normact
  Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения
  Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрация
  Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
  Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
  Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
  Конституция на република българия
  Закон за гражданската регистрация
  Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
  Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
  Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр
  Семеен кодекс в сила от 01. 10. 2009 г. Обн. Дв бр. 47 от 23 Юни 2009г., изм. Дв бр. 74 от 15 Септември 2009г., изм. Дв бр. 82 от 16 Октомври 2009г., изм. Дв бр. 98 от 14 Декември 2010г., изм. Дв бр. 100 от 21 Декември 2010г
directory normact  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница