marygud/kursove/SF
  Ects макет на учебен курс
  Славянска филология съдържание на учебната програма

  Project Достоевски Радослав Парушев Трейлър Съдържание
marygud/kursove/RG
  Ects макет на учебен курс
marygud/kursove/ILSL
  Ects макет на учебен курс
marygud/kursove/BLTL
  Филологически факултет
/CV/BLTL
  Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия лична информация
marygud/kursove/AF
  Филологически факултет не се попълва
  Ects макет на учебен курс
  Ects макет на учебен курс
marygud/kursove/RG
  Ects макет на учебен курс
marygud/kursove/AF
  Ects макет на учебен курс
marygud/kursove/BLTL
  Литература и теория на литературата Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/AF
  Филологически факултет не се попълва
  Ects макет на учебен курс
  Ects макет на учебен курс
  Ects макет на учебен курс
  Ects макет на учебен курс
  Филологически факултет не се попълва
  Филологически факултет не се попълва
/CV/Others
  Дата на раждане 4 Октомври 1974 Образование
marygud/kursove/RG
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/RF
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/AF
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/RG
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/AF
  Филологически факултет не се попълва
marygud/kursove/RG
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/SF
  Програма I курс уводна част
  Литература основна библиография Художествена литература
marygud/kursove/RG
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/OEIBE
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/AF
  Литература на Романтизма Код на курса Не се попълва от преподавателя Тип на курса задължителен
marygud/kursove/RG
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/OEIBE
  Филологически факултет не се попълва
marygud/kursove/RG
  Учебна документация Филологически факултет
marygud/kursove/OEIBE
  Филологически факултет не се попълва
marygud/kursove/RF
  Филологически факултет не се попълва
marygud/kursove/AF/MA
  Филологически факултет
marygud/kursove/AF
  Учебна документация Филологически факултет
  Учебна документация Филологически факултет
marygud/kursove/RF
  Филологически факултет не се попълва
marygud/files/conf
  Език, личност и общество в съвременния свят
marygud/kursove/RG
  Филология Специалност(и) 1 Приложна лингвистика, Френска филология
marygud/kursove/RF
  Учебна документация Филологически факултет
marygud/kursove/SF
  Лекции 240 ч. Практически занятия 60ч. Самостоятелна работа
  Литература славянска филология съдържание на учебната програма
  Програма по славянски литератури
marygud/kursove/AF
  2. 1 Филологии Специалност(и) 1 Английска филология
marygud/kursove/ILSL
  Учебна документация Филологически факултет
marygud/kursove/AF
  Учебна документация Филологически факултет
marygud/kursove/RG
  Учебна документация Филологически факултет
marygud/kursove/RF
  Учебна документация Филологически факултет
marygud/kursove/AF
  Педагогика на обучението по български, руски и английски език и филологии за всичките останали
  Филологически факултет не се попълва
marygud/kursove/OEIBE
  Учебна документация Филологически факултет
  Учебна документация Филологически факултет
marygud/kursove/BE
  Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012
marygud/kursove/AF
  Филологически факултет не се попълва
marygud/kursove/ILSL
  Учебна документация Филологически факултет
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/files/schedule
  Приложна лингвистика английски език с китайски език в /В1, В2/ 20 английски език с италиански език—С/С1,С2/20, английски с немски език- д-10, английски с руски език-е/20
marygud/acre2013/kvalifi_harak-ka
  Професионално направление: Педагогика на обучението по…
marygud/files/schedule
  Технологии а група Курс І английски език и немски език с инф. Технологии в група
marygud/kursove/SF
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/ILSL
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/BE
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/files/schedule
  Приложна лингвистика английски език и испански език а, в групи Семестър ІІ английски език и турски език, новогръцки език -обща група – с курс: І, учебна 2009-2010 г
  Последна редакция: 29. 11. 2013 г. Първи семестър Специалност “българска филология”
marygud/kursove/RG
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/RF
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
/CV/BLTL
  Запрян Ангелов Козлуджов
marygud/kursove/SF
  Литература Карел Хинек Маха. Май. В: Жоржета Чолакова. Карел Хинек Маха, или Гласът на падналата арфа. Изд. "Макрос", Пловдив, 1993
marygud/kursove/RF
  Катедра < Общо езикознание и
marygud/kursove/ILSL
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/RG
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/ILSL
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/RF
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/kursove/SF
  Приложение №1 Съвременен полски език (теоретичен курс) Първа част
marygud/kursove/OEIBE
  Ects формат на учебен курс; файлът е създаден на
marygud/acre2013/kvalifi_harak-ka
  Филологически факултет Професионално направление: Филология
marygud/kursove/BLTL
  Филологически факултет
/data/BA BF
  Лекции/упражнения Доц. Ваня Зидарова д-р Да 53 2 задължителни, 1факултативна
marygud/kursove/ILSL
  Филологически факултет
marygud/kursove/RF
  Литература на ХХ век Код на курса Не се попълва от преподавателя Тип на курса Задължителен Равнище на курса (окс)
marygud/kursove/BE
  Филологически факултет
marygud/files/LM
  Литература и мултимедия, ІІ семестър, 2007-2008 Доц д-р Живко Иванов
  Студент Специалност Оценка
marygud/kursove/OEIBE
  Филологически факултет
marygud/kursove/RG
  Филологически факултет
  Филологически факултет
marygud/kursove/OEIBE
  Филологически факултет
marygud/kursove/ILSL
  Практикум Равнище на курса (окс)
marygud/acre2013/kvalifi_harak-ka
  Филологически факултет Професионално направление Филология
marygud/files/LM
  Ангелина Пенева
marygud/kursove/ILSL
  Филологически факултет
marygud/kursove/RF
  Филологически факултет
marygud/kursove/BLTL
  Не се попълва
marygud/kursove/OEIBE
  Не се попълва
marygud/acre2013/kvalifi_harak-ka
  Филологически факултет Професионално направление Филология
  Професионално направление Педагогика на обучението по
marygud/kursove/BE
  Не се попълва
marygud/kursove/BLTL
  Не се попълва
marygud/kursove/ILSL
  Литература за деца и юноши Код на курса Не се попълва от преподавателя
marygud/kursove/OEIBE
  Не се попълва
marygud/kursove/BLTL
  Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/OEIBE
  Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/AF
  2. 1 Филология Специалност(и) 1 „Английска филология – лингвистика и превод”
marygud/kursove/OEIBE
  Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/BE
  Катедра по български език; Филологически факултет
marygud/kursove/ILSL
  Ects макет на учебен курс пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво. Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Adelina Strandzeva Balgarski folklor doc
  Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/OEIBE
  Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/BE
  Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/SF
  Професионално направление (на курса)
  Катедра по славянска филология
marygud/kursove/BLTL
  Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/OEIBE
  Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/AF/MA
  Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/AF
  Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/ILSL
  Ects макет на учебен курс пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво. Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Adelina Strandzeva Balgarski folklor doc
marygud/kursove/OEIBE
  Специалност(и)
marygud/kursove/RG
  Специалност(и)
marygud/kursove/OEIBE
  Специалност(и)
marygud/kursove/RF
  Специалност(и)
marygud/kursove/OEIBE
  Катедра Катедра по общо езикознание и история на българския език Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/ILSL
  Специалност(и)
marygud/kursove/BE
  1. Наименование на курса
marygud/kursove/ILSL
  1. Наименование на курса
marygud/kursove/RF
  1. Наименование на курса
marygud/kursove/OEIBE
  1. Наименование на курса
/CV/SF
  Автобиография Приложете снимка
marygud/kursove/OEIBE
  1. Наименование на курса
marygud/kursove/SF
  Сръбски и хърватски профил б и б л и о г р а ф и я учебници, помагала, източници
marygud/kursove/BE
  Ects макет на учебен курс пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво
  1. Наименование на курса
marygud/kursove/RG
  1. Наименование на курса
marygud/kursove/ILSL
  1. Наименование на курса
marygud/kursove/BE
  1. Наименование на курса
/CV/SF
  Жр. Тракия бл. 96 вх. В ап
marygud/kursove/OEIBE
  1. Наименование на курса
marygud/kursove/AF
  1. Наименование на курса
marygud/acre2013/kvalifi_harak-ka
  Професионално направление Педагогика на обучението по
marygud/kursove/RF
  2. Код на курса
marygud/kursove/ILSL
  Ects макет на учебен курс пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво. Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Adelina Strandzeva Detska lit na chugd ezik com
marygud/kursove/RF
  2. Код на курса
marygud/kursove/RG
  2. Код на курса
marygud/kursove/OEIBE
  2. Код на курса
marygud/kursove/SF
  2. Код на курса
marygud/kursove/ILSL
  3. Тип на курса
marygud/kursove/OEIBE
  Ects формат на учебен курс по Странознание на Румъния; файлът е създаден на
marygud/kursove/RG
  3. Тип на курса
marygud/kursove/BE
  3. Тип на курса
marygud/kursove/BLTL
  3. Тип на курса
marygud/kursove/OEIBE
  4. Равнище на курса (окс)
marygud/kursove/AF
  4. Равнище на курса (окс)
marygud/kursove/OEIBE
  4. Равнище на курса (окс)
marygud/kursove/RG
  4. Равнище на курса (окс)
marygud/kursove/ILSL
  Литература на Българското възраждане Код на курса Не се попълва от преподавателя Тип на курса Задължителен
marygud/kursove/RF
  Катедра Катедра по руска филология Професионално направление (на курса)
marygud/kursove/BE
  Ects макет на учебен курс пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво. Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli Boneva Morfologia doc Филологически факултет
marygud/kursove/AF
  4. Равнище на курса (окс)
marygud/kursove/OEIBE
  4. Равнище на курса (окс)
directory marygud  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница