home/wp-content/uploads/2017/02
  Приложение №5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
home/wp-content/uploads/2017/01
  Населено място гр. Бяла кметство
home/wp-content/uploads/2017/06
  Община бяла, област русе
home/wp-content/uploads/2017/01
  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители
home/wp-content/uploads/2017/05
  Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
home/wp-content/uploads/2017/09
  Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
home/wp-content/uploads/2017/07
  Отчет за финансово-икономическото състояние на оу"Св. Св. Кирил и Методий"- с. П. Косово за второто тримесечие на финансовата 2017 година
home/wp-content/uploads/2017/09
  Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бяла, област Русе към 31. 12. 2016 година
home/wp-content/uploads/2017/05
  Доклад за екологична оценка на плана
home/wp-content/uploads/2016/11
  Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион борово
home/wp-content/uploads/2017/06
  Доклад за безопасност на "Складово стопанство за втечнен пропан-бутан Гара Бяла" с оператор "булмаркет дм", гр. Русе
  Н а р е д б а за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /приета с Решение
home/wp-content/uploads/2018/01
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година
home/wp-content/uploads/2018/04
  Общински съвет бяла, област русе
home/wp-content/uploads/2017/08
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г
home/wp-content/uploads/2018/07
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
home/wp-content/uploads/2017/02
  Конкурс за длъжността Служител по сигурността на информацията, Управление при кризи и Отбранително-мобилизационна подготовка в Общинска администрация гр. Бяла
home/wp-content/uploads/2018/06
  Община бяла, област русе
home/wp-content/uploads/2017/07
  Дата на публикуване: 10. 07. 2017 г. Предварителна оценка на въздействието
  Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
home/wp-content/uploads/2018/07
  П о к а н а към жителите на община бяла
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
home/wp-content/uploads/2017/01
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година
home/wp-content/uploads/2018/07
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
home/wp-content/uploads/2018/05
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
home/wp-content/uploads/2018/06
  Община бяла, област русе п р о г р а м а за летните петъчни вечери край градски басейн
home/wp-content/uploads/2016/01
  Н а р е д б а за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община бяла / Приета с Решение
home/wp-content/uploads/2018/01
  Г о д и ш н а п р о г р а м а за развитие на читалищната дейност в община бяла през 2018 година въведение годишната програма
home/wp-content/uploads/2018/08
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
home/wp-content/uploads/2018/05
  Община бяла отдел-местни данъци и такси
directory home wp-content  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница