fmi/analys/levy
  Преобразование на фурие и уейвлети приложение в об­РА­бот­ката на сигнали
  Диференциални форми и алгебрична топология
  Избираем курс хомотопична топология и теория на разслоенията. Специалност: Математика, Приложна математика, Математика и информатика
  Закон за абсолютно сходящи редове. Теорема на Коши за произведение на абсолютно сходящи редове. Умножаване на степенни редове. Теорема на Абел
fmi/analys/Resources
  Конспект за кандидат докторантски изпит по математически анализ
fmi/analys/levy
  Конспект диференциално и Интегрално смятане II част
  Специалност: Математика; изпит: дис 1 Курс 1, I семестър; хорариум 4+4
  Конспект по анализ II спец. Математика, 2 курс
directory fmi analys  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница