phpf/images/files
  Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун
  Българската идея и демосферата – д-р Светлозар Попов
images/files
  Пуп-прз за пи 57491. 16. 627, м. Кроторя, гр. Поморие за изграждане на две жилищни сгради
  Семинар нотариална дейност 19, 20 и 21 март 2015 г., София, хотел „Родина
  Възложител: радостина илиева стоева лице за контакти: арх. Явор стоев
userfiles/images/files
  Какво трябва да знаем за круизите !!! Морски круиз
images/files
  Централен парк и зелена площ в с. Бата
userfiles/images/files
  Тип стая База
images/files
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 24. 11. 2015 г
tu-varnamntk/images/files
  Honorary chairman
images/files
  Съвети за оказване на помощ на бедстващи живи китоподобни
  Публикувано на 28. 11. 2014 г. Писмо с изх
  Частично изменение на пуп-пр в с. Индже войвода, община Созопол
images/files/file
  Ветеринарен лекар От кандидатите очакваме
images/files
  Bg0000 2 7 0 по Директива 79/409/ееси „Атанасовско езеро
  Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2016 г
images/files/file
  Включете се в международното състезание на наса „Space Apps Challenge“
images/files
  Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение за
  За търговския маркетинг или кое е първо яйцето или кокошката?
  Изграждане на вилни сгради в поземлен
images/files/file/Quality/Blanks
  Решение на ас. II а. План на учебния процес Редовно обучение Код
images/files
  Търси се изпълнителен директор подбор на персонал в криза
phpf/images/files
  Небето, Господарят на земята се побеждава само с молитва” Маскарон
images/files
  Програма за пи №017008 и 012017, землище с. Бяла вода, община Малко Търново, с възложител: Панайот Трендафилов. Писмо с изх
images/files/file
  Work and Travel Positions
phpf/images/files/Koran
  История на съхранение на Св. Коран
phpf/images/files
  Прераждане и превъплъщение
images/Files
  Кодекс списък на забранените субстанции и
images/files
  Програма на научния проект през 2011 г. За изпълнение на програмата е отпусната сумата от л
  Заседание на четиринадесети март две хиляди и тринадесета година в състав: председател: марин маринов
  Публикувано на 21. 08. 2013 г. Писмо с изх
phpf/images/files
  Лесли уаткинс от телевизионния документален филм на дейвид амброуз и кристофър майлс космическата
images/files
  Решение № бс-110-пр/22. 12. 2015г с възложител: „Булгнайс" оод. Решение № бс-111-пр/23. 12. 2015г с възложител: „Пилонтов" еоод
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 14 2014 г
  Изграждане на три жилищни сгради, гр. Каблешково, община Поморие
  Тема Ръководител
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 15. 06. 2017 г
phpf/images/files
  Н е н а м е р е н и Х р о н и к и г е о р г и а н г е л о в н е н а м е р е н и
images/files
  Публикувано на 12 2014 г. Писмо с изх
  Програма за имот №069004, земл с. Белеврен, общ. Средец, подотдел 485 «в» иподотдел 486 «ж» по гсп от 2011 г на тп «дгс средец», собственост на наследниците на михал георгиев црънков
  Програма за имоти №058002 и №058009, землище с. Ясна поляна, община Приморско възложител: насл на Стоян Урумбеглийски
  Публикувано на 21. 11. 2014 г. Писмо с изх
  Публикувано на 11. 12. 2015 г
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 10. 02. 2017 г
  Заповед пловдив 18. 09. 2008г
  Публикувано на 2015 г. Писмо с изх
  Тема на проекта
  Извършен планов контрол на предприятие с висок рисков потенциал „Склад за взривни материали -горно Езерово”, с оператор “Андезит”оод, съгласно чл. 157б във връзка с чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (зоос)
  Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас
images/files/file
  Bulgaria, Sofia 1799, Mladost 2 (до бл. 227), Tel. (+00359 2) 954 91 04, 887 3708, Fax (+00359 2) 887 37 08
images/files
  Публикувано на 10. 06. 2013 г. Писмо с изх
  Гражданска петиция за спасяване на културно-историческото наследство на българия
  Публикувано на 2015 г. Писмо с изх
  Публикувано на 31. 10. 2014 г. Писмо с изх
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 20. 09. 2013 г
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 20. 12. 2016 г
  Публикувано на 07. 2013 г. Писмо с изх
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 13. 10. 2016 г
  Публикувано на 27. 08. 2013 г. Писмо с изх
  Публикувано на 04. 09. 2013 г. Писмо с изх
  Решение на мс №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Копие от писмо с изх. № Пд-800 от 09. 05. 2017г е изпратено до община Поморие
  Камелия Николова " Диваделна Нитра"
  Заседание на 12 септември 2013г в състав: Председател: таня дамянова членове: марин маринов диан василев
  Заседание на двадесет и първи май две хиляди и десета година в състав
  2013 г. Публикувано на 06. 2013 г
  ГР. Бургас до валентин георгиев георгиев
  Заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и дванадесетата година, в следния състав
  Едно детенце сподели, че професията на майка му е „мърчандайзер
  Публикувано на 21. 12. 2013 г. Писмо с изх
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 31. 05. 2017 г
  Публикувано на 15 2014 г. Писмо с изх
  Приети жалби и сигнали на „зеления телефон” и електронната поща в риосв-бургас през месец февруари 2017 Г
tu-varnaid/images/files
  Графичен дизайн и реклама
images/files
  Коригирано нетехническо резюме
  Изграждане на две жилищни сгради близнаци в упи VI, кв. 41, с. Равадиново, община Созопол
  Решение за поправка на писмо с изх
  Публикувано на 18 2014 г. Писмо с изх
  Публикувано на 10. 2014 г. Писмо с изх
  Инициативи за отбелязване на Световния ден на водата 22 март 2014
  Публикувано на 14 2015 г. Писмо с изх
  Публикувано на 25 2014 г. Писмо с изх
  Публикувано на 30 2015 г. Писмо с изх
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 2014 г
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 29. 12. 2016 г
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 26. 04. 2016 г
phpf/images/files
  Разговори на ученици с мъдреци ю лу
images/files
  Решение за допълване на писмо с изх.№6949 01. 2015 г. Писмо с изх. №8696/15. 01. 2015 г. Писмо с изх. №114/15. 01. 2015 г
  Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09. 03. 2007г.). Копие от писмо с изх. № Пд 3163 от 27. 01. 2017 г е изпратено до община Айтос. Пд-16
  Публикувано на 15. 10. 2013 г. Писмо с изх
  Цени комплекс „радуга”в гр. Свети влас
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 29. 12. 2016 г
  Публикувано на 21. 10. 2013 г. Писмо с изх
  Регионална инспекция по околната среда и водите бургас утвърдил: ивелина василева
  Регионална инспекция по околната среда и водите бургас утвърдил: ивелина василева
  Публикувано на 21 2014 г. Писмо с изх
  Публикувано на 31 2014 г. Писмо с изх
  Публикувано на 2014 г. Писмо с изх
  Изх. №9709 гр. Бургас до
  Викторина за потребителите на центъра и ученици от соу за днз „Проф. Д-р Иван Шишманов Варна по повод годишнина от обесването на Васил Левски и 3-ти Март
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 20. 06. 2016 г
  Съобщения за първо уведомяване публикувано на 23. 08. 2013 г
  Публикувано на 28 2014 г. Писмо с изх
  Тренинг курс на тема: “емоционалната интелигентност – фактор за успеха и използването и като модерен мениджърски инструмент”
  Програма „Асистенти на хора с увреждания. Общо 7 социални асистенти обгрижваха 14 души с различни увреждания по домовете
  Основно училище “Свети Патриарх Евтимий - варна
  Arthur Adams® 2009. All rights reserved
images/files/AOP
  Програма „информационни и комуникационни технологии (икт) в училище" в соу „Вичо Грънчаров"
images/files
  Програма „Асистенти на хора с увреждания. Определени бяха 7 социални асистенти, които обгрижват 21 души с трайни увреждания
  Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси и развитие на човешкия капитал
  Литература зип-математика зип-англ език
  Заседание на двадесет и седми декември две хиляди и единадесета година в състав
  Десетте най-тъпи въпроса на търговски представители по време на криза
  Изложение на художествените занаяти и изкуства, Природонаучен музей Черни осъм, Деветашката пещера и Крушунските водопади
images/files/file
  Старши проектант производство на мебели
images/files
  За резултатите VI клас от езиков тест „бъди грамотен
naso.bg/images/files
  Девети национален форум „европейско партньорство за нови и качествени социалните услуги“
images/files
  Програма на Община Варна. През 2012 г работиха 40 социални асистенти на деца предимно от детските градини
directory images files  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница