marudova/Uvoden kurs
  Закон Графично представяне величини pV диаграма pT диаграма vt диаграма Изотермен
marudova/Mol_Phys/zadachi
  Термодинамика циклични процеси. Кпд
  Термодинамика 1 Средна кинетична енергия на 1 молекула
marudova/Mechanics/seminar
  Динамика на материална точка алгоритъм за решаване на задачи от динамика на материална точка
marudova/MMF/seminar
  Динамика на материална точка алгоритъм за решаване на задачи от динамика на материална точка
directory marudova  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница