images/module4/files/127
  Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
  Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
images/module4/files/20
  Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
  Отговори публикувани на 04. 05. 20
images/module4/files/44
  Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
images/module4/files/110
  Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
images/module4/files/49
  Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
images/module4/files/44
  Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
images/module4/files/110
  Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
images/module4/files/24
  Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38
images/module4/files/127
  Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
images/module4/files/92
  Отговори на въпроси №51-54, получени в периода 21-22. 12. 2011 г. И публикувани на 20. 01. 2012 г
images/module4/files/24
  Подкрепа за развитието на клъстерите в българия” /отговор на въпрос публикуван на 22. 07. 2010 г
images/module4/files/41
  Отговори на въпроси №59-74, получени в периода 28. 02. 2011 г. – 10. 03. 2011 г
images/module4/files/49
  Отговори на въпроси с №21-38, получени в периода 17. 10. 2011 г. 20. 10. 2011 г. И публикувани на 08. 11. 2011 г
images/module4/files/127
  Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
  Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
images/module4/files/21
  Доклад за фактическите констатации и работно задание за проверка на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
images/module4/files/49
  Програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
  Отговори на въпроси с №39-46, получени в периода 21. 10. 2011 г. 26. 10. 2011 г. И публикувани на 11. 11. 2011 г
images/module4/files/41
  Въпроси с номера 1-23, получени в периода от 03. 01. 2011 г до 31. 01. 2011 г
images/module4/files/34
  Въпроси с номера 8-10, получени в периода 25. 01. 2011 г. 26. 01. 2011 г и публикувани на 16. 02. 2011 г
images/module4/files/13
  График за повторно сключване на договори
images/module4/files/46
  Програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
images/module4/files/127
  Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
  Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
images/module4/files/89
  Отговори на въпроси с №7 – 8 получени в периода 04. 01. 2012 г. – 05. 01. 2012 г
images/module4/files/110
  Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
  Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
images/module4/files/47
  Отговор на въпрос №2, получен на 16. 03. 2011 Г. И публикуван на 21. 03. 2011 г
images/module4/files/20
  Отговор и на въпрос №107 получен на 15. 06. 12 г
images/module4/files/12
  График за сключване на договори
images/module4/files/20
  Отговор на въпрос №68, получен на 20. 05. 2011 г и
images/module4/files/33
  Въпроси с номера 8-15, получени в периода от 03. 01. 2010г до 02. 02. 2011 г
images/module4/files/24
  Отговори на въпроси №85-86 получени в периода 29. 10. 2012 – 06. 11. 2012 г. И публикувани на 12. 11. 2012 г
images/module4/files/89
  Отговор на въпрос с №41 получен на 12. 04. 2012 г
images/module4/files/46
  Отговор на въпроси №11, получен на 19. 09. 2011 г
images/module4/files/127
  Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
images/module4/files/20
  Отговор на въпрос №122 получен на 05. 10. 12 г
images/module4/files/44
  Програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
images/module4/files/92
  Отговори на въпроси №34 42, получени в периода 08. 12. 2011 г. – 14. 12. 2011 г. И публикувани на 28. 12. 2011 г
  Отговор на въпрос №50, получен на 20. 12. 2011 г. И публикуван на 16. 01. 2012 г
images/module4/files/49
  Отговори на въпроси с №75-81, получени в периода 10. 11. 2011 г. 14. 11. 2011 г. И публикувани на 25. 11. 2011 г
directory images module4  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница