Publications
  Докторант су „Св. Климент Охридски”
publications
  Глобализация на човешкото съзнание
pic/publications/49
  Призрен и призраците
sites/default/files/files/publications
  Код по продагро-2008 Наименование на позицията
publications
  Опит за интегративен подход при някои аспекти от Науката за Сигурността Проф д-р Николай Слатински Тази студия е написана за изданието „Научни трудове”
failove/file/oes/Gergova
  Диана Гергова – Публикации Монографии
bells/Publications
  Лекция за софтуер за обработка на фото/видео (PhotoShop) 3 ноември 2007 г., събота Посещение на обект
files/assets/classification-and-indexing/publications
  Access point a name, term, code, etc., through which bibliographic or authority data is searched and identified. Additional access point [NT], Authorized access point [NT]
userinfo/185/doc/1/2
  Публикации на доц. Д-р стефан йорданов за периода 2002-2007 год
publications
  В. "Дума", 19 юли 1993 г., Леонора Лекова Български открития
sites/default/files/publications
  Studying of development of green universities at the international level
publications/Dimitar Velev, Plamena Zlateva
  Основни принципи на приложение на cloud computing в логистиката
publications
  Програма за спасение (!!!) на Цивилизацията. Дано някога изучат този интелектуален подвиг на ООН
failove/file/oes/RumenIvanov
  Проф. Румен Иванов – Публикации: монографии: R(umen) Ivanov
publications/Plamen Milev
  Начин за цитиране
content/files
  Кostov I., Rumen Мishkov, Оptimal control of a two-input nonlinear system, Journal of the Technical University at Plovdiv, 2008, vol. 13 pp. 5-16, issn 1310-8271
files/DIR 2
  Доцент д-р Иван Тодоров Ламбев, дм
publications
  Унсс студентски град „Хисто Ботев”, гр. София 1700
publications/Boncho Botev, Svetozar Botev
  Състояние и тенденции в управлението на материални потоци, използващи технологията радиочестотно разпознаване
faculty/evelina/evaluation 2017/Publications
  Минало несвършващо Теренно изследване
userinfo/152/doc/1/2
  Университетско издателство „Св св. Кирил и Методий, Велико Търново (2011)
userinfo/152/doc/2/2
  Books Velikov, Y
www_systems_engineerig_laboratory/CV_People_systmeng/CV_Boyan_Ivanov/Publications_ECAM
  Algorithm for Setting Arbitrarily Structured Chemical Industrial Production in a Universal Chemical Industrial System
userinfo/1113/doc/1/2
  Списък публикации преди докторска дисертация
pic/publications/25
  Мексико кръв и шоколад ирина асиова
system/files/Docs
  М. Вуков, Л. Георгиева
userinfo/53/doc/2/2
  Publications 1970 Пещ за строителна керамика при с. Драгановец, Търговищко
publications/Miroslava Rakovska
  Насоки за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките в българските предприятия Резюме
tu-varnara/images/stories/Publications
  Статии на асистент д-р Надя Даскалова за периода 2011-2015 г
files/classification-and-indexing/publications
  Access point a name, term, code, etc., through which bibliographic or authority data is searched and identified. Additional access point [NT], Authorized access point [NT]
publications/Juliq Iorgova
  Концепцията „тънко производство” в логистиката на услуги – приложимост, особености и предимства
images/nauchni-stepeni/Nikolai_Petrov
  Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент" по професионално направление 2 Растителна защита, научна специалност „Фитопатология", обн в Дв бр. 63/ 18. 08. 2015 г
publications/Ivan Kaloqnov
  Капитан Павлин Глушков Военна академия „Г. С. Раковски" "Храната да бъде вашето лекарство", Хипократ, 400 г пр н. е, Първи закон
publications
  Prof. Dr. Nikolay slatinski
pic/publications/3
  Дъжд на морското дъно
publications
  Национална програма устойчиво Развитие стратегия на образователната система и спорта за създаване на висши управленски кадри Организационно-методически указания
publications/Georgi Dimitrov
  Ниво на осигуреност с пътна инфраструктура на областите в република българия
publications/Donka Jelqzkova
  Актуалното състояние на основни стълбове в развитието на българския транспорт
files/publications
  Тестани чебаахъа г1ях1си баркьуди
MEDIA SET/A. MEDIA_NEWS/PUBLICATIONS
  Критиците на е. Уаит
  Нова перспектива за изследване на апостол павел
WWW_Systems_engineerig_laboratory/CV_People_systmeng/CV_Boyan_Ivanov/Publications_ECAM/Publication_Boyan_Batch_World
  Process Industry Supply Chains: Advances and Challenges-Nilay Shah /1-17
publications/Miroslava Rakovska
  Мерки за повишаване на сигурността във веригата на доставките
publications
  Дипломна работа на тема " Естеството на времето в квантовата физика"
  Студената война продължава Навремето Алън Фостър Дълес
pic/publications/3
  Америка отвътре Тексаски щрихи
assets/publications
  Списание „наука”, бр. 4, 2008 г., стр. 32 Енергия от биомаса
assets/files/Nauka-SDO/mihaylova
  Списък на научните публикации и съобщения във връзка с дисертационния труд публикации: Михайлова, И
publications
  Пазарните отношения = измама пазар на труда, земята, капиталов пазар, валутен борд
resource/comnat
  Решение за изменение на разпоредбите на посоченото допълнение
pic/publications/13
  В тази земя не е вдигано въстание заради стомаха, а от гордост и нуждата от свобода
resource/com
  Bg комисия на европейските общности брюксел, 2008 com(2008) 505 окончателен 2008/0165 (cod) съобщение на комисията до съвета, европейския парламент, икономическия и социален комитет и комитета на регионите
publications
  Йога Универсална Методология
pic/publications/41
  Маракеш. Червеният град връща към живота
  В аржентина можеш да сменяш сезоните за дни
pic/publications/13
  Дойран. Розмарин в градините, птици в езерото и операция „слава
pic/publications/41
  В брюксел зората изгрява в чашите
pic/publications/3
  След Фукушима
publications/Vanq Banabakova
  Възможности за измерване на ефективността на складовите операции
publications/Cveta Bratanova
  Стандартите gs1 в търговията и логистиката. Стандартен gs1 логистичен етикет
assets/publications
  Списание „наука”, бр. 4, 2008 г., стр. 32 Енергия от биомаса
images/nauchni-stepeni/Nikolai_Petrov
  Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент" по професионално направление 2 Растителна защита, научна специалност „Фитопатология", обн в Дв бр. 63/ 18. 08. 2015 г
MEDIA SET/A. MEDIA_NEWS/PUBLICATIONS
  Елена уайт и теологията на вдъхновението
pic/publications/41
  Истанбул "чудо за очите"
downloads
  Фото Виктор Левисофия. Спрените пари по европейски фондове ще бъдат пуснати точно преди изборите. През юни се очаква да тръгнат 1,3 млрд по програма
  Преглед на печата 31 март 2009 г
sites/default/files/files/publications
  Териториално статистическо бюро русе русе 2014 съдържание
userinfo/189/doc/1/2
  Публикации (1997-2010) І. Учебници, учебни помагала
wp-content/uploads/2018/dFiles
  Правила за защита на личните данни (онлайн) Утвърдил: доц д-р Григорий Вазов, Ректор на Висшето училище Версия 01 /23. 05. 2018 г
wp-content/uploads/file-manager/recas
  На Факултет по обществено здраве на му софия относно: обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „професор
publications
  Най-същественото слабо място на политиците. Нямат понятие
publications/Ivanka Korbankoleva
  Проектиране на снабдителната мрежа във веригата на доставките д-р Иванка Корбанколева
publications/Miroslava Rakovska
  Управление на материалните и информационни потоци във веригата на доставките
downloads
  Преглед на печата 31 март 2009 г
mpetrov/wrr/admin/Projects/2_WRR_Project/Publications
  Мобилни роботи с “патешка походка”
publications/Petq Koralova
  Роля на българските речни пристанища в логистичното обслужване
publications/Donka Jelqzkova
  Актуалното състояние на основни стълбове в развитието на българския транспорт
publications
  Христос, а изпитвате желание да убивате
failove/file/oes/RumenIvanov
  Проф. Румен Иванов – Публикации: монографии: R(umen) Ivanov
files/publications
  Програма 09. 00 09. 30 Регистрация 09. 30 10. 30. Встъпителен панел
documents/10530/615153
  Декларация относно критериите за отстраняване и липсата на конфликт на интереси
files/publications
  Програма 09 юни 2013 г. /неделя/ Сцена „Пламена" 09. 00 10. 00 Соу «Христо Ботев» гр. Брусарци оу "
MEDIA SET/A. MEDIA_NEWS/PUBLICATIONS
  Класически Доктрини „Оправдание”
wp-content/uploads/file-manager/recas
  Конкурс за заемане на академична длъжност „професор по професионално направление
pic/publications/1
  Пейзажите са по-красиви и по-нереални и от най-прекрасните сънища
publications/Georgi Dimitrov
  Ниво на осигуреност с пътна инфраструктура на областите в република българия
publications/Liliq Chankova
  Условия и предимства на въвеждане на логистичния подход във фирменото управление
publications
  Prof. Dr. Nikolay slatinski
directory files publications  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница