phocadownload/m_standarts
  Клинична патология
medstand
  Медицинска генетика
  Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки
  Нуклеарна медицина
  Клинична лаборатория
  Клинична хематология
  Ушно-носно-гърлени болести
  Наредба №36 от 6 август 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "очни болести"
  Наредба №4 от 13 март 2014 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "нефрология"
  Ортопедия и травматология
  Клинична токсикология
  Наредба №5 от 3 ноември 2016 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "гръдна хирургия"
  Наредба №3 от 6 октомври 2017 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "спешна медицина"
  Кожни и венерически болести
directory medstand  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница