fyearbook
  Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
  Баланс 31 декември 2004 и 2003
  Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
  Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
  Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
  Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
  Баланс 31 декември 2004 и 2005
  Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
  Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
  Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
  Одиторски доклад
  Отчет за доходите за годината, завършваща на 31 декември 2006
  Отчет за годината, завършваща на 31 декември 2004 Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго
  Отчет за 2001 година, които са сравнителни данни, в настоящия отчет са рекласифицирани с цел да се получи по добра съпоставимост с данните за 2002 година в съответствие с тези промени и т от нсс 1
  Справка за оповестяване на счетоводната политика на “терма” ад – тутракан към 31. 12. 2002 г
  Дружество “одит алианс” оод – гр. Варна
  Справка за оповестяване на счетоводната политика на “пи енд джи” ад – Варна, за 2006год
  Доклад на специализирано одиторско предприятие "актив" оод гр. Варна Извършихме одит на финансовия отчет на "
  Оповестяване на счетоводната политика на “Артемис” оод за 2005 г
  Одиторски доклад
  Отчет за 2001 година, в настоящия отчет са рекласифицирани в съответствие с настъпилите промени в счетоводното законодателство и с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за 2002 г
  Отчет на "барс" оод е изготвен на основата на принципа "действащо предприятие
  Доклад ние извършихме одит на финансовия отчет на "Моторинженеринг инвест"
  Отчет оповестяване на счетоводната политика на "Хермес Тур"оод към 31. 12. 2006 г. Учредяване и регистрация дружеството "
  Доклад на специализирано одиторско предприятие "актив" оод гр. Варна
  Отчет на "хепи лейди" оод се съставя към 31. 12. 2002г. Изготвен е на 01. 03. 2003г
  Отчет на "хепи лейди" оод е съставен към 31. 12. 2004 г. Изготвен е на 01. 03. 2005 г
  Отчет за Доходите За годините, завършващи на 31 декември 2006 и 2005
directory fyearbook  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница