PUBLIC/IMAGES/File/departments/law
  Веселина Неделчева Манева Академична длъжност: доцент Научна степен: доктор Образование
manev/Graphs/tests
  Тест по Теория на графите
pueron/news
  Семинар (работна среща) за подготовка на предложения за промени в Закона за научните степени и научните звания, хотел Европа, 26. 01. 2008 г
manev/Graphs/tests
  Тест №1 по Теория на графите
manev
  Проф. Георги Ив. Манев
documents/2010_5
  Закона за публичното предлагане на ценни книжа
documents/2011_1
  Закона за публичното предлагане на ценни книжа
manev/Graphs/tests
  Тест по Теория на графите
  Тест №2 по Теория на графите
directory manev  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница