files/unwe_files
  Тотално управление на качеството
  Тема 1 Същност и предмет на Информатиката. Понятия
  Решение за покупка, организациите като потребители ст
  Разработване на специфични стратегии йерархична структура
  20. III. 2000 г. (инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.) 1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютър
  Лекция 1 Произход и същност на държавата и правото. С-ма на правото
  Лекция оценка = 6 х оценка от упражнение + 4 х лекции На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!
  Презентация на тема „Интермодални центрове и транспорт фирма so mat/Willi Betz складиране и управление на складовите запаси конфекциониране
  Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция
  Закон за реализацията и кризите на Сей: На производството и предлагането на стоки винаги съответства равно по величина собствено генерирано търсене
  Ксенофонт пръв употребява понятието икономика. Той приема дребната търговията
  Августин Блажени : „За работата на монасите”
  Този текст е част от студията
  Стопанството на големите европейски държави и сащ след индустриалния преврат до 70-те години на 19 век
  Първи Основи на индустриалните отношения
  Икономиката на република Германия
  Първа тема основи на организационното
  Методи на амортизацията
  Първият философ атинянин, съвременник на Демокрит. Сократ е интересен не само с учението си, но и с живота си, защото той е въплащение на учението му
  Работническо движение. Първи комунистически интернационал и влияние на маркс за формирането му. Противопоставяне между маркс и бакунин. I. Зараждане на работническото движение
  Т1Въведение в маркетинга
  Лекция История на европейската интеграция
  Реферат На тема Безработица в България Изготвил: Тихомир Найденов Куцаров. Специалност: Екоикономика. Фак. Номер: 2612268
  Лекция №4 26. 02. 2009г. Доц д-р Лилия Йотова Тема 4 Външни ефекти (продължение) Интернализация на външние ефекти
  Въпросник икономика на труда
  Първи етап. Начало на синдикалното организиране
  Лекция №10 Управленска решетка /решетка на Блейк и Моултън
  Структури от данни данни. Величини. Понятие за структура от данни
  Теория на производителната кооперация (ПК)
  II. икономическата мисъл на древен рим
  0, че неравенството
  Съвременния икономически човек
  Теории за търговията 1
  Основи на икономическите теории доц. Кирова Лекция от 20. 09. 07г
  Икономическото развитие на Русия От 16 ти век до 1914
  Първа тема индустриалната революция от втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ в
  Закон за трудовата повинност Аграрна реформа
  Българското стопанство след първата световна война
  Лекция 11 Стопанството на Германия и Франция между двете световни войни
  Управление на операциите в логистиката 22. III. 2000 г
  Втора тема икономическо развитие на българия след освобождението до балканските войни
  Отворени” въпроси за контролните за първото контролно
  Стопанска история
  Въпросник по дисциплината
directory files unwe files  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница