images/Resheniy_PR_OVOS/YIP_2014
  Обединяване на упи I, II и XVIII, кв. 137, в един имот
images/Resheniy_PR_OVOS/YIP_2014/Pisma_do_vuzlojitely
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос внесеното от възложителя „Силагро
images/Resheniy_PR_OVOS/YIP_2014
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
images/Resheniy_PR_OVOS/YIP_2014/Pisma_do_vuzlojitely
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
images/Resheniy_PR_OVOS/YIP_2014
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  За инвестиционно предложение за „
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Съобщение за инвестиционно предложение за промяна предназначението на част от съществуваща масивна сграда селскостопански склад в търговско-консултантски агроцентър с местоположение имот с номер 015020 в землището на с
  Съобщение за инвестиционно предложение за реконструкция, модернизация и разширение на месодобивно предприятие с местоположение имот с номер 060081 в землището на с. Бръшлен, общ
  Енергийно стопанство
  За инвестиционно предложение за „Мобилна инсталация за приготвяне на асфалтови смеси, с местоположение: поземлен имот с №000125 в землището на с. Бъзън, общ
  За инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 110 броя дойни крави с местоположение: пи №131009 в землището на с
  Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони дв, бр
  За инвестиционно предложение за израждане на нова сграда овчарник, с размери 78х14 м, в границите на имот с номер 090619 в землището на с. Войново, общ
  За инвестиционно предложение за „
  За инвестиционно предложение за разширение на съществуваща козеферма с местоположение имот с номер 042103, в землището на с. Вокил, общ. Дулово и достигане на общ капацитет 1000 бр
  За инвестиционно предложение за „Пристройка към съществуваща стопанска сграда и увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери от 13 005 до 14 666 места с местоположение: упи i-162, кв
  За инвестиционно предложение за „
  За инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизел с местоположение: упи v-1158, кв. 137, упи vii-1158, кв
  Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао-3062- 10/03. 07. 2018 г
  Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на риосв русе с изх. № Ао 2313-1/16. 05. 2018г
  Заседание на комисията по Наредба №22/10. 02. 2006 г., както следва: Имот с номер 000059 в землището на с. Чудомир, общ. Лозница, с начин на трайно ползване
  За инвестиционно предложение за „Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър - участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с
  За инвестиционно предложение за „Капково напояване на овошки в землището на с
  Внесеното от възложителя И. Й. инвестиционно предложение за „Строеж на дестилерия за производство на етерични масла, с местоположение пи 001314 в землището на село Грънчарово, община Дулово, попада в обхвата на т
directory images Resheniy PR OVOS  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница