images/Documents
  Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
  Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
  Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
  Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
  Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
  Семинар (за най-малко 20 участници)
fund-new/images/documents
  Програма на „загорка" ад „ Създаваме по-добро бъдеще"
images/Documents
  Програма за Първи ден: 11. 00ч. 11. 15ч.: Регистрация на участниците и получаване на материали
  „ Роля и място на местните лидери и партньорите в процеса на местното развитие. Планиране на мултифондова стратегия за местно развитие. Приоритети за местно развитие на отделните сектори
images/documents
  Конкурс „път към славата /31. 01-01. 02. 2015 Г./ Гр. София
images/Documents
  Програма за Първи ден: 11. 00ч. 11. 15ч.: Регистрация на участниците и получаване на материали
  Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
fund-new/images/documents
  Обществен дарителски фонд стара загора 6000
new/images/documents
  Програмата на "Сдружение Азбукари" За да станете част от "Сдружение Азбукари"
images/Documents
  Минало, настояще и бъдеще в лечението на сърдечната недостатъчност една съвременна епидемия
  Рак на стомаха коруков, Б., Д. Дамянов, Е. Костадинов – София Резюме Цел
  Академик Иван Гешов
new/images/documents
  Формуляр за участие в Pro Bono програмата на „Сдружение Азбукари“
images/Documents
  Синдром на поликистозни яйчници Орбецова, М. М
images/documents
  Terms and Conditions for Group Courses / Общи условия за групово обучение
images/Documents
  Цел: Съвременни възможности за провеждане на лъчелечение за областта на туморното ложе – свръхдозиране (СДз boost) при болни с карцином на гърда и висок риск за локални рецидиви, както частично облъчване при болни с нисък риск
  Ългарски лекарски съюз районна колегия – велико търново
  Prevention of socially important illnesses during healthcare reforms
  Спешна медицина, а сега накъде? Миланов М. София
  Тези, които бяха уличени в измама, преминаха в контраатака. За жалост здравният министър Стефан Константинов дали осъзнато, дали не, се присъедини към този хор
images/documents
  Поименен състав
images/Documents
  Медицински стандарт "клинична лаборатория"
  Състави на работните групи за изготвяне на актуализация на медицинските стандарти
images/documents
  Решение на проблемите на електромагнитните излъчвания 12 Как се създаваше и проверяваше неутроник 15 Въпрос отговор 17
images/Documents
  Г.,с. 14-15 Проф. Александър чирков, известен кардиохирург: Невиждан хаос и нищета в болниците
  Минало, настояще, бъдеще на психиатрията в българия. Нови тенденции в разбирането на психичните заболявания
  Д е к л а р а ц и я на Национална конференция на блс, проведена на 29. 06. 2010 г. Военномедицинска академия София
images/documents
  Програма 19. 11. 2015 22. 11. 2015 София-Букурещ-Синая-Бран-Брашов-Букурещ-София
  Програма: 19. 10. 2015 /понеделник/ София Истанбул: 590 км
images/Documents
  Неинвазивни методи за оценка на субклинична атеросклероза на съдово ниво, ранна профилактика и лечение
  Национални телевизии Интервю с Милан Миланов и Даниела Дариткова 08. 12. 2010, Тази сутрин
images/documents/uslugi/za_grajdani/et
  Декларация по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон
images/Documents
  Хирургия при белодробни невроендокринни тумори петров, Д. Б., София
  График за срещи между експерти на блс и нзок по специалности за договаряне на цени и обеми по приложение №16 (клинични пътеки) приложение №19 (клинични процедури) към нрд 2013
  Честит празник, колеги!
  Лекарският съюз не прави политика в българия, тя се прави от здравно министерство
  Хвърлиха се всички върху лекарското съсловие – това абсолютно не е правилно!
  Списък на лекарите, оказали помощ на пострадалите в катастрофата на 15. 06. 2011г
  Медицински стандарт по ревматология глава 1: основна характеристика на медицинската специалност „ревматология”
  Медицински стандарт „професионални болести” съдържание на стандарта показател на стандарта
  До Президента на р българия До Министър-председателя на р българия
  Доклад до срещата ни в Истанбул да се появят нови тревожни данни
  Обещанията, дадени на чешките здравни работници, не бяха изпълнени “Сто не винаги означава сто”, изобличават чешките здравни профсъюзи
  Г., с. 13 Ген. Стоян Тонев, началник на вма: за грешките не са виновни лекарите, а системата
  За дсг са нужни поне 6% от брутния вътрешен продукт няма причина за трансфер от 90 млн лева към мз национални телевизии
  Български лекарски съюз районна лекарска колегия хасково
  Честит празник 19 октомври Ден на българския лекар!
  Бърнаут синдром на професионалното изтощение предизвикателство пред лекарския професионализъм
  Хроничната венозна болест като тежко инвалидизиращо заболяване
images/documents
  Федерация на научно-техническите съюзи в българия
images/Documents
  Член на асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от югоизточна европа
  Пресклипинг на тема: „Здравеопазване” 16. 02. 2016 Национални телевизии
  В-к стандарт, 06. 01. 2011
images/documents
  I. анализ на икономическото и социалното състояние на област кърджали 9
images/Documents
  Отчет на Националната здравноосигурителна каса е представен подробно
  Стандартът по спешна медицина-стари и нови деонтологични проблеми
  Имунохистохимично определяне на рецепторния статус, her2-експресия и in situ хибридизация при пациенти
  Приложение №12
images/documents
  Кратка характеристика на продукта име на лекарствения продукт
images/Documents
  Рак на стомаха коруков, Б., Д. Дамянов, Е. Костадинов – София Резюме Цел
  Г.,с. 6-7 Цветан Райчинов: Абсурд е спецсъвет да се бърка в работата на прокуратурата
  Акад. Ив. Пенчев
images/documents
  Проект длъжностна характеристика І. Обща информация
  Проект длъжностна характеристика І. Обща информация
  Конкурс за есе на тема: „ корпоративна социална отговорност европейски и национални практики
images/Documents
  09 септември 2010
images/documents
  Областен управител
images/Documents
  Съвременен генетичен профайлинг и таргети в лечението на солидните тумори
  Дядо Коледа дойде за 74 старци лекар раздаде по 50 лева добавки към пенсиите им мариана мандичева
op/images/documents
  Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
images/Documents
  Място на колоректалния карцином сред патологията, протичаща с коремна драма. Аспекти на хирургичната тактика, свързана с някои следоперативни компликации
directory images Documents  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница