~rapass/C /Magda
  Рекурсивни функции в математиката
bcpc
  Xvii републиканска студентска олимпиада по програмиране
~ivo86/KArh
  11. Организация и обработка на аварийни ситуации в изчислителните
ReDisInfo/courses/modules/module2/parts/module2/files
  Съдържание
bcpc
  Задача D. Протести
~ivo86/KArh
  Основната памет
attachments/article/142
  Въпросник за изпит по програмиране, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно, I курс
is/InaNaidenova/DataBase3/DB_Lab11
  Бази от данни Упражнение 11
econtent/algebra_nenov
  Основна теорема на алгебрата. Следствия. Основна теорема на алгебрата
fmi/fmi-ftp-upload-folder/4 Semestur 2005/Predmeti/AMP/Books
  Софтуерни технологии
ReDisInfo/courses/modules/module2/parts/module2/files
  Книга на рекордите на Гинес". Купувач е британската фирма "Гълейн ентъртеймънт", а сумата 45,4 млн британски лири
~legolas/Teaching/UP
  While, do-while
  1. базови типове. В/И. Линейни програми1
~teotanin/ke/files
  Решение на задачата: "eat me = alive" Имаме следните цифри: "e" (Повтаря се 3 пъти) "a"
Members/marian/ES_Course/LN_ES
  Представяне и използване на знания с помощта на продукционни правила в системата guru
econtent/algebra_nenov
  Полиноми с рационални коефициенти. Критерий на Айзенщайн
  Характеристика на поле. Основни свойства на полетата с ненулева характеристика
  Крайни полета
1kurs
  Лекции и семинарни занятия по аналитична геометрия
fmi/companal/krassivl/Chaikin3D
  3d-алгоритъм на Chaikin
1kurs
  Лекции по увод в програмирането
REKS
  Eu fp6 project reks “учените в европейското общество на знанието” а н к е т н а к а р т а
ede2004/documents
  Програма възможности и предизвикателства пред разширяването на европейския пазар под патронажа на
ede2005/docs
  Програма Насърчаване на иновациите и предприемачеството на местно и регионално равнище под патронажа на
lecturers/vois/dgrigorova
  Лекция 2: т-тест за сравнение на средни и тестове за сравнение на пропорции Основни елементи на статистически анализ
1kurs
  Лекции и семинарни занятия по линейна алгебра
~legolas/Teaching/UP
  2. условни изрази. Разклонени програми1
~insane/fmi_courses/concurent_programming
  Конкурентно Програмиране
local--files/km
  Лекции по компютърни мрежи и комуникации
skin/tfiles
  Полезни съвети и информация: Умението да се рекламира е умението да се продава
files/virtual_table/701_61_06_10_2005_10_51_43
  Ще предпочетеш да наблюдаваш света отстрани или ще се присъединиш към най-голяма студентска организация?
attachments/article/300
  Въпросник за изпит по програмиране, специалност „Бизнес информационни технологии“, редовно, I курс
~ivo86/KArh
  Програма. Програмата по своята същност е пасивна, тя не произвежда действие. Изпълнението на програмата поражда действие. То се нарича
~rapass/C /Magda
  Скаларни типове данни
1kurs
  Лекции по обектно-ориентирано програмиране
2kurs
  Лекции по структури от данни и програмиране
~alerad/CA/KArh
  Основната памет
files/lekcii/1306_382_24_01_2009_10_41_26
  Е п и с к о п к о н с т а н т и н п р е с л а в с к и
sites/default/files/files
  Web Motion Ltd
ReDisInfo/courses/modules/module2/parts/module2/files
  Мобилни телефони
MATCh
  Сюжет на играта “save animals!”
lecturers/vois/dgrigorova
  Лекция 12. Мета-анализ
MATCh
  Save the Animals – Dialogs English Страница: welcome
  Save the Animals Pages Описание на страниците в “Save the animals”
2kurs/2 kurs 2 sem/DIS2
  Теорема за полицаите
1kurs
  Лекции и семинарни занятия по диференциално и интегрално смятане – 1
Grafik_Oblasten
  Група А, Направление: Интернет приложения
4kurs/II/II_Lekcii_doc
  Лекция 4: Методи за евристично търсене на път до определена цел
Members/marian/ES_Course/LN_ES
  Въвеждане (четене) на данни в clips
InaNaidenova/oracle
  Execute immediate dynamic string [into {define variable [, define variable]
files/lekcii/635_848_15_06_2005_10_33_18
  Лекции на IV курс, уктц правец Съдържание Подпрограми в паскал 3 Дефиниране на подпрограми 3
3kurs/1sem/os
  A bash [-x] proc1 chmod u+x, g+x proc1
  Контролно 14 декември Права на достъп
lecturers/vois/dgrigorova
  Лекция 1: Биостатистика (Biostatistics) – увод и основни понятия
fmi/fmi-ftp-upload-folder/4 Semestur 2005/Predmeti/AMP/AMP Lectures
  Спецификация на софтуерен проект
Members/marian/ES_Course/LN_ES
  Лява част (lhs, условие) на продукционно правило
is/InaNaidenova/DataBase3/DB_Lab7
  Основни методи за достъп до данните
sandalski/FMI
  С++ builder 5 есенен триместър на учебната 2008/2009
files/virtual_table/897_340_18_04_2008_00_13_12
  Лекции "Физиката в началото на xxi-ви век наука и кариера ", лекция, проф дфн
files/jobs/311_786_18_10_2006_16_43_24
  Длъжност: C++ Developer/Support
files/lekcii/1313_302_09_02_2009_13_02_44
  C# изборна дисциплина
files/lekcii/1313_820_14_02_2009_16_56_23
  C# изборна дисциплина
2kurs/2 kurs 2 sem/topology/info grupi
  Групи част 2 Диаграми на Кейли за абелеви групи
courses/it/ppt
  Създаване на Web страници
fmi/fmi-ftp-upload-folder/2 Semestur 2004/Predmeti/WAP
  -
vsh/OC(MISm)/WORD
  Конспект за изпит по операционни системи в специалност „Математика и информатика, ІІ курс Операционна система (ОС)
svn/asp-net-mvc/2011-FMI
  Лекциите от курса „Разработка на уеб приложения с asp. Net mvc № тема fmi 229 Telerik New hall 1 Представяне на курса
Members/marian/nalichni-opisaniya-na-magistrskite-programi-na-fmi-km-31-03-2006-g/informacionni-sistemi
  Информационни системи
4kurs/KMK/kmk
  18. Задръстване и управление на потоците в мрежа
archive/it2015/RegionalRoundSchedule
  График за защита на проектите на национална олимпиада по информационни технологии областен кръг област хасково 11. 03. 2015г.; Начало 13: 30 часа в пгмет „Стойчо и Кица Марчеви, гр. Хасково Комисия 1
~aangelov/Problems_ID
  Доклад 1 от Тодор Василев счетоводител 2
  Доклад от началника на отдел "Просвета" относно
  Доклад от началника 1 на рио на мон относно
fmi/fmi-ftp-upload-folder/2 Semestur 2004/Predmeti/Data Base/DB-Lab
  Бази от данни Упражнение 10
fmi/companal/krassivl/Plamen_Prodanov
  Crossplot на крива на Bezier Аплетът има две основни състояния(modes) Insertion mode
2kurs
  Тест 1 Дефиниране на класове
sites/default/files/files
  Web Motion Ltd
4kurs/II/Izkustven Intelekt (II)
  Skica типове знания в соз
fmi/fmi-ftp-upload-folder/5 Semestur 2005 & 2006/Predmeti/ERP
  Oracle e-business Suite Модул Financials, подмодул Fixed Assets
fmi/fmi-ftp-upload-folder/2 Semestur 2004/Predmeti/Data Base/DB-Lab
  Бази от данни Упражнение 9
Grafik_Oblasten
  График за защита на проектите на областен кръг на олимпиадата по ит
4kurs/II/Izkustven Intelekt (II)/II/print/ready
  Задача за търговския пътник, навигация на роботи, задачи за планиране и конструиране (асемблиране) на сложни обекти и др
courses/it/2003-2004/skills
  6-Отлично, 5-Много добро, 4-Добро, 3-Средно, 2-Лошо. Да
svn/asp-net-mvc/2011-FMI/Final Projects
  Phone: (+359) 2 80-99-862; Fax: (+359) 2 80-99-888
3kurs/1sem/os
  Програма на C# безкраен цикъл без извеждане Стартиране; друга сесия ps -n идент. Стартиране и pid на процес ps ps kill -9 идент процес
  Cat конкатенация cp копиране mv
courses/elearning/ppt
  За и против електронното обучение Мнения на участниците в курса
4kurs/KMK
  Конспект "компютърни мрежи и комуникации" специалност " Информатика "
sites/default/files/files
  Империя Онлайн е компания, разработваща собствени онлайн игри. Продуктите ни са локализирани на 24 езика, имат водещи позиции в над 30 държави и над 18 милиона потребители
Members/marian/ES_Course/LN_ES
  Дефиниране на функции в clips нови потребителски функции в clips се дефинират чрез конструкцията deffunction
drafts
  Конспект за държавен изпит за завършване на
fmi/fmi-ftp-upload-folder/5 Semestur 2005 & 2006/Predmeti/Oracle/OraTest
  Basic structures напишете pl/sql блок, който въвежда номера в таблицата messages
4kurs/KMK/kmk
  Процедури за съединенията
Members/ridvan/Home/hi
  Задача за курсова работа. Да се състави релационна схема на таблиците. Да се създаде име на база по следния начин
stgerd/MPCL/Annotations
  Факултет: Математика и информатика
gem/materials
  Уважаеми г-н/ г-жо
fmi/analys/levy
  Преобразование на фурие и уейвлети приложение в об­РА­бот­ката на сигнали
media/filer_public/47/45/4745007c-f319-42b4-8141-d6968134c537
  Лекции Семинарни упражнения
mediawiki/images/4/4d
  Задача А. Играта "Wappo"
fmi/companal/krassivl/Ivan_Mavrov
  1. Oписание на алгоритъма Описание на реализация Описание на функционалност
uploads/site/erazam
  Програма еразъм+ във фми през II семестър на академичната 2015/2016 г
moc2087/Old site/course03
  Въведение в клъстер технологиите на Windows 2000
files/virtual_table/2_751_18_10_2005_18_05_05
  Преподавател Области, в които могат да бъдат зададени дипломни работи
files/konspekti/897_89_26_02_2009_19_36_37
  Конспект Размити множества и приложения
ReDisInfo/courses/modules/module2/parts/module2/files
  Мобилни телефони
fmi/fmi-ftp-upload-folder/4 Semestur 2005/Predmeti/AMP/Teams/Team2/Applications
  Спецификация на изискванията
ce/private/courses
  Tempus проект №14047-99 Център по технологии на информационното общество
education/magisters/za-triene
  Специалност информатика
proplus/document/reports_2004_en
  Отчет за изпълнението на проект "Промотор Плюс", регион България за периода Май Юни 2004 г
fmi/companal/krassivl/Plamen_Terziev
  Алгоритъм на Doo-Sabin Описание на алгоритъма
MATCh
  Файл Време Описание на звука
skin/pfiles
  Кандидатстудентски изпит по информатика
econtent/macroeconomics
  Динамични модели, основаващи се на микроикономическо поведение Увод
skin/pfiles
  Конспект за държавен изпит на студенти от магистърска програма „Маркетинг
fmi/logic/skordev/ln/lp/new
  Лекции по логическо програмиране
wt/fmi/LP
  Контролно по Логическо програмиране, 2006 год. А група: 1 зад
archive/it2017/schedule
  График за защита на проектите на национална олимпиада по информационни технологии областен кръг област хасково 09. 03. 2017г.; Начало 13: 00 часа в пгмет „Стойчо и Кица Марчеви, гр. Хасково Комисия 1
fmi/companal/krassivl/Dimitar_Dobrev
  Повърхнина на Peters-Reif За да работи приложението е необходимо на компютъра да е инсталиран
Members/marian/nalichni-opisaniya-na-magistrskite-programi-na-fmi-km-31-03-2006-g/elektronno-obuchenie
  Информатика
VON/doc/novini
  Уважаеми членове на вон!
archive/it2015/RegionalRoundSchedule
  Група А, Направление: Интернет приложения
~geometry/mihova
  Публикации на В. Михова Stanilov, G.; Mihova, V. M. On the geometry of the Kählerian manifolds
stgerd/MPCL/Annotations
  Факултет по математика и информатика
courses/it/2003-2004/skills
  Оценъчна карта на Web сайт с учебна цел
fmi/fmi-ftp-upload-folder/Contacts & More
  Автобиография име: Павел Ангелов Терзииванов
  Curriculum Vitae
sites/default/files/file
  Imagine cup 2012
fmi/fmi-ftp-upload-folder/2 Semestur 2004/Predmeti/WAP
  -
fmi/fmi-ftp-upload-folder/3 Semestur 2004 & 2005/Predmeti/DBMS/Lekcii
  Grid съхранява голям обем данни (терабайтове)
fmi/fmi-ftp-upload-folder/4 Semestur 2005/Predmeti/AMP/Teams/Team2/Applications
  10. Управление на документацията Документация предназначена за разработчиците
44144244343443543d442438
  Име фак. № Е-мейл
VON/doc/novini
  Закон за държавния бюджет и планираното съкращаване на целевата субсидия за висшите училища, със загриженост и тревога се обръщаме към Вас, за да Ви информираме, че на 24 юни 2010 г
fmi/fmi-ftp-upload-folder/2 Semestur 2004/Predmeti/WAP
  Wap/wml 1 I. Мобилни технологии, Интернет и wap 1
attachments/article/300
  1. Що е информация?
econtent/algebra_nenov
  Групи Определение
ede2005/ppt/Panel3
  Добри практики на еврорегион "родопи" (българия-гърция)
e-care/files/documents/pub
  Предизвикателства пред сътрудничеството индустрия-академия в Европа Елисавета Гурова, Карина Ангелиева, Резюме
stgerd/MPCL/Annotations
  Факултет: Факултет по Математика и Информатика
PhDstudents/news/20060308
  Време и място на провеждане на сесията и международната младежка конференция
econtent/macroeconomics
  Основни понятия и величини в макроикономиката. Измерване
VON/doc/novini
  Уважаеми членове на вон!
lecturers/vois/dgrigorova/41b43543a446438438-41143843e44144243044243844144243843a430
  Лекция 11 Планиране на клинични изпитания и епидемиологични изследвания. Оценяване на големината на извадката. Рандомизация
archive/it2017/schedule
  График за защита на проектите, допуснати до областен кръг на Националната олимпиадата по информационни технологии (V vііі клас) област Враца, 2016 2017 учебна година 11. 03. 2017 г., зала 201, пмг „Акад. Иван Ценов Направление: Уеб сайт
npres/653/484
  П р о г р а м а на кръгла маса на тема: академизмът и науката
geometry/kursove_z
  Лектор: доц д-р Г. Енева
  Лектор: доц д-р Ч. Лозанов; доц д-р Г. Енева
  Лектор: доц д-р Г. Енева
fmi/algebra/syllabuses/va1
  Конспект по висша алгебра информатика, I курс, II поток, 2007/2008 г
  Конспект по висша алгебра специалност Информатика, I курс, I поток, 2007-2008
Members/marian/nalichni-opisaniya-na-magistrskite-programi-na-fmi-km-31-03-2006-g/matematika-i-matematichna-fizika
  Магистърска програма: Математика и математична физика Ръководител на програмата: Васил Цанов
geometry/kursove_z
  Лектор: доц д-р Ч. Лозанов; доц д-р Г. Енева
fmi/analys/levy
  Диференциални форми и алгебрична топология
  Избираем курс хомотопична топология и теория на разслоенията. Специалност: Математика, Приложна математика, Математика и информатика
stgerd/MPCL/Annotations
  Факултет: Математика и информатика
fmi/fmi-ftp-upload-folder/1 Semestur 2003 & 2004/Predmeti/Izkustven Intelekt/exercises
  Търсене на път до определена цел алгоритми за неинформирано ("сляпо") търсене Обща характеристика
fmi/fmi-ftp-upload-folder/1 Semestur 2003 & 2004/Predmeti/Komputurna Grafika/CG_List
  Интерполация с криви на Оверхаузер
archive/it2017/schedule
  Уеб сайт, Мултимедия, Приложни програми и Интернет приложения областен кръг на олимпиадата по ит, 10. 03. 2017 год. Комисия: Кабинет: 214 на пмпг монтана
Grafik_Oblasten
  График за защита на проектите на национална олимпиада по информационни технологии областен кръг област хасково 09. 03. 2014г.; Начало 09: 00 часа в пгмет „Стойчо и Кица Марчеви, гр. Хасково Комисия 1
  График за защита на проектите допуснати до участие в областен кръг на олимпиадата по информационни технологии, област Габрово която ще се проведе на 08. 03. 2014 г. № Проект
archive/it2015/RegionalRoundSchedule
  График за защита на проектите допуснати до участие в областен кръг на олимпиадата по информационни технологии, област Габрово която ще се проведе на 12. 03. 2015 г. № Проект
ReDisInfo/courses/modules/module2/parts/module2/files
  По Уди Алън
VON/doc/novini
  Подписване на първите договори с одобрени бенефициенти по третата покана по фонда за стипендии на еип
wt/fmi
  1. Булеви функции. Теорема на Пост-Яблонски за пълнота. Нека J2 = { 0, 1}. Всяка функция f : J2n  J
fmi/analys/levy
  Закон за абсолютно сходящи редове. Теорема на Коши за произведение на абсолютно сходящи редове. Умножаване на степенни редове. Теорема на Абел
geometry/kursove_z
  Аналитична геометрия лектор: доц д-р С. Иванов
fmi/fmi-ftp-upload-folder/2 Semestur 2004/Predmeti/WAP
  Wap/wml 1 I. Мобилни технологии, Интернет и wap 1
manev/Graphs/tests
  Тест по Теория на графите
Members/vitanov/41f44043043a44243843a44343c
  Ъгли и разстояния в пространството 1
ce/private/courses
  Име на курса: България и Европа
courses/it/2003-2004/skills
  Оценъчна карта на Web сайт с учебна цел
ReDisInfo/courses/modules/module2/parts/module2/files
  Златната рибка
geometry/kursove_z
  Лектор: доц. Д-р Стефан Иванов
fmi/analys/Resources
  Конспект за кандидат докторантски изпит по математически анализ
u-night
  Програма за астрономически изследвания. Повече за историята на телескопа, инициативата и програмата eso, както и проекта за бъдещия телескоп alma ще можете да проследите в увлекателния разказ за европейския принос към астрономията
re-came/files/documents/pub
  Информация за медиите европейска нощ на учените се провежда за трети път в България
VON/doc/novini
  Туристическа агенция “сканер”
ede2004/documents
  Втори дни на високите технологии с експерти от Бавария
fmi/fmi-ftp-upload-folder/3 Semestur 2004 & 2005/Predmeti/DBMS/Lekcii
  Извличане на документи и инвертирани индекси за целите на web приложенията
~moni/osInf_ppt
  Конспект по операционни системи
VON/doc/novini
  Уважаеми членове на вон!
fmi/companal/krassivl/Yavor_Rubenov
  Алгоритъм за повишаване степента на криви на Безие
fmi/fmi-ftp-upload-folder/1 Semestur 2003 & 2004/Predmeti/Komputurna Grafika/CG_List
  Съставни криви от елементи на безие
manev/Graphs/tests
  Тест №1 по Теория на графите
fmi/fmi-ftp-upload-folder/3 Semestur 2004 & 2005/Predmeti/DBMS/Lekcii
  Представяне на данни
pmm/PMM_08/documents
  Лекции Упражнения 1 12. 04 Комбинаторен анализ. Пространство от събития
fmi/analys/levy
  Конспект диференциално и Интегрално смятане II част
Members/marian/nalichni-opisaniya-na-magistrskite-programi-na-fmi-km-31-03-2006-g/bio-i-medicinska-informatika
  Магистър форма на обучение
courses/it/it_2002/Word-Adv/module2/section5
  Черно злато Защо компост?
ce/private/courses
  Tempus проект №14047-99 Център по технологии на информационното общество
  Tempus Joint European Project Contract n°
archive/it2018/schedule
  График за защита на проектите на национална олимпиада по информационни технологии областен кръг област хасково 09. 03. 2018г.; Начало 13: 30 часа в пгмет „Стойчо и Кица Марчеви, гр. Хасково Комисия 1
vsh/OC(UFT)/WORD
  Конспект за изпит по операционни системи в специалност „Компютърни системи и технологии, ІІІ курс
fmi/fmi-ftp-upload-folder/4 Semestur 2005/Predmeti/ExpertSys
  Модулна структура на базата от знания в clips
uploads/site/erazam
  Програма еразъм+ във фми за академичната 2017/2018 г
pmm/Informatika_10/documents
  Задача При регистриране за достъп в определена страница в Интернет се избира парола, която се състои от 5 различни символа
  ТВипс- спец. Информатика 2017/2018 учебна година домашна работа I
fmi/analys/levy
  Специалност: Математика; изпит: дис 1 Курс 1, I семестър; хорариум 4+4
fmi/fmi-ftp-upload-folder/2 Semestur 2004/Predmeti/WAP
  IX. Стандартни библиотеки в wmlscript 1
archive/it2018/schedule
  Република българия министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието – Разград
fmi/analys/levy
  Конспект по анализ II спец. Математика, 2 курс
VON/doc/novini
  Малко цвете съм в полето, аз съм синия синчец, любя въздуха, небето, кича полския венец
pmm/Matematika_08/documents
  С лекции Упражнения No Тема No Тема 1 11. 04 Основни понятия на тв: опит, пространство
MATCh
  Multimedia screen cards
fmi/algebra/syllabuses/va1
  Закон за инерцията. Положително дефинитни квадратични форми. Пръстени. Основни понятия
fmi/fmi-ftp-upload-folder/4 Semestur 2005/Predmeti/AMP/Teams/Team2/documentation
  1. Анализ на риска
44344743543143d438-43f43b43043d43e432435/43043d43e442430446438438-43d430-43a44344044143e432435
  "ST. kliment ohridski"
archive/it2018/schedule
  График за защита на проектите, допуснати до областен кръг на Националната олимпиадата по информационни технологии (V vііі клас) област Враца, 2017 2018 учебна година 10. 03. 2018 г., Ппмг „Акад. Иван Ценов Направление: Уеб сайт
fmi/fmi-ftp-upload-folder/3 Semestur 2004 & 2005/Predmeti/DBMS/Lekcii
  Третична памет
  Многобазово криптиране на големи релации Ако размера на блока е в байта, а в основната памет имаме М
VON/doc/novini
  Програмата на агенцията е на следващата страница. Лице за контакт доц д-р Корнелия Тодорова в стая 308 на Корпус 3
~krassivl/Deyan_Doichev
  Алгоритъм на Loop
stgerd/MPCL/Annotations
  Факултет: Математика и информатика
proplus/document
  Конкурс "Промотор Плюс", България 2004
skin/tfiles
  Полезни съвети и информация: Умението да се рекламира е умението да се продава
skin/pfiles
  Примерен тест за кандидатстудентски изпит по математика
fmi/fmi-ftp-upload-folder/1 Semestur 2003 & 2004/Predmeti/Uvod V Programiraneto/exercise
  Програма за преминаване от градуси в радиани и обратно. Забележка
~boev/pages/ca039040-a56c-102c-87f2-000461a13bbe/files
  Лекции: „Избрани теми от Биоматематиката”
skin/tfiles
  К о н с п е к т за изпит по Висша математика II
manev/Graphs/tests
  Тест по Теория на графите
  Тест №2 по Теория на графите
fmi/fmi-ftp-upload-folder/5 Semestur 2005 & 2006/Predmeti/ProjectManagement/lects
  1. Принципи на проектирането на потребителски интерфейс 5 Взаимодействие с потребителя
data/news/825
  Среща на Управителния съвет по проект „Мониторинг на пожарите в европейските гори чрез информационни системи в Гърция в периода 13. 06-15. 0
proplus/document
  Програма разработка на бизнес план (от идеята до реализацията) раздел І. Методологически основи за разработване на бизнес план
pmm/Matematika_08/documents
  Лекции Упражнения 1 11. 04
content/c09/p2
  Нещата обаче все още не са толкова розови
svn/seminars/Software Engineering Fundamentals
  Семинар Основи на практическото софтуерно инженерство 14 януари (четвъртък) от 19. 00 ч в зала 200 на фми
directory fmi  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница