novini1/2014
  Конкурс за наградата „Петър Увалиев, предназначена за български творци, живеещи и работещи в чужбина
novini1/2010
  Отдел “Методичен”
novini1/2016
  Програма 29 март 2016 г. (вторник) 13: 00 14: 30 Запознаване на участниците
  Програма 11 октомври 2016 г. (вторник) 13: 00 14: 30 Запознаване на участниците
novini1/2009
  Ифла световен библиотечен и информационен конгрес и 75-та конференция на тема „Библиотеките творят бъдещето създаване на културното наследство”, 23 27 август 2009 г., Милано
  Програма 17-18 ноември 2009 г. Велико Търново 17 ноември (вторник) 12. 30 13ч. Регистрация на участниците
novini1/2011
  Програма „Култура на ес, 2007-2013 г. 10: 00 ч.,19 януари 2011 г., Национален дворец на културата, зала 6, вход А3
  Столична библиотека
novini1/2014
  Биографична справка за Петър Увалиев (Pierre Rouve)
novini1/2011
  Международен център на преводачите и писателите в Родос
novini1/2015
  Нова възможност за обществените библиотеки Проект ineli balkans
novini1/2011
  Лекция и уъркшоп 14. 04. 2011 Ort:/Място
  V-та Международна музейна конференция „Съвременни проблеми на музеологията и на 13 май 2011 г в Ректората на су ауд. 224 от 9 до 17 ч. Международна Интернет-конференция музеи, архиви и библиотеки
novini1/2015
  Програма 30 10. 00 Регистрация 10. 00 10. 15 Откриване и приветствия
novini1/2009
  С е м и н а р обществените библиотеки и ролята им в ученето през
novini1/2010/mz
  Междубиблиотечната заемна служба в Регионалана библиотека „Проф. Беню Цонев” – традиции и проблеми
novini1/2014
  Конкурс за наградата „Петър Увалиев, предназначена за български творци, живеещи и работещи в чужбина
novini1/2010
  Димитър Петров Иванчев (1910 – 1990) Псевдоним „Пелкински”
  Българска библиотечно-информационна асоциация основни проблеми на библиотеките в българия и предложения за тяхното модернизиране и развитие
novini1/2014
  1. Библиотечно-информационни науки и културна политика Срок на обучение: 2 семестъра специалисти
novini1/2009
  С е м и н а р обществените библиотеки и ролята им в ученето през
  Различното образование : библиотеката като интелектуален посредник в съвременното общество
novini1/2010
  American research center in sofia
novini1/2009
  Програма 17-18 ноември 2009 г. Велико Търново 17 ноември (вторник) 12. 30 13ч. Регистрация на участниците
novini1/2010
  Библиотеките от област Враца през 2009 година
novini1/2011
  Програма „Култура на ес, 2007-2013 г. 10: 00 ч.,19 януари 2011 г., Национален дворец на културата, зала 6, вход А3
novini1/2012
  Книга за 2012 година е книгата за „глупавото" мече „Мечо Пух"
novini1/2011
  Международен център на преводачите и писателите в Родос
directory novini1  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница