images/events/455
  Златен кестен
files/7247/ckfinder/images
  Патриарх Евтимий
  Закона за обществените поръчки І. Общи положения
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Yordanka_Petrova/List_of_papers
  На Йорданка Петрова Г. Цветков, Й. Петрова, Н. Ангелов
bg/pimages/55
  Цветелина Илиянова Стойчева
images/SPAF
  Организатор и основател аматерас фондация
images
  Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
2692/1
  Влияние на триизмерното телевизионно изображение и холограма в амбиент рекламата
images/stories/doc
  От: мбал рег по ф д. № представлявана от адрес срещу
images/stories
  79 соу „индира ганди” софия
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Aleksandar_Makedonski/CV
  Биография на Александър Иванов Македонски Лични данни
2014/images/docs
  Национален клуб за Аниме и манга „накама
images/stories
  План за развитие на община поморие
userfiles/images/files
  Тип стая База

  В ъ п р о с н и к кастинг за бб4
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Georgi_Popov/Papers
  Приложение на методите на изкуствения интелект при проектиране, планиране, производство и управление
images
  Bulharsko a bulharčina
  Цена за стандартни цветове (бяло, черно, сиво, червено и др) : 32 лв за кв м. без ддс
images/content/1339
  Регионален експертно – консултантски и информационен център „читалища” град кюстендил
PUBLIC/IMAGES/File/Proekti/18_05
  Международни проекти
2016/images
  Име: Телефон и fb профил за връзка
images/anotacia
  За дейността на втора група „мики маус“ през 2016 / 2017 учебна година учителки на групата
uploads/images/site/510/contentgruppe1_text1
  Информация за медиите 3 декември, 2014
images/Documents
  Академик Иван Гешов
images/porachki/9037238
  58 основно училище „сергей румянцев”
2016/images
  Technical specs for image files File format:. tif или psd
images/files
  За търговския маркетинг или кое е първо яйцето или кокошката?
images
  До Управителния съвет на блс до Председателя „цкпе”
Images
  Акредитационен формуляр за King of Europe Street Legal & Queen of Europe
images/karta/2017/04/21/32091/
  Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
images
  Списък на публикациите (2007-2014) Златомира Герджикова Книги „ и моите вопли да дойдат до Тебе!”
images/docs/9037353
  Образец №1 До цсмп-стара Загора
images/stories/documents/med_dev/Vigilance
  Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността
images/files
  Търси се изпълнителен директор подбор на персонал в криза
PUBLIC/IMAGES/File/Alumni/jobs/2010/june
  Уважаеми г-не/г-жо, Всяка година qs
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Georgi_Todorov/List_of_papers
  Todorov G., M. Spassov, N. Todorov, virtual prototyping of edge gripping end effector for fast wafer handling robot, Proceedings of the International conference Ohrid’04, Macedonia, 2004, pp 180-184
PUBLIC/IMAGES/File/Proekti/22_06
  Програма на Европейския съюз
images
  Програма 12 декември (сряда) 30
images/Documents
  Ългарски лекарски съюз районна колегия – велико търново
images
  Образование и качество на образованието шимшек Г., Ф. Ноиан
images/stories
  Областен управител / п / любомир пантелеев харта на клиента
images/tpo
  Данни за осигуреното лице
images/lichi_stranici
  Калин Порожанов
images/publikacii
  Практически подходи при вродено и предизвикано изкълчване на тазобедрената става при новородени и деца
images/karta/2017/05/05/35368/
  Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
assets/images
  Туры в Гагры Подробности и заказ туров у менеджеров: +7 (4942) 45-33-43, +7-950-243-09-65
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Konstantin_Kamberov/List_of_papers
  Публикации 2010 Христов М., Тодоров Г., Николов Н., Грозданов Вл., Гайдаджиев Д., Камберов К
images/Documents
  Тези, които бяха уличени в измама, преминаха в контраатака. За жалост здравният министър Стефан Константинов дали осъзнато, дали не, се присъедини към този хор
images/docs/9036947
  Характеристики екг монитор преносим
images/stories
  Областна стратегия за развитие на област Бургас (2005-2015г.) С ъдържание
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област бургас д о к л а д за дейността на
images/karta/2017/04/24/32806/
  Читалище „отец паиси й”-град нови искър – 1936,КВ. Славовци о т ч е т за работата на читалището през 2016 година
tmmm/images/Department_of_MTMT/Teachers/Nikolai_Anguelov/List_of_papers
  Т н. за периода 2006-2010 г. Ангелов Н. П., Симулация на неравномерния характер на силата на протегляне, Доклад
images/bg
  Информа здравеопазване оригинални статии
images/upload/Novini
  Общински дни на интелигентната енергия в община Смолян
images/obsht_porachki
  Образец №1 предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на цдг „Ален мак”, град Горна Оряховица за 2015/2016 година”
images/karta/2017/05/03/35016/
  Народно читалище „Добри Войников -1856” Шумен, 9700, пл. „Възраждане”
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/4ujdi ezitsi i literaturi
  Разпределение на щатния състав на департамент “Чужди езици и литератури” в научни секции
  Разпределение на щатния състав на департамент “Чужди езици и литератури” в научни секции
new/images/izbori2017
  Населено място гр. Бобов дол кметство
images/Documents
  Състави на работните групи за изготвяне на актуализация на медицинските стандарти
images/karta/2017/04/20/31967/
  Кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров
bg/pimages/55
  Александър Валентинов Костадинов
images/karta/2017/05/03/35016/
  Отчет за 2016 г. Уважаеми госпожи и господа
PUBLIC/IMAGES/File/departments/new bulgarian studies /Events
  Програма 10: 00 Откриване на конференцията 1962 в литературата
images/obsht_porachki
  За доставка на хранителни продукти
images/documenti
  Община град добрич план за действия при наводнение
images
  Съдържание икономика
images/stories/Docs_Info
  Проект Работещи демократични институции" Главен Директорат Права на човека"
images/stories
  Съдържание въведение профил на общината
upload/images
  Закон за корпоративното подоходно облагане в сила от 01. 01. 2007 г. Обн. Дв бр. 105 от 22 Декември 2006г., изм. Дв бр. 52 от 29 Юни 2007г., изм. Дв бр. 108 от 19 Декември 2007г., изм. Дв б
images/karta/2017/05/12/35715/
  Ангел величков 1902
  Програма за дейността на народно читалище „ангел величков 1902 год село росен, община созопол, област бургас през 2017 год дата
images/files
  Тема на проекта
images/karta/2017/04/06/29951/
  Програма за развитие на читалищната дейност в нч ’’ Никола Йонков Вапцаров- 1941г’’ с. Стефаново, община Добричка за 2017
images/karta/2017/03/23/27864/
  Отчет за дейността на нч"Пробуда-1927"с. Радко Димитриево, община Шумен за 2016 г. Народно читалище „Пробуда"
images/karta/2017/04/24/32648/
  Конкурс за най-хубаво вино Конкурс за изработване на най-хубава мартеница
images/stories
  С ъ д ъ р ж а н и е въведение 3 стр. Кратка характеристика на
PUBLIC/IMAGES/File/normativni documenti 2011/T.1
  Председател на Настоятелството на нбу предложение за кандидатстване по външен проект
  Утвърждавам: Председателски съвет
images/karta/2017/04/24/32621/
  Културен календар за дейността на народно читалище „изгрев -1929 г.” с. Ветрище през 2017 г
images/proceduri
  Обединено детско заведение №78 „детски свят” гр. София, р-н Студентски
images/karta/2017/04/21/32283/
  Програма за развитие на читалищната дейност на нч „бачо киро-1869" гр. Бяла черква, община павликени за 2017 година І. История и развитие на нч „Бачо Киро-1869"
images/events/318
  Семинар-обучение " Песните на България градски, естрадни, поп и техния съвременен прочит"
images/karta/2017/04/24/32414/
  Отчет за дейността на народно читалище „отец паисий-1906 С. Ракитница за периода 01. 01. 2016г. 31. 12. 2016г
images
  1. Проектиране: Включва: Идеен проект (готов и съгласуван) Проектиране на части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електро, ОиВ, пбз изготвяне на работни проекти с детайли по части Архитектура и Конструктивна Изграждане на стоманобетонна основа
images/karta/2017/04/11/30741/
  Първа общи положения чл Народно читалище „Пробуда-1912г.”
images/events/120
  Регионален експертно – консултантски и информационен център „читалища” град кюстендил
images/karta/2017/04/18/31176/
  Програма в клуб „Раковски. На 28. 02. 2016г. Открита репетиция на площада пред Общината
PUBLIC/IMAGES/File/Proekti/Tryjna procedura
  Министерство на финансите
images
  Водещ: Всичко това звучи много добре, но колко ще са задълженията към този момент? Колко са и колко ще бъдат? Таня Андреева
images/karta/2017/04/04/29437/
  Отчет на нч „Просвета 55" с. Джигурово за 2016 година г-н Председател, На 24. 02. 2017г нч „Просвета 55"
images/karta/2017/04/28/34467/
  Годишен план 2017 на народно читалище “христо ботев-1910” Основано 10 февруари 1910 г
images/karta/2017/04/26/33239/
  Село Tърновца, община Търговище за 2017 г. Нч „Светлина -1947
new/images/obs
  Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г
  Начални тръжни цени за отдаване под наем на недвижими имоти Общинска собственост
images/karta/2017/04/28/34297/
  Програма за дейността на нч"Искра-1934" за 2017г
images/karta/2017/04/13/31043/
  Конкурс за най-хубаво домашно вино и забавна вечер
images/obsht_porachki
  Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на дг „Ален мак“ – гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”
images
  Съдържание хуманитарни науки
images/documenti
  Кметът детелина николова поведе българското хоро в посолството на българия в берн
images
  Седалище и адрес на управление: тел: /Факс: /Е-mail: еик/Булстат
  Съдържание туризъм
images/karta/2017/03/17/26914/
  С п и с ъ к на членовете на настоятелството на народно читалище „пробуда – 1963”, С. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас
images/stories/doc
  Програма за цервикален рак
  От д-р Стоян Алексов Характеристика на патологията
images/karta/2017/07/17/36450/
  Отчет на дейността 2016 Настоящият документ отчита дейността на нч „Тракийска лира гр. Ямбол през изминалата 2016 година
images/uslugi
  Ползвателите с увреждания. Спазват се изискванията
images/stories
  Община камено област бургас общински план за развитие на община камено
images/karta/2017/03/17/26914/
  Календарен план за работа на нч „Пробуда – 1963” с. Константиново за 2017г
images/karta/2017/03/27/28318/
  Програма за дейността на нч „надежда 1903 гр./с./ Имренчево през 2017 г. І. Действащи колективи през 2017г
images/karta/2017/04/07/30306/
  Програма и насоки за дейността на нч,,Пробуда’’1908г. Библиотечна дейност: Набавена литература-план за 2017г. 50тома
images/karta/2017/05/05/35303/
  Отчет за дейността на нч „георги мимайлов-силата 1908г за 2016 година
images/karta/2017/05/03/35130/
  Народно читалище „йордан йовков 1946” село малък преславец,община главиница,област силистра народно читалище „Йордан Йовков – 1946”
new/images/Strategicheski_prioritet
  Общински план за развитие на община Бобовдол община бобов дол
images/karta/2017/03/24/28112/
  Народно Читалище ‘’Пробуда-1928г.’’ с. Богданов дол, общ. Перник културен календар за 2017 Г
images/karta/2017/05/02/34840/
  Отчетно -изборно събрание 30. 03. 2017 г
images/Documents
  Лекарският съюз не прави политика в българия, тя се прави от здравно министерство
images/karta/2017/04/19/31687/
  Н а с о к и / За работата и дейността на Читалище „ божур – 1922 ” с. Божурово
images/Documents
  Хвърлиха се всички върху лекарското съсловие – това абсолютно не е правилно!
images/biblioteka
  Преди да дойде денят, в който Земята ще потъне в боклуци”
images/Documents
  Медицински стандарт „професионални болести” съдържание на стандарта показател на стандарта
images/karta/2017/05/29/36087/
  Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за дейността на нч „Пробуда 1928, с. Деляновци, общ. Свищов за 2016год
images/karta/2017/04/05/29760/
  Отчет за дейността на нч"Съзнание-1928г."
images/karta/2017/04/06/30105/
  О т ч е т За осъществените художествени и ремонтни читалищни дейности на нч”христо козлев-1883”
images/karta/2017/05/05/35358/
  Годишна справка за дейността на народно читалище „култура-2002
images
  Вкусно пътешествие за всички любители на барбекюто посетете първия bbq шампионат на област рур, германия!
images/Documents
  Обещанията, дадени на чешките здравни работници, не бяха изпълнени “Сто не винаги означава сто”, изобличават чешките здравни профсъюзи
images/karta/2017/03/23/27787/
  Отчет за 2016 година Народно читалище „Добри Люцканов 1912 село Васил Друмев
images/karta/2017/05/10/35562/
  Народно читалище „пробуда 1932” село Браничево, община Каолиново, област Шумен план – програма през 2017г
images/karta/2017/03/27/28311/
  Отчет за дейността на нч"христо ботев 1908"
images/karta/2017/04/24/32676/
  Отчет за дейността на читалището за периода
images/karta/2017/05/04/35195/
  Отчет за дейността на нч"Светлина" с. Брястовец за 2016г
images/karta/2017/05/04/35172/
  О т ч е т за дейността на народно читалище „светлина-1928” с. Лозенец община стралджа за 2016 година
images
  Корицата на книгата изглеждала така
  На леля си Елисавета Пулиева оставя къщите си в Букурещ заедно с покъщнината, конете и недвижимите имоти към тях
images/karta/2017/05/03/34944/
  Народно читалище„райко алексиев-1947
images/karta/2017/04/13/31054/
  Устав на Народно читалище” Христо Ботев 1928 ”
bg/pimages/55
  Филип Анастасов Минчев
images/karta/2017/04/24/32779/
  Доклад за работата на нч „Напредък-2001 Нова Загора за 2016 година
images
  Б ъ л г а р с к а ф е д е р а ц и я п о т е н и с
images/karta/2017/04/20/31959/
  Отчет за дейността на читалищното настоятелството през изминалата 2016г
images/files
  Викторина за потребителите на центъра и ученици от соу за днз „Проф. Д-р Иван Шишманов Варна по повод годишнина от обесването на Васил Левски и 3-ти Март
images/karta/2017/05/03/35018/
  Стамболово за 2016 Г. І. Основни задачи
images/karta/2017/04/05/29658/
  Програма 2017г. Културни прояви с регионално значение
images/files
  Програма „Асистенти на хора с увреждания. Общо 7 социални асистенти обгрижваха 14 души с различни увреждания по домовете
bg/pimages/55
  Цветелина Георгиева Джекова
  Николай Андреев Николов
images/karta/2017/05/15/35739/
  Народно читалище „пробуда-1932” рег. №3083 П. к с. Красно Градище
images/karta/2017/03/21/27486/
  Отчет на народно читалище „христо ботев -1918
images/content/1425
  Програма втора сцена площад „свобода" 11 юни 2009 г. 14. 15 Община Смолян нч „Христо Ботев"
images/karta/2017/05/25/36023/
  Програма на нч "наука1928" с. Индже войвода за 2017 год № мероприятие начин на отбелязване 1
new/images/izbori2017
  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители
images/events/323
  Урок за ученици от училищата в /Библиотека/ община Дупница 17 часа Изложба „Български старопечатни книги, собствен фонд
images/karta/2017/04/28/34401/
  Нанч "Искра 1927" с. Руец
images/karta/2017/04/05/29760/
  Основна цел
images/karta/2017/05/02/34888/
  Отчет за дейността на нч „зора-1982" гр. Хасково, кв. „Македонски" за
images/nauchni-stepeni/ivan_mortev
  Р е з ю м е т а н а т р у д о в е т е на гл ас д-р инж. Иван Енчев Мортев от ипазр „Никола Пушкаров" София, публикувани след придобиване на образователна и научна степен „Доктор", във връзка с участие в конкурс
images/karta/2017/05/04/35172/
  Списъчен състав читалищно настоятелство
images/seminari
  Предварителна
images/karta/2017/04/26/33219/
  Отчет за дейността на нч"СВ. Иван рилски 1928"
images/files
  Програма „Асистенти на хора с увреждания. Определени бяха 7 социални асистенти, които обгрижват 21 души с трайни увреждания
images/karta/2017/04/28/34176/
  Град костинброд, улица „стара планина”№1 о т ч е т за дейността на читалището за 2016 година
images/karta/2017/04/04/29422/
  Христо Смирненски 1925 г.”, с. Черни Вит за 2016год. І. Основни приоритети в читалищната дейност
images/promo_17-7
  Утвърдил директор : (Име, фамилия, подпис) годишно тематично разпределение
images/karta/2017/04/24/32812/
  Литература по домовете. ІV. Справочно-библиографска дейност и информационна работа заети библиотечни документи през 201
images/karta/2017/04/21/32324/
  Читалище “васил левски-село войняговци-1928”
images/karta/2017/03/30/28851/
  За дейността и културните прояви на читалище „напредък-1870” гр. Лясковец през 2016 година
images/karta/2017/03/20/27241/
  Народен глас- 1940
images/vse/1
  Апартамент описание
images
  Техническa спецификация
  Честност, учтивост, уважение, старание, решителност, смелост, изобретателност, ентусиазъм
images/karta/2017/04/04/29509/
  Доклад за дейността на Народно читалище "Пробуда 1932г."
images/karta/2017/04/24/32592/
  Отчет за културната дейност на народнo читалище
images/stories
  Д о к у м е н т а ц и я за участие в процедура с предмет
images/karta/2017/04/25/32819/
  Културен календар
images/uploads
  Сдружение на предприемачите регион гоце делчев association of entrepreneurs gotse delchev region
images/karta/2017/04/06/30073/
  Стефан Караджа-1942г
images/karta/2017/04/21/32106/
  Отчет за дейността на н ч „ Пробуда-1909” – Ямбол за 2016 година І. Художествено творческа дейност
images/karta/2017/04/05/29852/
  Отчет за дейността на нч,,Яне Сандански-1946" с. Генерал Тодоров,общ. Петрич за 2016г. Основните дейности на нч,,Яне Сандански-1946"
images/stories/doc
  Резюме състояние на патологията – финансови и правни аспекти, ресурсна обезпеченост
images/karta/2017/04/28/34256/
  Презентация за живота и творчеството на писателя и беседа на пиесата "Децата играят вън" в библиотеката. 21. 01 Ден на родилната помощ /Бабин ден/. Честване на празника по обичайния ред заедно с акушерката в библиоттеката
images/karta/2017/04/06/29953/
  Народно читалище „яне сандански 1952
new/images/deklaratcii
  Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Софка георгиева матеева академична длъжност: преподавател Научна степен: професор Образование
images/karta/2017/04/27/34133/
  Настоятелство: Мария Иванова Арангелова-председател
images/bg
  Инфра скенера при диагностицирането на вътречерепни увреждания при деца с травматични мозъчни наранявания
images/karta/2017/05/10/35571/
  Народно читалище "просвета-1908" С. Голема раковица, община елин пелин, област софийска
images/uploads/files/
  Динамични характеристики на кораба като обект на управление
images/za-foruma
  Г в град Балчик. На него ще демонстрирате, без такса за участие, автентичен български фолклор, литература
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/4ujdi ezitsi i literaturi
  Отзив от проф д-р Богдан Боянов Мирчев
images/files
  Десетте най-тъпи въпроса на търговски представители по време на криза
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/4ujdi ezitsi i literaturi
  Children's Literature in Language Education
images/karta/2017/04/19/31562/
  План за дейността на „нч ст. Караджа 1935” с. Горичево през календарната 2016г
images/karta/2017/05/03/35013/
  Горна малина за 2016 г. І. Брой на жителите – потенциални – 1 500 ІІ. Брой читалищни членове – 54 ІІІ. Дейност
images/karta/2017/03/27/28283/
  Културен календар и задачи за изпълнение през 2017 год
  Отчет за 2016 година Народно читалище Просвета 1930 село Нова Бяла река
images/stories/NEWS
  Програма на община банско за 2010 г. Приложение 6
images/files
  Изложение на художествените занаяти и изкуства, Природонаучен музей Черни осъм, Деветашката пещера и Крушунските водопади
images/karta/2017/04/26/33364/
  Стефан Генчев 1901 г
images/karta/2017/04/26/33219/
  Програма за развитие на дейността на нч"СВ. Иван рилски 1928" С. Пастра 2017 г. Читалище"
images/promo_17-7
  Утвърдил директор : (Име, фамилия, подпис) годишно тематично разпределение
images/karta/2017/03/17/26914/
  Народно Читалище "Пробуда 1963"
PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Гълъбина петрова дупинова академична длъжност: професор Научна степен: доктор Образование
images/karta/2017/05/02/34815/
  Народно читалище "светлина 1927" С. давидово общ. Търговище
images/files
  Програма на Община Варна. През 2012 г работиха 40 социални асистенти на деца предимно от детските градини
directory images  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница