wp-content/uploads/2013/03
  1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция Изключения. Уравнение на КортевегДеВриз
lecturers/vois/zhelyazkova
  За При колода от 52 карти каква вероятност има да изтеглим: червена карта, спатия, ас, черен поп, купа дама?
lectures/MK/content
  Илия Лазаров мениджмънт на качеството
lecture/rkraleva/ZimenSem/Information_Technology/ypr/pic_t5
  Открития и изобретения от 1970 г до 1980 г
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция 2 Типове данни. Класове и обекти. Числено интегриране
lecturers/vois/dgrigorova
  Лекция 2: т-тест за сравнение на средни и тестове за сравнение на пропорции Основни елементи на статистически анализ
inetjava/lectures/part-1-sockets
  Java net. Socket. Сървърите приемат клиенти чрез класа java net. ServerSocket
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антимикобактериални лекарства1 16 Противотуберкулозни лекарства синтетични препарати
dotnet/2003/lectures
  Програмиране за платформата. Net взаимодействие между managed и unmanaged код Стоян Йорданов
  Потоци и файлове Георги Иванов
info/Module 04 - Diplomacia i sigurnost
  Партньорствата в рамките на нато
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Справочник VII основно преработено и допълнено издание. П/р Ив. Ламбев София. Мед изд. "Арсо" еоод, София, 2010
lecturers/vois/dgrigorova
  Лекция 12. Мета-анализ
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Лекарства за локална дентална терапия ив. Ламбев1
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_III
  Вегетотропни средства1 Анатомо-физиологични особености
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 12 Антиулкусни лекарства
inetjava/lectures/part-3-webapps
  Java сървлети. Пример за сървлет. Работа със сървър Tomcat
upload/2015/universita/2005-2006/anticna kultura
  Лекция Крит и Микена. Произходът на политическата организация в Гърция. Микенска (ахейска)култура
  Лекция Общество и култура. Архаичният полис и неговата култура
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_I
  Primum non nocere. (Hippocrates) Dosis sola facit venenum. (Paracelsus)
lectures/MK/content
  Книгата "Мениджмънт на качеството"
lecturers/vois/dgrigorova
  Лекция 1: Биостатистика (Biostatistics) – увод и основни понятия
codecourse/lectures
  Лекция на 04 Април 2005 г. Праволинеен код Сравнително лесна задача Качество, правилност, четимост и поддръжка
fmi/fmi-ftp-upload-folder/4 Semestur 2005/Predmeti/AMP/AMP Lectures
  Спецификация на софтуерен проект
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Здраве и безопасност в пристанищни райони
inetjava/lectures/part-1-sockets
  Многопотребителски сървър за разговори (multi-user chat server)
  Tcp forward сървър
~tank/JAVA/Lectures
  Програма за изчисляване на средна стойност
pueron/publikacii/statii
  Приносът на Айн Ранд за каузата на свободата
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Цонка Консулова
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция аплети и уеб-страници
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Планиране в екологията и реновация на пристанищата в България
  Инструменти за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
svn/asp-net-mvc/2011-FMI
  Лекциите от курса „Разработка на уеб приложения с asp. Net mvc № тема fmi 229 Telerik New hall 1 Представяне на курса
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  §16. Задачи от пресмятане на вероятности Съдържание
inetjava/lectures/part-1-sockets
  Многонишково програмиране и синхронизация на нишки в Java
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция Mногонишково програмиране в java понятието нишка (thread) се свързва с контрола или изпълнението на отделна програма или задача. Нишките са опънати във времето и свързват една с друга последователните команди
Lectures on practice
  Концентрацията
~tank/JAVA/Lectures
  Програма за изчисляване на средна стойност
dotnet/2003/lectures
  Програмиране за платформата. Net работа с xml стоян Йорданов Какво е xml?
shares/kd
  Лекция №6: Механика на идеални флуиди Пълната система уравнения. Теоретичното описание на движението на един идеален флуид се основава на следната система уравнения
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  4 Психотропни средства1
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_VIII
  Справочник VII издание (2010) I. Имуностимуланти имунната хомеостаза
docs
  David Ricardo, “On the Principles of Political Economy and Taxation”
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Избрани официнални прескрипции1 Твърди лекарствени форми Rp
docs/IInform
  Урок №1 Същност на компютърните мрежи. Основни компоненти, видове услуги. Същност на компютърните мрежи
index.php/bul/content/download/55788/462211/version/1/file
  Суси-4 Помощна информация за преподавателя
dotnet/2003/lectures
  Решение на проблема оператора delete
index_files/news/2014/06/26
  Програма на Юлската лектория 1-4 юли 2014 „ Съвременни проблеми на физиката и естествените науки " Аудитория „Проф. Карамихайлова" а-315
kampanii1/nbs2010
  Библиотеките на 21-ви век: Предизвикателства и възможности Роберта Стивънс
Sofia2011/lecturers
  Publications: Денчев
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_XI
  One of the features which is thought to distinguish man from other animals is desire to take medicine
javaweb/lectures
  JavaServer Faces Технологията JavaServer Faces
docs
  Съвременната международна финансова система. Международните финансови институции. Има ли нужда от световна банка и международен валутен фонд
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция Характерни особености на езика java. Сравнение с други
javaweb/lectures
  Използване на JavaServer Faces с ajax jsf – Поглед отвътре
  JavaServer Faces Разширяване на JavaServer Faces
inetjava/lectures/part-2-applets
  Използване на картинки от аплет
~tank/JAVA/Lectures
  Приложение Аплети с геометрични фигури. // A java applet displaying a white circle in a black square
lectures/part2_applets
  2 Пример: Разработка на chat аплет Creating Applet Client for NakovChatServer
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_V/Subdir_V-6
  Лекарства за лечение на еректилна дисфункция1 Алкохолът увеличава желанието, но затруднява
uf/events/10
  Лекция на тема: „ Психопатология при някои гениални личности Проведена на 18. 12. 2013г
files/tu_files
  Body name библиотека global Matrix imports (достъп по име) … var m[N, N] := … end decl., proc … resource f final code imports node, Matrix end name var x: node node; if x … Matrix m[3,4] :=: … end
dotnet/2003/lectures
  Програмиране за платформата. Net web Services Стоян Йорданов Преглед
Documents/000000812/BGBG
  Какво е vct?
  Презентация от вида vct, учителят трябва да има базови знания за работа с програмата Microsoft Office PowerPoint
  Създаване на навигация и вмъкване на обекти в презентация, създадена с програмата ms power Point
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  Задачи от степенни редове Съдържание
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_XIII
  Програма по фармакология за студенти по медицина
lecture/rkraleva/Other/Publication
  Radoslava kraleva, velin kralev
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антихелминтни лекарства1 18 Антицестодни лекарства Антицестодните лекарства
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_VII
  Сулфонамиди1 Фармакодинамика
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антипротозойни лекарства1 15 Антималарийни лекарства
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_II
  Справочник VII основно преработено и допълнено издание
dotnet/2003/lectures
  Clr, създаване и инсталиране на. Net компоненти, типове данни Стоян Йорданов Common Language Runtime (clr)
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Витамини, минерали, олигоелементи Ив. Ламбев1 Витамини
  One of the features which is thought to distinguish man from other animals is desire to take medicine
Members/tsenov/npp/lekcii-fayaech-minali-godini/lectures
  Закон за радиоактивното разпадане активност, парциални величини, естествена ширина на нивата, добив и разпад. Закон за радиоактивното разпадане две, три и n последователни разпадания, естествена радиоактивност, датиране
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Ролята на проекта арена в Глобалната Система за Наблюдение на океана и приносът му за пристанищата като крайни потребители на оперативна океанографска информация
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_V/Subdir_V-5
  Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 Антиулкусни лекарства
info/Module 02 - Diplomacia na ES/preporachitelna literatura/N.Karadimov
  Бъдещото разширяване на европейския съюз уважаеми колеги
wp-content/uploads/2012/06
  Основни понятия от термодинамиката и термоикономиката. I работа/инвестиции
files/unwe_files
  Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция
shares/kd
  Лекция №6: Механика на идеални флуиди Пълната система уравнения. Теоретичното описание на движението на един идеален флуид се основава на следната система уравнения
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ОЛУП
  Странични източници
Lectures on religion
  Разумът и религията (Лекцията е изнесена в Англия)
downloads
  Хелиакалните фази на планетите във античната и средновековната астрология
drago/seismology
  1. Глобални причини за пространствено-времевото разпределение на земетресенията
NVUMathLectures
  Лекция 29 §29. Системи диференциални уравнения Нормални системи оду
lecturers/vois/dgrigorova/41b43543a446438438-41143843e44144243044243844144243843a430
  Лекция 11 Планиране на клинични изпитания и епидемиологични изследвания. Оценяване на големината на извадката. Рандомизация
subjects/c536/download
  Лекция 1 Термодинамичен метод. Основни понятия. Нулев принцип на термодинамиката Увод
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Глюкокортикоиди  Хидрокортизонови препарати
shares/kd
  Лекция №1: Кинематика на непрекъснати среди
NVUMathLectures
  Лекция 4 системи линейни уравнения Ранг на матрица. Теорема за базисния минор
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/PM
  Задачи от пресмятане на детерминанти Съдържание
lectures
  Лекции по спелеология Клуб " Кейвинг ", София, 2003 Съдържание 1 Тема Въведение в спелеологията. Кратка история на спелеологията в България 3
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Хипоталамични и хипофизни хормони и техни аналози1
  Антиинфекциозни лекарства1 Химиотерапевтиците
~tank/MedicalAcoustics
  Конспект Теоретически основи на вълновата акустика
wp-content/uploads/2016/06
  Програма на Юлската лектория 1 и 4-7 юли 2016 Съвременни проблеми на природните науки Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България
NVUMathLectures
  Курсова работа по висша математика 1 за студенти задочно обучение
  Лекция 19 §19. Случайни величини Определения и примери
  Лекция 1 комплексни числа и полиноми Определение и аритметични операции
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Българско и международно право за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
wp-content/uploads/2017/06
  Програма на Юлската лектория 3-7 юли 2017 Съвременни направления на природните науки 23 Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Distance_Course_5_EN/Lecture_Course_5_EN/Lekcii_Course_5_DOC_EN/BOOK_BG_BUL_017_02
  Организация, експлоатация и развитие на българските пристанища
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция 10. Програмиране в уеб-страница с помощта на Java Script
drago/seismology
  1. Сеизмичност на Балканите
  Фиг. Дефиниция на сеизмичен момент. Разлом с площ А; Относително преместване по вектор u
NVUMathLectures
  Задача Намерете производните на следните функции а б в г д е ж
pueron/intervuta
  Интервю на д-р А. Х. Кемп Senior Lecturer Ph. D
lecture
  Списък на семинарите, организирани от цмм в периода 11. 2010-10. 2011 „In vitro ефект на ресвератрол спрямо окислително увреждане на човешки ендотелиални клетъчни линии от коронарна артерия”
NVUMathLectures
  Лекция 2 матрици и детерминанти Определения. Матрицата
wp-content/uploads/2013/04
  Course curriculum
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/PM
  Задачи от действия с матрици Съдържание
  §11. Задачи от изследване на функции Съдържание
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Състояние на околната среда на пристанище варна
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Хематологични лекарства ив. Ламбев1 Антитромботични лекарства
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ОЛУП
  1. Свойства на електромагнитното излъчване
NVUMathLectures
  Лекция 5 линейни и векторни пространства Линейни пространства
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Азотен оксид и нитроксидергични механизми на лекарственото действие1
NVUMathLectures
  Лекция 6 уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината
shares/kd
  Лекция №3: Динамика на непрекъснати среди
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 7/oipp/doc
  Задача на целочисленото линейно програмиране
wp-content/uploads/2012/06
  Лекция 3 : Статистическа интерпретация на ентропията
lecture
  Списък на семинарите, организирани от цмм в периода 11. 2010-10. 2011 „In vitro ефект на ресвератрол спрямо окислително увреждане на човешки ендотелиални клетъчни линии от коронарна артерия”
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  22. нежелани лекарствени реакции
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  §17. Задачи от пресмятане на пълна вероятност и формула на Бейс Съдържание
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Бета-блокери с вътрешна симпатомиметична активност – isa
~tank/JAVA/Lectures
  Лекция Входни и изходни потоци. Писане във файл и четене от
dotnet/2003/lectures
  Serialization
NVUMathLectures
  Лекция 8 формула на Тейлър Основни теореми за диференцируеми функции
wp-content/uploads/2016/06
  Програма на Юлската лектория 1 и 4-7 юли 2016 Съвременни проблеми на природните науки Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Състояние на околната среда в пристанище бургас
inetjava/lectures/part-3-webapps
  Java сървлети. Пример за сървлет. Работа със сървър Tomcat
inetjava/lectures/part-2-applets
  Java аплети и сигурност. Комуникация със сървъра
ESSEE4/Lectures PPT/Tessaloniki
  Поради ценните свойства на среброто лесно полиране, висока отражателна способност, отлична термо и електропроводност, висока химическа устойчивост и др
bg/downloads
  Лекция за политиката и технологиите на Япония за намаляване на енергопотреблението. Лекцията ще се проведе два пъти на 18 и 19 ноември 2010 г в София
s
  Лекция на професор нилс кристи, преподавател по криминология в юридическия факултет в осло, норвегия
lecture
  Програма „Генетика", бф, су „Св. Кл. Охридски", дипломант в цмм, му-софия „ Молекулярно генетични характеристики на рака на гърдата"
NVUMathLectures
  Лекция 7 непрекъснатост и производна на функции Множество на реалните числа
  Лекция 11 §11. Определен интеграл. Дефиниция на интеграла чрез интегрални суми
  Лекция 31 §31. Ред на Лоран Формула на Коши
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Revolta com
files/unwe_files
  II. икономическата мисъл на древен рим
lib/tu/KST_all/Semesters/semestar 7/oipp/doc
  Модели, методи и алгоритми на нелинейното програмиране
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  11. лекарства, повлияващи дихателната система1 11 Антиастматични лекарства
shares/kd
  Лекция №1: Кинематика на непрекъснати среди
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  §18. Задачи от случайни величини Съдържание
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_DOC/BOOK_BG_BUL_017_02
  Организация, експлоатация и развитие на българските пристанища
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-3
  Теория криволинеен интеграл от първи род
NVUMathLectures
  Задача Пресметнете детерминантите: Чрез елементарни преобразувания и адюнгирани количества
  Задача Пресметнете детерминантите : Чрез елементарни преобразувания и адюнгирани количества
  Висша математика част първа
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Лекарства за лечение на костни заболявания. Хондропротектори
drago/geophysics/exam materials 2016-2017
  I. Земята – произход, форма, състав и строеж 4 часа Произход на Земята. Химичен състав. Форма и размери на Земята. Модел на Земята. Релеф
wp-content/uploads/2012/06
  Лекция 1 : Модел на идеалния газ в икономиката
~galia/lectures-15-16-WinterTerm
  Курсът се състои от 45 часа лекции и 15 часа упражнения, разпределени по 4 в 15-те седмици на семестъра. Упражнения с гл ас
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU
  1. Многоасортиментни периодични химико-технологични системи. Моделиране. Оптимални производствени разписания (оперативно оптимално управление). Оптимален синтез
dotnet/2003/lectures
  Решение на проблема оператора delete
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-2
  Задачи от граници и непрекъснатост на функция на една променлива Съдържание
NVUMathLectures/JORGOV-EXERCISES/VM-1
  Задачи от системи линейни уравнения Съдържание
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/ОЛУП
  Странични източници
drago/geophysics/exam materials 2016-2017
  Основни дефиниции в Географските информационни системи (гис). Историческо развитие на гис. Значение на гис в съвременното общество
files/files
  Централна банка. Поява на централните банки. Трансмисионен механизъм
kceg/sites/default/files/students
  Лекции на хабилитирани преподаватели студентско обучение Клиничен център по ендокринология и геронтология
NVUMathLectures
  Висша математика част втора
  Въпросник по "висша математика част трета"
~galia/lectures-15-16-WinterTerm
  Генерация на текстове на естествен език
NVUMathLectures
  Лекция 9 изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми
dotnet/2003/lectures
  Програмиране за платформата. Net работа с xml стоян Йорданов Какво е xml?
46.10.172.228=-Lecture3-ГРЕШКИ НА УРЕДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ.pdf
  Проект bg051PO001
85.239.157.156=_979968-L9 Lecture8_Modul_6_FA_EI_Presentation-ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ПОСТОЯНЕН ТОК (1).ppt
  Проект bg051PO001
directory lecture  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница