images/karta/2017/04/04/29529/
  Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
images/karta/2017/04/21/32091/
  Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
images/karta/2017/04/06/29920/
  Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
images/karta/2017/04/04/29496/
  Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
images/karta/2017/05/05/35368/
  Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
images/karta/2017/03/27/28242/
  Народно читалище"Христо Ботев"-1931г
images/karta/2017/03/23/27801/
  Списък на имената на читалищното настоятелство и проверителната комисия
images/karta/2017/04/24/32806/
  Читалище „отец паиси й”-град нови искър – 1936,КВ. Славовци о т ч е т за работата на читалището през 2016 година
images/karta/2017/04/06/29999/
  Отчет за дейността на народно читалище „цар борис iii-1928”
images/karta/2017/03/29/28594/
  Н ч ”гео милев 1954”
images/karta/2017/04/05/29781/
  Предложения за дейността на читалището за работната 2017г
images/karta/2017/04/06/30105/
  П л а н за работа на нч”христо козлев-1883”
images/karta/2017/05/03/35016/
  Народно читалище „Добри Войников -1856” Шумен, 9700, пл. „Възраждане”
images/karta/2017/04/04/29414/
  Читалище Отец Паисий е основано на 20. 03. 1927 г от група родолюбиви българи Към читалището работи читалищна библиотека,която разполага със 7642 тома литература
images/karta/2017/04/07/30179/
  Програма за дейността на нч „пробуждане-1898 Г. За 2017 година
images/karta/2017/04/03/29132/
  Календарен план на нч,,Христо Ботев -1941 година” с. Козлодуйци, Добричка община за 2017 година Въведение
images/karta/2017/04/20/31967/
  Кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров
images/karta/2017/04/05/29772/
  Нч „Природа и наука 1938г гр. София
images/karta/2017/03/23/27811/
  Програма за развитие на дейността в народно читалище „градище 1907 град своге през 2017 Г. 2017 г. Съдържание
images/karta/2017/03/27/28258/
  Отчет на народно читалище " св св. Кирил и методий 1922" за 2016 Г. Библиотечна дейност
images/karta/2017/05/03/35016/
  Отчет за 2016 г. Уважаеми госпожи и господа
images/karta/2017/03/27/28258/
  Програма на народно читалище " св св. Кирил и методий -1922" 2017 Г
images/karta/2017/03/23/27801/
  Програма за културно-просветна дейност за 2017 година
images/karta/2017/04/04/29571/
  Програма за дейността на нч"благой гебрев-1905г." През 2017 година с. Друган,общ. Радомир,обл. Перник м януари
images/karta/2017/04/26/33541/
  Информация за състоянието и дейността
images/karta/2017/03/14/26555/
  Програма за развитие на читалищната дейност на народно читалище„отец паисий 1930 С. Величково за 2017 година
images/karta/2017/03/23/27811/
  Нч “градище 1907” 110 години народно читалище „градище 1907”
images/karta/2017/04/11/30543/
  Програма за дейността на Народно читалище „Просвета-1911 г гр. Гълъбово през 2017 г
images/karta/2017/03/21/27394/
  Гюрга пинджурова-1895
images/karta/2017/03/30/28706/
  С. росен”, обл. Пазарджик читалищно настоятелство
images/karta/2017/04/12/30877/
  Село Ловец, община Търговище за 2017 г. Нч „Светлина -1931
images/karta/2017/05/12/35715/
  Ангел величков 1902
  Програма за дейността на народно читалище „ангел величков 1902 год село росен, община созопол, област бургас през 2017 год дата
images/karta/2017/03/31/29002/
  Членовете на читалищното настоятелство са, както следва : Миглена Стоянова Щерионова председател
images/karta/2017/03/15/26708/
  Програма на Читалище " Просвета -1940г."
images/karta/2017/04/06/29951/
  Програма за развитие на читалищната дейност в нч ’’ Никола Йонков Вапцаров- 1941г’’ с. Стефаново, община Добричка за 2017
images/karta/2017/03/23/27864/
  Отчет за дейността на нч"Пробуда-1927"с. Радко Димитриево, община Шумен за 2016 г. Народно читалище „Пробуда"
images/karta/2017/04/24/32648/
  Конкурс за най-хубаво вино Конкурс за изработване на най-хубава мартеница
images/karta/2017/03/31/29002/
  Отчет за дейността на народно читалище „ Яна Лъскова-1905 Несебър съдържание І. За организацията
images/karta/2017/04/24/32621/
  Културен календар за дейността на народно читалище „изгрев -1929 г.” с. Ветрище през 2017 г
images/karta/2017/04/21/32283/
  Програма за развитие на читалищната дейност на нч „бачо киро-1869" гр. Бяла черква, община павликени за 2017 година І. История и развитие на нч „Бачо Киро-1869"
images/karta/2017/04/24/32414/
  Отчет за дейността на народно читалище „отец паисий-1906 С. Ракитница за периода 01. 01. 2016г. 31. 12. 2016г
images/karta/2017/03/29/28564/
  Отчет за дейността на Народно Читалището „ Аспарух Лешников -2015 Хасково за периода 16. 03 2016 г – 16. 03. 2017 година Уважаеми членове „нч а. Лешников-2015”
images/karta/2017/03/29/28578/
  Народно читалище „пробуда 1934” село ковачите календарен план за работата на читалището за 2017 година
images/karta/2017/03/21/27450/
  Списък на ченовете на настоятелството на нч „емил шекерджийски-1919 г.”
images/karta/2017/04/05/29678/
  Списъчен състав на ръководството на нч ”зора 1930” С. Челник, общ. Тунджа област ямбол
images/karta/2017/03/29/28564/
  Проектоплан за дейността на Народно читалище нч „Аспарух Лешников” -2015 г 01. 01. 2017г. 31. 12. 2017г. Цел на програмата
images/karta/2017/04/11/30741/
  Първа общи положения чл Народно читалище „Пробуда-1912г.”
images/karta/2017/04/18/31176/
  Програма в клуб „Раковски. На 28. 02. 2016г. Открита репетиция на площада пред Общината
images/karta/2017/03/21/27389/
  Годишен културен календар- 2017г
images/karta/2017/04/04/29437/
  Отчет на нч „Просвета 55" с. Джигурово за 2016 година г-н Председател, На 24. 02. 2017г нч „Просвета 55"
images/karta/2017/04/03/29324/
  До Министерството на културата Относно: Програма и план за дейностата на Народно читалище
images/karta/2017/04/07/30272/
  Отчет на мероприятия проведени във Владайско читалище „Светлина-1906 през 2016г. 01. 16г. Повсеместно сурвакане, мечкарски и кукерски групи
images/karta/2017/04/28/34467/
  Годишен план 2017 на народно читалище “христо ботев-1910” Основано 10 февруари 1910 г
images/karta/2017/04/26/33239/
  Село Tърновца, община Търговище за 2017 г. Нч „Светлина -1947
images/karta/2017/04/06/29950/
  Изх.№3 /18. 01. 2017г. До г-н/г-жа Кмета на Община Тетевен обл. Ловеч о т ч е т за дейността на Народно Читалище „Развитие-1960”
images/karta/2017/03/20/27241/
  Народен глас- 1940
images/karta/2017/03/30/28749/
  На Община Панагюрище о т ч е т за дейността на народно читалище „ п р о б у д а -1872” с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик
images/karta/2017/04/28/34297/
  Програма за дейността на нч"Искра-1934" за 2017г
images/karta/2017/04/12/30956/
  Доклад до Кмета на Община Ситово и Общинския съвет за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства
images/karta/2017/04/11/30579/
  Нч „стефан караджа-1928”с. Бисерци, общ. Кубрат, н а с о к и за работата на Читалище „Стефан Караджа-1928”
images/karta/2017/04/13/31043/
  Конкурс за най-хубаво домашно вино и забавна вечер
images/karta/2017/04/07/30144/
  Община баните, област смолян
images/karta/2017/04/18/31208/
  Конкурс за най-добра направена мартеница. 01. 03-„Ден на самодееца - празнуване със самодейците. 03. 03. Изготвяне на рецитал за Освобождението на България и отпразнуването му в библиотеката
images/karta/2017/04/12/30773/
  Народно читалище „разум 1883” – гр монтана настоятелство
images/karta/2017/03/30/28733/
  И н ф о р м а ц и я за работата на читалище “ Гоце Делчев 1943“с. Равда
images/karta/2017/03/17/26914/
  С п и с ъ к на членовете на настоятелството на народно читалище „пробуда – 1963”, С. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас
images/karta/2017/03/30/28750/
  Дами и господа
images/karta/2017/04/13/31051/
  Читалищно настоятелство при нч „Будител 1927 село Баячево, Община Търговище
images/karta/2017/04/11/30543/
  Отчет на Народно читалище „Просвета-1911г." за проведените мероприятия през 2016г. През месеците януари и февруари 2016г. Нч"
images/karta/2017/07/17/36450/
  Отчет на дейността 2016 Настоящият документ отчита дейността на нч „Тракийска лира гр. Ямбол през изминалата 2016 година
images/karta/2017/04/05/29739/
  Списъчен състав нч „светлина 1928” С. Безмер област ямбол
images/karta/2017/04/10/30337/
  План – 2017 г. На народно читалище „христо ботев-1927 г.” с. Драгановец, общ. Търговище
images/karta/2017/04/10/30510/
  Отчет на нч"Св. Св. Кирил и Методий-1928" село Белотинци за 2015 година Развитието на нч"
images/karta/2017/04/03/29283/
  Читалище “съзнание” – брестовица община “родопи”-пловдив
images/karta/2017/03/28/28394/
  Културни прояви, предвидени през 2017 Г. В …нч „Добра Надежда-1896” с. Карайсен,общ. Павликени
images/karta/2017/03/17/26914/
  Календарен план за работа на нч „Пробуда – 1963” с. Константиново за 2017г
images/karta/2017/03/27/28318/
  Програма за дейността на нч „надежда 1903 гр./с./ Имренчево през 2017 г. І. Действащи колективи през 2017г
images/karta/2017/04/07/30306/
  Програма и насоки за дейността на нч,,Пробуда’’1908г. Библиотечна дейност: Набавена литература-план за 2017г. 50тома
images/karta/2017/03/30/28846/
  Дейност на нч " пробуда 1962 " С. Шкорпиловци през 2016 година
images/karta/2017/05/05/35303/
  Отчет за дейността на нч „георги мимайлов-силата 1908г за 2016 година
images/karta/2017/05/03/35130/
  Народно читалище „йордан йовков 1946” село малък преславец,община главиница,област силистра народно читалище „Йордан Йовков – 1946”
images/karta/2017/03/24/28112/
  Народно Читалище ‘’Пробуда-1928г.’’ с. Богданов дол, общ. Перник културен календар за 2017 Г
images/karta/2017/05/02/34840/
  Отчетно -изборно събрание 30. 03. 2017 г
images/karta/2017/03/21/27389/
  Отчет за дейността на читалището за 2016г
images/karta/2017/04/19/31687/
  Н а с о к и / За работата и дейността на Читалище „ божур – 1922 ” с. Божурово
images/karta/2017/03/29/28594/
  Доклад за дейността на читалище "гео милев-1954" град момин проход за 2016 година
images/karta/2017/03/29/28563/
  Отчетзадейността на читалище „ надежда 1903 с. Бойница за 2016 г. Бойница, март 2016 год
images/karta/2017/04/06/30075/
  Конкурс за най-красиво яйце м. май Национален конкурс за млад изпълнител на народна песен и кавал на името на Иван Георгиев
images/karta/2017/04/13/31097/
  За дейността на нч„Христо Ботев -1927г село Болярци общ. Аврен обл. Варна за 2017г
images/karta/2017/05/29/36087/
  Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за дейността на нч „Пробуда 1928, с. Деляновци, общ. Свищов за 2016год
images/karta/2017/04/05/29760/
  Отчет за дейността на нч"Съзнание-1928г."
images/karta/2017/03/24/27995/
  Народно читалище „просвета -1908 с. Баня, общ. Разлог за 2017г
images/karta/2017/04/05/29673/
  Доклад за работата на нч"Просвета-1927"
images/karta/2017/04/06/30105/
  О т ч е т За осъществените художествени и ремонтни читалищни дейности на нч”христо козлев-1883”
images/karta/2017/04/07/30272/
  Н а с т о я т е л с т в о на Владайско читалище”Светлина-1906”
images/karta/2017/03/29/28662/
  Програма на община ихтиман за развитие на читалищната дейност през 2017 година
images/karta/2017/05/05/35358/
  Годишна справка за дейността на народно читалище „култура-2002
images/karta/2017/04/03/29132/
  Доклад от Румянка Стоянова Колева- председател на нч,,Христо Ботев-1941г с. Козлодуйци,Добричка община
images/karta/2017/03/28/28469/
  Нчхп „христо ботев – 1879”, гр. Козлодуй календар на дейностите за 2017 год. Януари – 2017 год
images/karta/2017/03/27/28284/
  Доклад за осъществените читалищни дейности през 2016 г
images/karta/2017/04/04/29549/
  Отчет за дейността на нч „Хр. Ботев-1928 г с. Ботево, община Тунджа, област Ямбол за 2016 г
images/karta/2017/04/11/30653/
  Читалище дене кръстев-1922”
images/karta/2017/03/23/27787/
  Отчет за 2016 година Народно читалище „Добри Люцканов 1912 село Васил Друмев
images/karta/2017/05/10/35562/
  Народно читалище „пробуда 1932” село Браничево, община Каолиново, област Шумен план – програма през 2017г
images/karta/2017/03/17/27043/
  Отчет за работата на читалището за 2016 година; приемане на план за 2017 година
images/karta/2017/03/27/28311/
  Отчет за дейността на нч"христо ботев 1908"
images/karta/2017/04/24/32676/
  Отчет за дейността на читалището за периода
images/karta/2017/03/15/26657/
  Доклад за осъществените читалищни дейности за 2016г съгласно чл. 26а/4/ от знч
images/karta/2017/03/31/29051/
  Отчет на дейността на читалище „самообразование 1921 с. Бряговица за 2016
images/karta/2017/05/04/35195/
  Отчет за дейността на нч"Светлина" с. Брястовец за 2016г
images/karta/2017/05/04/35172/
  О т ч е т за дейността на народно читалище „светлина-1928” с. Лозенец община стралджа за 2016 година
images/karta/2017/04/11/30611/
  Настоятелство в състав: Ганка Василева Цветкова Председател Лиляна Георгиева Атанасова член
images/karta/2017/04/03/29294/
  Отчет за дейността за 2016 г
images/karta/2017/05/03/34944/
  Народно читалище„райко алексиев-1947
images/karta/2017/04/13/31054/
  Устав на Народно читалище” Христо Ботев 1928 ”
images/karta/2017/04/24/32779/
  Доклад за работата на нч „Напредък-2001 Нова Загора за 2016 година
images/karta/2017/04/06/29906/
  Устав на Народно читалище” Зора – 1930г. ” Глава първа общи положения
images/karta/2017/04/05/29678/
  За дейността на нч ”зора 1930” село челник, община тунджа, област ямбол за 2016 год
images/karta/2017/04/07/30161/
  Отчет за 2016 година Народно читалище " Васил Левски 1930 "
images/karta/2017/04/20/31959/
  Отчет за дейността на читалищното настоятелството през изминалата 2016г
images/karta/2017/03/28/28425/
  Отчет за работата
images/karta/2017/03/27/28318/
  Конкурс за изразително четене от децата и по тяхни инициативи освен четенето и пресъздаване на приказките: Сливи за смет „и Легендата за селото,конкурсът бе проведен пред най
images/karta/2017/03/20/27156/
  П л а н за дейността на Народно читалище”Никола Йонков Вапцаров-1927”
images/karta/2017/05/03/35018/
  Стамболово за 2016 Г. І. Основни задачи
images/karta/2017/04/03/29321/
  П л а н за дейността на народно читалище „просвета 1912” С. Стефан караджа,община вълчи дол,област варна
images/karta/2017/04/05/29658/
  Програма 2017г. Културни прояви с регионално значение
images/karta/2017/03/21/27372/
  Отчет за дейността на нч,,самообразование-1919г за 2016 г
images/karta/2017/04/06/29927/
  1. Читалищно настоятелство с мандат от 2016 до 2019 г
images/karta/2017/03/13/25993/
  На народно читалище „трудолюбие – 1907
images/karta/2017/03/27/28199/
  За дейността на нч “Кирил Господинов -1903 г.” с. Гроздьово Варненска област за 2017 година І. Основни задачи
images/karta/2017/05/03/34964/
  Доклад за дейността на нч„развитие-1896” С. Салаш общ. Белоградчик за 2016 година а
images/karta/2017/04/12/30781/
  Отчет за дейноста на народно читалище ‘’гео милев-1930Г. ‘’ С. Ведрово общ. Сунгурларе
  Програма за 2017година основни цели
images/karta/2017/03/20/27122/
  Отчет за 2016 година, на Народно читалище "евролил 2005" гр. Шумен, квартал „Еверест"
images/karta/2017/04/12/30808/
  На нч,,Вл. Г. Ваков-1899г.,, П р и Х о д и
images/karta/2017/05/15/35739/
  Народно читалище „пробуда-1932” рег. №3083 П. к с. Красно Градище
images/karta/2017/03/14/26555/
  Презентация за приятелството
images/karta/2017/03/14/26331/
  Отчет за дейността на Народно читалище "Паисий Хилендарски 1928" гр. Бургас за 2016 година, съгл. Чл. 26а/4/ През 2016 година читалище „Паисий Хилендарски 1928"
images/karta/2017/03/21/27486/
  Отчет на народно читалище „христо ботев -1918
images/karta/2017/03/21/27409/
  Отчет за дейността на нч "Дядо Стойно-1927"
images/karta/2017/05/25/36023/
  Програма на нч "наука1928" с. Индже войвода за 2017 год № мероприятие начин на отбелязване 1
images/karta/2017/04/28/34401/
  Нанч "Искра 1927" с. Руец
images/karta/2017/04/06/29879/
  Отчет за дейността на нч,,народно самообразование-1925г." С. Искрица, общ. Гълъбово, обл. Стара загора за 2016г. Нч,, Народно самообразование-1925г."
images/karta/2017/04/04/29523/
  Отчет за дейността
images/karta/2017/04/05/29760/
  Основна цел
images/karta/2017/05/02/34888/
  Отчет за дейността на нч „зора-1982" гр. Хасково, кв. „Македонски" за
images/karta/2017/04/07/30240/
  Христо Добрев Христов 1място Невянка Николаева Василева 3 място На 7 05. 2016г самодейците от читалището взеха участие в Фолклорен конкурс
images/karta/2017/05/04/35172/
  Списъчен състав читалищно настоятелство
images/karta/2017/03/29/28615/
  Настоятелство: Председател-Гергана Ганичева и членове: Катя Георгиева Забукова, Надежда Николова Георгиева, Любомир Стефчов Иванов, Филип Георгиев Кърмов, Марина Ангелова Кънева Стоилова, Катя Василева Гълъбова
images/karta/2017/04/26/33219/
  Отчет за дейността на нч"СВ. Иван рилски 1928"
images/karta/2017/04/28/34176/
  Град костинброд, улица „стара планина”№1 о т ч е т за дейността на читалището за 2016 година
images/karta/2017/03/21/27331/
  Никола п. Корчев-1928 Г
images/karta/2017/04/04/29422/
  Христо Смирненски 1925 г.”, с. Черни Вит за 2016год. І. Основни приоритети в читалищната дейност
images/karta/2017/04/24/32812/
  Литература по домовете. ІV. Справочно-библиографска дейност и информационна работа заети библиотечни документи през 201
images/karta/2017/04/21/32324/
  Читалище “васил левски-село войняговци-1928”
images/karta/2017/03/30/28851/
  За дейността и културните прояви на читалище „напредък-1870” гр. Лясковец през 2016 година
images/karta/2017/03/20/27241/
  Народен глас- 1940
images/karta/2017/03/20/27212/
  Списъчен състав на настоятелството и проверителната комисия Актуален състав настоятелство
images/karta/2017/03/26/28193/
  Задача на нашето читалище е била и си остава съхраняването на културните традиции в селото
images/karta/2017/03/29/28642/
  Задача организиране на общо читалищния и културния живот в селото. Мероприятията,включени в календарния план са разделени по раздели
images/karta/2017/04/03/29321/
  О т ч е т за дейността на Народно читалище „Просвета 1912” с. Ст. Караджя, община Вълчи дол, област Варна
images/karta/2017/04/11/30558/
  П л а н за дейността на народно читалище
images/karta/2017/04/04/29509/
  Доклад за дейността на Народно читалище "Пробуда 1932г."
images/karta/2017/04/24/32592/
  Отчет за културната дейност на народнo читалище
images/karta/2017/04/25/32819/
  Културен календар
images/karta/2017/04/06/30073/
  Стефан Караджа-1942г
images/karta/2017/04/21/32106/
  Отчет за дейността на н ч „ Пробуда-1909” – Ямбол за 2016 година І. Художествено творческа дейност
images/karta/2017/04/12/30910/
  Отчет за дейностa на нч „сергей румянцев -1909 „ село капитан димитриево за 2016 година
images/karta/2017/04/05/29852/
  Отчет за дейността на нч,,Яне Сандански-1946" с. Генерал Тодоров,общ. Петрич за 2016г. Основните дейности на нч,,Яне Сандански-1946"
images/karta/2017/04/03/29154/
  Народно читалище „йордан йовков” с. Красен, община генерал тошево, област добрич
  Народно читалище „йордан йовков” с. Красен, община генерал тошево, област добрич
images/karta/2017/04/28/34256/
  Презентация за живота и творчеството на писателя и беседа на пиесата "Децата играят вън" в библиотеката. 21. 01 Ден на родилната помощ /Бабин ден/. Честване на празника по обичайния ред заедно с акушерката в библиоттеката
images/karta/2017/04/06/29953/
  Народно читалище „яне сандански 1952
images/karta/2017/03/16/26885/
  Организационен комитет
images/karta/2017/04/12/30816/
  План за работата на нч „Кирил и Методий -1909”, с. Подгорица през 2017 г
images/karta/2017/03/27/28284/
  Програма за развитие на читалищната дейност в нч „ Георги Сава Раковски 1957г с. Златия, общ. Добричка за 2017година
images/karta/2017/04/27/34133/
  Настоятелство: Мария Иванова Арангелова-председател
images/karta/2017/03/17/26966/
  Конкурс за изпълнители на класика, поп и джаз, мюзикъл и етно фолк в залата на Съюза на българските композитори
images/karta/2017/04/04/29622/
  Устав на народно читалище „Ариф Дженин-1960“ с. Глогово
images/karta/2017/05/10/35571/
  Народно читалище "просвета-1908" С. Голема раковица, община елин пелин, област софийска
images/karta/2017/03/21/27524/
  Програма за дейността на нч"Н. Й. Вапцаров 1906" с. Васил Левски общ. Карлово за 2017 г. І. Основни цели: Утвърждаване на читалището като място за информация, общуване, успешни социални практики
images/karta/2017/04/05/29757/
  Отчет за културни дейности на Народно читалище "Просвета 1931" с. Крали Марко за 2016 г. 21. 01. 2016 г. Ден на родилната помощ и Бабинден "
images/karta/2017/04/19/31562/
  План за дейността на „нч ст. Караджа 1935” с. Горичево през календарната 2016г
images/karta/2017/05/03/35013/
  Горна малина за 2016 г. І. Брой на жителите – потенциални – 1 500 ІІ. Брой читалищни членове – 54 ІІІ. Дейност
images/karta/2017/03/24/27922/
  Отчет за дейноста на читалище „ Възраждане-1929" за 2016г. Уважаеми членове на народно читалище „Възраждане-1929"
images/karta/2017/03/27/28283/
  Културен календар и задачи за изпълнение през 2017 год
  Отчет за 2016 година Народно читалище Просвета 1930 село Нова Бяла река
images/karta/2017/04/12/30844/
  Отчет за дейността на читалище „еленко ценов-1896" с. Горно церовене,общ. Монтана, обл. Монтана за 2016 година читалище"
images/karta/2017/04/26/33364/
  Стефан Генчев 1901 г
images/karta/2017/04/06/29874/
  План за дейността на нч”изгрев-1946г.” С. Градежница през 2017 година
images/karta/2017/04/26/33219/
  Програма за развитие на дейността на нч"СВ. Иван рилски 1928" С. Пастра 2017 г. Читалище"
images/karta/2017/03/31/28928/
  Програма на 1-ви март и събора на селото. Участие на групата към читалището в селищни празници,събори и чествания
images/karta/2017/03/21/27456/
  Конкурс за най- добър винар. /Собствено финансиране -50ЛВ./ 1март. Конкурс за любителска изработка на мартеници организиран от клуба на жените
images/karta/2017/03/22/27616/
  Програма за дейноста на Н. Ч. „Йордан Йовков-1942Г. с. Кладенци за 2017г
images/karta/2017/03/17/26914/
  Народно Читалище "Пробуда 1963"
images/karta/2017/03/24/28123/
  Отчет за изпълнение на програмата за дейността на читалището за 2016 г
images/karta/2017/04/04/29603/
  О т ч е т за дейността на нч „Просвета 1915г гр. Раднево кв. Гипсово за изминалата 2016г. І. Библиотечна дейност. Допълване на библиотечния фонд с нови книги: и художествена литература
images/karta/2017/04/06/29879/
  План за дейността на нч,, народно самообразование-1925г.”Село искрица, община гълъбово за 2017г
images/karta/2017/04/10/30533/
  Програма за дейността на нч „Нов живот- 1957 -с. Гърбище общ. Ардино обл. Кърджали през 2017 година
images/karta/2017/04/18/31307/
  Народно читалище отец паисий-1928' С. Гърчиново общ. Опака
images/karta/2017/04/06/30085/
  Отчет за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл. 26 Ал. 2 И за изразходваните от бюджета седства за 2016г. На онч "СВ. Св. Кирил и методий-1905"-велинград
images/karta/2017/04/05/29730/
  Народно читалище „пробуда-1925” с. Конуш, общ. Хасково план за работата на читалището през 2017 год
images/karta/2017/05/02/34815/
  Народно читалище "светлина 1927" С. давидово общ. Търговище
images/karta/2017/04/07/30299/
  Програма на Народно читалище „Николай Хайтов-1936 за 2017 г. № Събитие Анотация на събитието Дата
directory images karta  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница