infodocs
  Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г
  Изготвя се в два екземпляра и се дава на служителя срещу подпис
  Министерство на финансите национална агенция за приходите изх. №07-00-163
  Национална агенция за приходите
  Указания за попълване на Декларация обр. №6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 Зддфл"
  Образец №1 наименование/име на работодателя
  Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г
  От осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение
  Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (зид на ксо), обнародван в дв, бр. 60, от 05. 08. 2011 г
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
directory infodocs  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница