nsrz/files/orz
  Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
  Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
  Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
nsrz/files/misc
  Р е п у б л и ка б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
  Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
nsrz/files/prz/list
  Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут готов продукт
nsrz/files/prz/EU
  Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
nsrz/files/prz/list
  Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут
nsrz/files/prz/EU
  Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
nsrz/files
  Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
nsrz/files/fsk
  2010 г. Рсрз благоевград фирми обработващи термично
nsrz/files/orz
  Министерство на земеделието и продоволствието министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
  Регламент (ЕО) №2003/2003 относно торовете
nsrz/files/prz/list
  Продукт, фирма Активно
nsrz/files/fsk
  Национална служба за растителна защита
nsrz/files
  Наредба №82 от 22 юни 2006 Г. За защитените зони в европейската общност, изложени на особен фитосанитарен риск
nsrz/files/prz/zap
  Р е п у б л и ка б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
nsrz/files/prz/list
  Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут
nsrz/files/harta_uslugi
  Услуга 14 биологично изпитване и регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
nsrz/files/misc
  Закон за 2008 ще помогнат на Съединените Американски Щати да подкрепят други страни, както и нашите щати, в техните усилия да опазят растителните си ресурси
nsrz/files/prz/list
  С п и с ъ к на продуктите, на които е прекратен срокът на разрешаване (на основание чл. 15 п, ал. 2, т. 1, 2, 3 и чл 15 р, ал. 2 от Закона за защита на растенията) № Търговско наименование
  Продукт, Производител Активно
  Производител Активно вещество
nsrz/files/fsk
  Приложение №7 уведомление за внос
nsrz/files/prz/EU
  Законово основание № на заповедта на министъра Притежател на удостоверението за разрешаване
nsrz/files/orz
  Закон за защита на растенията (ззр) чл. 8а, ал Наредба №15 от 3 август 2007 г за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване
nsrz/files/prz/list
  Регламент (ЕО) №2003/2003 относно торовете
nsrz/files/fsk
  Списък на гкпп на Република България одобрени като официални пунктове на влизане
nsrz/files/prz/list
  Продукт, фирма Активно
  Продукт, Производител Активно
nsrz/files/prz/EU
  Антон Величков Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
nsrz/files
  С п р а в к а за третирани площи (дка) срещу марокански скакалци от 07 до 12 юни 2010 г в област Кърджали
nsrz/files/prz/list
  П а р а л е л е н в н о с ф у н г и ц и д и
nsrz/files/orz
  Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
nsrz/files/prz/list
  Продукт, фирма Активно
nsrz/files/orz
  Утвърдил генерален директор: (антон величков)
nsrz/files
  Национална служба за растителна защита
nsrz/files/prz/EU
  Законово основание № на заповедта на министъра Притежател на удостоверението за разрешаване
nsrz/files/harta_uslugi
  Услуга №3 удостоверение за разрешаване на продукти за растителна защита
  Услуга №4 удостоверение за подновяване разрешаването на продукти за растителна защита
nsrz/files/orz
  Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
  Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
  Решение за извеждане на ефикасна химична борба. Тенденцията в развитието на неприятеля през последните години е разширяване ареала на разпространение, плътността и вредоносната дейност
nsrz/files/prz/proc
  Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
nsrz/files/orz
  Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
nsrz/files/prz/dokladi
  Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
directory nsrz  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница