static/business_models/municipality
  Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
municipality/file
  1. Причини, които налагат приемането
documents
  Указания към изготвянето на профил на общината Икономическа информация
joomla/images/stories/obshtporychki/kanalizaciq1
  Програма „околна среда 2007-2013 г. Bg161PO005/10 11/02/16
municipality/file/naredbi
  Първа общи положения
municipality/file
  За осъществяване търговската дейност на територията на община търговище глава първа общи положения
municipality/resolutions/documents/2005/documents
  Общински съвет – гр. Банско
joomla/images/stories/obshtporychki/op_6_7_14.09.2016
  Пътуващи ученици за 2016/2017 от ну „Неделя Петкова име презиме фамилия
joomla/images/stories/obshtporychki/obs_prevoz_putnici_2016
  Xiv. Образци образец №1
obrazovanie
  Преди повече от 166 години родолюбиви жители на гр. Сопот, водени от жаждата за знания, поставят началото на Новобългарското училище, изпреварени преди това само от Априловската гимназия в Габрово
municipality/file
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси
joomla/images/stories/obshtporychki/OP_10_2015
  Инвеститор: община сопот изпълнител: обект
wp-content/uploads/2017/11
  Община якоруда municipality of yakoruda
  Проект община якоруда municipality of yakoruda
  Община якоруда изпълнител: „и-финанси“еоод
municipality/file
  Общински съвет търговище регистър
  Общински съвет търговище регистър
  Постоянни комисии към общински съвет търговище мандат 2011-2015 година
municipality/file/naredbi
  За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем
municipality/file
  За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем
wp-content/uploads/2017/11
  Проект община якоруда municipality of yakoruda
  Община якоруда municipality of yakoruda
municipality/file
  Обосновка към предложението за приемане на официален празник на Търговище
  На общинските съветници в общински съвет т ъ р г о в и щ е мандат 2011-2015 г
  Наредба за определянето и администрирането на местните такси
municipality/resolutions/documents/2003
  Общински съвет – гр. Банско
municipality
  1 Контекст на съставяна на плана
municipality/file
  Общински съвет търговище
municipality/file/naredbi/2017
  Общински съвет търговище
wp-content/uploads/2017/09
  Доклад за екологична оценка на общ устройствен план на община якоруда 2015 година съдържание: 1 обща част 5
municipality/resolutions/documents/2004/documents
  Решение Общински съвет Банско реши
municipality/resolutions/documents/2003
  Общински съвет – гр. Банско
upload/documents/2016/05
  Съобщение за провеждане на консултации
municipality/resolutions/documents/2004/documents
  Конкурс за учредяване право на строеж, за срок от 5 години, за изграждане на валявица в посочения в т. 1 имот
municipality/resolutions/documents/2005/documents
  Общински съвет – гр. Банско
municipality/file
  Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета 2012 2015 г. Май 2012 г. І. Анотация
common/src/file
  Общинска стратегия за демографско развитие на община Казанлък
municipality/file/naredbi
  Рекламната дейност на територията на община търговище
municipality/resolutions/documents/2004/documents
  Решение Обс-банско за определяне средства за финансиране на одобрен проект по програма "Красива България". Докл. Л. Захов
  Решение Общински съвет -банско реши
municipality/resolutions/documents/2005/documents
  Общински съвет – гр. Банско
municipality/resolutions/documents/2004/documents
  Решение Общински съвет гр. Банско, реши
municipality/file/naredbi/2016
  Програма за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Търговище. (2) Стипендиите и финансовото стимулиране по Наредбата са индивидуални
directory municipality  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница