MJ/ispn.nsf/441C1850374B2F5DC2257DE3004CBAEF/$FILE
  Машини и оборудване
MJ/ispn.nsf/459D075E4BE3B57DC2257CBB00408AF0/$FILE
  Аб. Движимо имущество Моторни превозни средства
MJ/ispn.nsf/BF555B2E326BCFA8C2257D5D0021D9A8/$FILE
  Дълготрайни материални активи, заведени в с ка 204 и с-ка 205
MJ/ispn.nsf/7E0440F9BA7A991BC2257D48004B24BD/$FILE
  1. ½ идеална част от магазин №9
MJ/ispn.nsf/46ADBBD6ED4499E8C2257D5E0023A49E/$FILE
  Цех „Втечняване на хлор и инсталация “Производство на хипо-хлорид(белина)“
MJ/ispn.nsf/441C1850374B2F5DC2257DE3004CBAEF/$FILE
  Готовапродукция
MJ/ispn.nsf/3F9577ACC0DC70FAC2257D48004E3643/$FILE
  Инв. № Наименование
MJ/ispn.nsf/6CB346F09C25AC8FC2257D730028A2DB/$FILE
  Съоръжения, монтирани и трайно прикрепени към основните сгради, представляващи съоръжения за прием, експедиция и съхранение на зърно
MJ/ispn.nsf/B91500BB15CDBFF6C2257E5B002C6C0D/$FILE
  Приложение 2 Промишлена сграда с идентификатор 65927. 501. 4704. 1
MJ/ispn.nsf/71C18DD0B0E33B76C2257D5D00228B8C/$FILE
  Обособена част две – включваща
mj/ispn.nsf/DA18DABC13E2ABC5C2257E4900248F2E/$FILE
  Опис на съвкупност от активи Резервни части за товарни автомобилис обща пазарна оценка 2700,00 лв.
directory ispn.nsf  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница