13. 00 -14. 00 Регистрация на участниците
uploads/tinymceup/files/News
  Г. Фокус Шест центъра от семеен тип за настаняване на деца, лишени от родителски грижи ще бъдат разкрити в Пловдив
language/bg/uploads/files/news__0
  Детски терапевтичен център “слънчице” съвместно с болница медлайн и строителна компания ай ди ел
files/news
  Към г-н петър андреев, председател на сдружение туризъм
uploads/tinymceup/files/News
  Новини за общините 07. 06. 2014 г. Darik news Започва лятна Чепелареада на "Мечи чал"
files/news
  Акценти в медиите – здравеопазване 02. 07. 2014г
directory files news  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница