files/Daniela Moyankova
  За научните приноси
files/upload
  Eкскурзии в Обединените Арабски Емирства Екскурзия в Дубай – Източната Приказка
files/_bg
  Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
files/n7ZUxQJY0Yv2kYOVgydf4Vyd-DvsnWK-i6Z*qhCSgcD3dDyASRdehFV*bRzqx2syuKYUSFBHNbpNa0Js0dhz3AVBTNJeRAS-
  Валентин П. Вичев Бойният път на Никола Г. Чаталов в Балканската война 1912-1913 г
files/_bg
  Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
2/files
  Задача даден е следният текст: Класация /Част от ученическа разработка
files/_bg
  Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
  Доклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
files/7247/ckfinder/images
  Патриарх Евтимий
  Закона за обществените поръчки І. Общи положения
files/_bg
  Списък на първостепенните, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити
  Списък на съкращенията
files/128095
  Република българия
files/literature/1-ga
  Взаимовръзки
files/_bg
  Република българия с м е т н а п а л а т а
files/literature/1-ga
  Лекции държани в Берлин между 23. 1904 и 1906 г превод от английски: вера гюлгелиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от копие
files/rZPtFMFPJm7fGGPBaRK0GhAKtUVDJa3FoFX-N-4K5diyqkeihC7TOTFyS8izy*uiM-T71UJu2jAf746INGN906ole82I2He9
  От редактора
files/_bg
  С м е т н а п а л а т а д о к л а д за резултатите от извършения одит на финансовото управление на община Етрополе за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2009 г. І. Въведение въз основа на годишната програма
files/literature/2-other
  Нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев – сканиран от копие
files/_bg
  Отчет за изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на общината за 2001 г
  Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2006 г
files/literature/1-ga
  Лекции 1910 г и 1917 г превод от английски: вера гюлгелиева
files/_bg
  Доклад №1000001110 за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
  Доклад №0300000812 за извършен одит на развитието на електронното управление за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 06. 2012 г. Ноември 2013 г
  Доклад №0100003611 за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. София, 2011 г. Съдържание
  Закон за държавния печат и националното знаме на Република България Обн., Дв, бр. 47 от 24. 04. 1998 г., в сила от 25. 05. 1998 г., доп., бр. 33 от 04. 1999 г., изм., бр. 69 от 08. 1999 г., в сила от 08. 1999 г кн. 5/98 г., ст
  Доклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 г
sites/default/files
  Семинар 09 11. 11. 2012 год гр. София, хотел „Арена ди Сердика" Адрес: ул "
files/_bg
  Доклад №0200008212 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
content/files
  First name: Peyo Last name: Ralinsky Company
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антимикобактериални лекарства1 16 Противотуберкулозни лекарства синтетични препарати
files/_bg
  Доклад №0200001511 за извършен одит за съответствие при финансовото управление
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Drug_Support
  Ламбев, Ив. Лекарствени препарати – II изд. Медицина и физкултура, София, 2008: най-често използвани съкращения и означения
  Хомеопатична селекция (резюме) Доц. Ив. Ламбев Хомеопатията
2/files
  Тема теоретични основи на компютърната графика
  Създаване и редактиране на бърза маска
files/_bg
  Решение №53 на Сметната палата и е окончателен. С ъ д ъ р ж а н и е списък на съкращенията 3
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Справочник VII основно преработено и допълнено издание. П/р Ив. Ламбев София. Мед изд. "Арсо" еоод, София, 2010
files/news
  Съобщение за пресата travelport представи революционна система за хотелски резервации
files/upload
  06. 03. 2009 5 -дневна програма / 4 нощувки
Files/Press Releases
  Media Coverage, Business Lunch with Prime-minster Boyko Borisov, Jan. 29, 2013
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Лекарства за локална дентална терапия ив. Ламбев1
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_III
  Вегетотропни средства1 Анатомо-физиологични особености
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Tests
  Книгата "тестове по фармакология"
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 12 Антиулкусни лекарства
files/Lili
  Изследване на взаимоотношението растение-патоген при блатното кокиче
files/literature/1-ga
  Лекции изнесени в Дорнах пред лекари и студенти по медицина
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Drug_Support
  Ив. Ламбев. Лекарствени препарати
  Ламбев, Ив. Selecta medicamentorum. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Human_Medicine
  Програма по фармакология за студенти по медицина
ckfinder/userfiles/files
  Парти 10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор + 1 стек парти 2л безплатно
2/files
  Рисуване на персонаж от компютърна игра
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Drug_Support
  Лекарства с определена рискова категория за кърмене
  Иван Ламбев. Selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
files/upload
  Програма 2 8 дни 29. 12. 2011 05. 01. 2012 29. 12. 2011 Сборен пункт летище София. Излитане за Дубай
files/_bg
  Доклад №0200001712 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Гоце Делчев за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_I
  Primum non nocere. (Hippocrates) Dosis sola facit venenum. (Paracelsus)
files/_bg
  Доклад №0200006012 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Балчик за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г
  Доклад №0400006012 за извършен одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2011 г., дължимо към държавния бюджет
2/files
  Преливане на едно изображение в друго
files/Dimitar Djilianov
  5. Публикации и цитирания към 10. 11. 2013 димитър джилянов
  4. списък на публикациите на димитър джилянов след избирането му за доцент
files
  Книга първа: Практика и ефективни техники сьдьржание увод първа част
files/events
  П р о г р а м а за провеждане на авиационен празник на летище пловдив, по повод 12-ти април – Ден на Авиацията и Космонавтиката Откриване
files/_bg
  Доклад №0400000711 за извършен одит на съответствието при финансовото управление на " Академика 2000" еад за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2010 г април 2012 г
sr-www/files/Foto-galery
  ] Чрегарстващи тракийски калайджии
files/calendar_events
  Семинар по говорно формиране в София 24 31 май 2013 г. Думата и жестовете на звуците според Рудолф Щайнер Лектор: Сузане Георгиев
files/literature/2-other
  Превод: нели спиридонова-хоринска
files
  Курсова работа на тема: алкохолизмът
sites/default/files
  BalkanVision & Mashina пристрастени към балканските ритми
files/Clinical_Anatomy/Summer_Term_2012
  Таз и пикочоотделителна система за да видиш скрит текст кликни show/hide ! ❖ Клиничен случай №9
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  4 Психотропни средства1
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_VIII
  Справочник VII издание (2010) I. Имуностимуланти имунната хомеостаза
files/2013
  Accepted by Department Council Made by Assoc. Prof. Y. Koeva, md, PhD
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Избрани официнални прескрипции1 Твърди лекарствени форми Rp
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Drug_Support
  Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина
files/Programs/2014
  Програма по анатомия за студенти от ІІ медицински курс летен семестър 2013/2014
files/Programs/2017
  Програма по анатомия за студенти от ІІ курс медицина летен семестър 2016/2017 Лектор: Доц д-р Слави Делчев, дм
files
  Програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
2/files
  Html заглавия и параграфи Заглавия
files/Dimitar Djilianov
  Справка за научните приноси във връзка с конкурса за заемане на академична длъжност ‘професор’ по научната специалност ‘Растениевъдство”
files/Clinical_Anatomy/Summer_Term_2012
  Клинични случаи корем за да видиш скрит текст кликни show/hide ! ❖ Клиничен случай №1
files/pages
  Кодекс за поведение при компютъризирани резервационни системи, Регламент 1008/2008 относно Общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, Чл. 101 и 102 от
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_XI
  One of the features which is thought to distinguish man from other animals is desire to take medicine
files/_bg
  Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото
2/files
  Рисуване с криви
  Рисуване на пингвин с Inkscape
files
  В съвременната медицина при случаи на дефицит на антитела у пациента широко се прилагат имуноглобулинови препарати от различен тип
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_V/Subdir_V-6
  Лекарства за лечение на еректилна дисфункция1 Алкохолът увеличава желанието, но затруднява
files/Clinical_Anatomy/Winter_Term_2012
  Клинични случаи от областите на глава и шия
files
  12 години H. M. S. U
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Drug_Support
  Недопустими уринни концентрации на някои лекарства за спортисти
files/Medic_1
  Литература Usunoff, K. G., Popratiloff, A., Schmitt, O., Wree, A. Functional Neuroanatomy of Pain
files/Pharmacia
  Тезиси по анатомия за студентите специалност фармация
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Human_Medicine
  Програма по фармакология за студенти по хуманна медицина. В него се
files
  Основни аспекти на ценовата политика на фирма
sites/default/files
  Доклад Въведение
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_XIII
  Програма по фармакология за студенти по медицина
2/files
  Elliptical Marquee (Елиптичен маркер) селектира елипсовидни области. Single Row Marquee
Files/Morpheus
  4. Изследване на гърбичен механизъм в среда на SolidWorks 2009
files
  Миграционните процеси в община Благоевград
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антихелминтни лекарства1 18 Антицестодни лекарства Антицестодните лекарства
2/files
  Gradient Tool (G)
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_VII
  Сулфонамиди1 Фармакодинамика
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антипротозойни лекарства1 15 Антималарийни лекарства
files/Clinical_Anatomy/Summer_Term_2012
  Клинични случаи от спешната хирургия за ii-ри раздел „Гръдна кухина” на курса по сип клинична анатомия
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_II
  Справочник VII основно преработено и допълнено издание
files/pages
  Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Витамини, минерали, олигоелементи Ив. Ламбев1 Витамини
  One of the features which is thought to distinguish man from other animals is desire to take medicine
cms/files/mod_file
  Обобщената информация за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за първото шестмесечие на 2007 г
  Отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода януари юни 2007 г и прие Програма за изпълнение на Стратегията за периода 1 юли 31декември 2007 г
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu_2011/Lectures_Bul/SUBDIR_V/Subdir_V-5
  Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 Антиулкусни лекарства
files/20757
  Биологичното земеделие – в хармония с природата
files/pages
  ДО: г-жа ирена георгиева зам. Министър на туризма копие: г-н минчо цветков
ckfinder/userfiles/files
  10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор + 2стекa парти 2л безплатно
  Текущи промоции алвес оод – м. 03. 2017г. Парти 10 стека парти 2л/6бр/ микс по избор
  2стекa парти 2л безплатно
storage/files
  «Хъах!абросулъа Мах!муд»
files
  Семинар на тема „Съдебна делба, който ще се проведе на 27. 03. 2015 година по програма която Ви прилагам
files/Programs/2017
  Програма по анатомия за студенти от І курс дентална медицина през летен семестър на учебната 2016/2017г
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Глюкокортикоиди  Хидрокортизонови препарати
files/teachers_files/1
  Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
files
  Жулиета Чавдарова Заместник-директор по учебната дейност
files/66344
  Програма „Учене през целия живот" Секторна програма „Леонардо да Винчи"
files
  Тема: "Неизползвани възможности за ефективното развитие на курортно-туристическа дейност в курорта Сандански
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Хипоталамични и хипофизни хормони и техни аналози1
files/16819
  Списък на основните култури /по групи и подгрупи/ и техните кодове /кампания 2010
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Антиинфекциозни лекарства1 Химиотерапевтиците
files/teachers_files/1
  Тема музикален материал
  Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
ckfinder/userfiles/files
  2стекa парти 2л безплатно
files
  1. общи положения
files/115688
  Министерство на земеделието и храните
files/101604
  Област Благоевград Баластриера „Бистрака”
files/archive
  Роден съм в град Пашмакли (Смолян). Произхождам от рода Харбалийци, който води началото си от с. Левочево
files/91908
  Уважаеми господин началник
files
  Философски факултет Пространството като проблем на философия на културата
sites/default/files
  Регистрационен формуляр за участие в българо-беларуски бизнес форум
files
  Памет и нарушения на паметта
files/teachers_files/1
  Примерно годишно разпределение
files
  Мотивационните възможности за стимулиране на държавния служител в община Благоевград
ckfinder/userfiles/files/rubs/horuv
  Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 Г.
files/calendar_events
  Семинар по Говорно Формиране с лектор г-жа Сузане Георгиев от Германия. Поканени са всички интересуващи се от развитието и упражняването на художественото слово
img/upl/files
  Анатравел 888 ” оод bulgaria, 4000 Plovdiv
  Анатравел 88 ” еоод bulgaria, 4000 Plovdiv
files
  Психология на сексуалността
files/archive
  Регионална библиотека "Н. Вранчев"- смолян
files/Medic_1
  Съобщение Теми за разработване на есе върху двигателна система
files/ESSAYS_ANNOUNCEMENTS
  Съобщение Теми за разработване на есе върху двигателна система
files/teachers_files/1
  Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
_http_schools/1710/Ansalt/admin/ckfinder/core/connector/php/connector.phpfck_user_files/files
  Рабочая программа по родной литературе Гайдарбеговой Х. Г
files/teachers_files/1
  2. годишно календарно-тематично разпределение
  Тема Муз материал за пеене
  История и цивилизация клас – 51 часа
pictures/files
  С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2009 г
2/files
  Списък на записаните ученици в 1г клас с изучаване на английски език за учебната 2014/2015 година
files/teachers_files/1
  При положение че обучението през първия учебен срок се осъществява в 2 учебни часа, а през втория – в 1 час
files/Clinical_Anatomy/Winter_Term_2012
  Кой от признаците не е характерен за спонтанните интрацеребрални хематоми?
sites/default/files/wysiwyg_media
  Доклад от Анелия Атанасова ръководител и клуб „Виртуално пътешествие" Име на клуба -„Виртуално пътешествие"
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Postgraduate_Students
  Конспект за конкурсa за зачисляване за специализация по фармакология
files/112881
  ДО: г-н бойко борисов
sites/default/files/pdf
  График за провеждането на консултации с родители и ученици на
files/2013
  Програма на лекциите и упражненията по хистология за студенти от І курс медицински лаборанти
files/80075
  Програма по пчеларство за периода 2011-2013 година. Кредитиране от дфз
files/calendar_events
  Апостолът на Свободата и Апостолът на езичниците – лекция място
files/teachers_files/1
  Примерно годишно разпределение за подготвителна група/клас
files/64082
  Саудитска Арабия се превръща в един от предпочитаните търговски партньори на България в търговията със земеделски стоки от арабските държави
sites/default/files
  Прилагам копия от следните документи
files/news
  През м май 2011 г. Програмата на информационно-опознавателното пътуване на абтта до полуостров Атон започва със запознаване на туристическия потенциал на старинна Аrnea
files/teachers_files/1
  Система „приятели“ – примерно годишно разпределение за III група
files/pages
  ДО: негово високопреподобие архимандрит герасим главен секретар на светия синод
files/College
  Програма на лекциите и упражненията по хистология за студенти от І курс медицински лаборанти
files/101568
  Практическо ръководство за потребителя
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Хематологични лекарства ив. Ламбев1 Антитромботични лекарства
files/calendar_events
  Апокалипсисът на Йоан, част 2 – лекция място
  Апокалипсисът на Йоан – лекция
files/117352
  ДО: Направление "Архитектура и градоустройство" Столична Община aрх. Емил Стоянов
files/Programs/2017
  Седмична програма (2016-2017) Нервна система и сетивни органи I курс медици Лектор: Проф д-р Стефан Сивков, дм Седмица
files/Programs/2017_18
  Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2017/2018 Г
files/teachers_files/1
  Примерно тематично разпределение на учебния материал по география и икономика за 9 клас
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Азотен оксид и нитроксидергични механизми на лекарственото действие1
files
  Светлина и поезия от корените ни
files/teachers_files/1
  Литература 1 в шести клас учебна седмица № Тема на урока Цели Знания Умения Български език 2
files/WnPbYMT2cxdGe8mBrHdjpZmoi6Wq1dVMntBi-Lr8QQUKy7bqbbRool0VqcjmRPvPjLeGb*iS2UfeRuJiHMvzAdZUgnLe5aoR
  Важни бележки из живота си на цвятко якимов от 1886 Г. До 1955 Г
files/teachers_files/1
  Примерно годишно разпределение
files/pages
  Закон на туризма, в т ч.: А. До 3 месеца след влизане на закона в сила
sites/default/files
  Здравейте, bicikl! Разкажете ни повече за бандата ви
userfiles/files
  Приложение 5 /за непълнолетни/ Декларация от Стипендиант при поискване на банкова карта
  Декларация от Родител/Настойник на Стипендиант, при поискване на банкова карта
sites/default/files/wysiwyg_media
  Доклад от Иванка Стоянова Говедаров за работата на клуб "yes club" през уч. 2014/2015 Г
files/teachers_files/1
  Урок № Учебен проблем и тема на урока Брой часове І
files/*54juLYOTrORgCribmMKbNd*OzcgJd8tykHJ-ufAjBeLptNIYCGSQFkUZE7fzgIBooOmjfzISS-8Wcq0*0AmJte8bvcQ7iwm
  Авиация и космонавтика в Уфа
storage/files
  Билет №1 составиял сказуемоязе г1аммаб баян кьезе,мисалал рачине муг1алимас кьураб предложение членазде биххизе. Р. Х1амзатовасул «Авар мац1» абураб коч1ол аслияб пикру баян гьабизе. Билет №2
files/Medic_1
  Програма за упражненията по анатомия на І медицински курс ( извънредни ) през първи летен семестър на учебната 2010/2011 Г
fce/001/0238/files
  Част осма служители от администрацията на министерския съвет
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  22. нежелани лекарствени реакции
  Бета-блокери с вътрешна симпатомиметична активност – isa
files/teachers_files/1
  Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по изобразително изкуство в VІІІ клас
files/I7vrk4LWzYH9mxrC2ADCTWkhrq8SnibYusEbscbX4x1ycYTqDIIUGOsx2uNXi-RLkBhpnOA*cFWtliw9Idb3xQ8lJUgOowct
  Сборник статии със същото заглавие,проведена в Пресклуб бта,26 август 2010 г
files/143536
  Програма 00 30 ч: Регистрация 30 35 ч: Официално откриване Панел 1: Международен пазар и износ
files/teachers_files/1
  Примерно годишно разпределение на учебния материал по изобразително изкуство в V клас – 2 часа седмично (68 годишно)
files
  Адвокатска колегия благоевград
files/Conspecti
  Конспект за изпита по цитология, обща хистология и ембриология на студентите по дентална медицина
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Dental_Medicine
  Програма по фармакология за студенти по дентална медицина
files/calendar_events
  Програма 10. 00 Евритмия -слово за михаил росица и димитър левашки
2/files
  Списък на записаните ученици в 1 д клас с изучаване на немски език за учебната 2014/2015 година
files/calendar_events
  Етническият произход на българското богомилство – лекция място
uploads/newsfile/files/originals
  Програма калиграфия катедра „плакат и визуална комуникация
sites/default/files
  Покана празник на геодезиста
files/teachers_files/1
  Тема на урока основни понятия 1
files
  Профил на член на брок
sites/default/files
  Год. В ресторанта на „Парк хотел Санкт Петербург“ гр. Пловдив
files/VxzL*FZ2YvIao2HwV14VBU320RHKmTT3*rmSnZdEm7DDEpaK9zQTVFBBi1L1xj9oWpXcd7MoTyPYgUoj6PCm-kXOSKcubtwR
  Покрайнини в центъра на сърцето
sites/default/files/wysiwyg_media
  Доклад за дейността на клуб „Народни традиции и празници" по проект „успех"
files/pages
  До г-жа иванина белева директор дирекция централно звено за финансиране и
files/file/news
  Ние, представители на неправителствени организации и експерти, работещи за интеграция на ромите, изразявайки своето дълбоко убеждение че
files/bulletin
  Център за междуетнически диалог и толерантност “амалипе”, велико търново
files
  Модул за точно време за нуждите на учебния процес във ввову "Васил Левски"
files/Announcements
  II. План за провеждане
files/calendar_events
  Семинар по валдорфска педагогика 08 – 12 август 2016 г
files/teachers_files/1
  Литература Месец седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Tests
  Семинарни тестове по фармакология (1) Лекарствa произход, наименования и етапи в създаването им Ж. Цокева
files/file/news
  Програма 30 май 2009 г. /събота/ 13. 00 Начало на Шести детски
  Ромска култура предлага цмедт “Амалипе”
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  11. лекарства, повлияващи дихателната система1 11 Антиастматични лекарства
files/teachers_files/1
  Биология и здравно образование клас годишно разпределение
  Примерно годишно тематично разпределение училище
files/file
  Програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество (2010 2020)
files/events
  П р о г р а м а за Информационен тур
sites/default/files/wysiwyg_media
  Доклад от ръководителя на Театрално студио театър „Yes or No" По проект „Да направим училището привлекателно за младите хора"
files/literature/3-bg
  Ритъмът на природата. Четирите елемента записки на Дочка Дончева
files/teachers_files/1
  Примерен календарен тематичен план по физика и астрономия за клас 34 седмици Х 1,5 часа = 51 часа От тях
files
  Анализ и оценка на състоянието и дейността на училището през изминалата учебна год
userfiles/files
  Как студът се скова от таланта
pictures/files
  Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Lectures_in_Bulgarian
  Лекарства за лечение на костни заболявания. Хондропротектори
files
  От естетиката до еклектиката и обратно
files/calendar_events
  Дискусия на тема „Кулминацията на антропософията“, 24-25. 03. 2018, Стара Загора
files/teachers_files/1
  Примерно тематично разпределение на учебния материал по география и икономика за 10 клас
  2. годишно календарно-тематично разпределение
ckfinder/userfiles/files
  Текущи промоции алвес оод – м. 07. 2018г. Парти 5 стека парти 2л/6бр/ микс по избор
ects_guide/files/af/ba/mmm/fakultativni
  Архитектурен факултет Катедра: Изкуства Професионално направление
files/14582
  Приложение №1 Интервенционни центрове за зърнени култури (пшеница, царевица, ечемик, сорго) на територията на Р. България
files/download_documents
  Програма за реформи 2011-2015г., Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г и Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 2020 г
kag/sites/default/files/uch_programi
  По акушерство и гинекология за студенти по специалността медицинска сестра
files/teachers_files/1
  Примерно годишно разпределение на учебното време по география и икономик
  Примерен календарен план
files
  Програма „учене през целия живот" „ коменски" Училищни партньорства информационен бюлетин до училищната общност на пгвм "
files/teachers_files/1
  Всяко образователно направление чрез подходи и
files/publications
  Програма 09. 00 09. 30 Регистрация 09. 30 10. 30. Встъпителен панел
files/events
  Име на фирмата: Лице за контакт
files/publications
  Програма 09 юни 2013 г. /неделя/ Сцена „Пламена" 09. 00 10. 00 Соу «Христо Ботев» гр. Брусарци оу "
2/files
  Цветове. Цветови режими. Основни и допълнителни цветове
  Поправяне на областти от изображение с инструмента Clone Stamp Инструментът Clone Stamp
files/file/news
  Становище относно
files/ffdTmxNWJ*Qt2-lSsQLXd9L62gbtvqYlgJMFBRaceyFgNJAd2a1nFfsCurl5tgsodsqbPSLr*9-jlA*aPRQhEVkv7uPsdRVp
  Символи на масите – грамада, грамада от камъни
sites/default/files
  Покана празник на геодезиста
files/teachers_files/1
  Примерен тематичен план по химия и опазване на околната среда клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 г
2/files
  Списък на записаните учениците от 1 а клас с изучаване на английски език за учебната 2014/2015 година
files
  I. Глава първа. Пазари на ценни книжа
files/calendar_events
  Биографията семинар Тема на семинара за 2018 г.: Мистериите на Черно море и Урал: прагът и неговите пазачи. Работа с двойниците. Темите по дни
system/files/property-whitepapers
  Двустаен апартамент
files
  Декларация за експлоатационни показатели №142 cpr 31. 05. 2014 Продукт
directory media files  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница