obs2003/reshenia
  Приложение №13 културен календар – 2007 г
reshenia
  О т ч е т за работата на Общинската агенция за приватизация през 2006 година Настоящият отчет
obs2003/reshenia
  План-сметка за необходимите разходи на Община Велико Търново, съгласно чл. 66 ал. 1 от змдт разходи (лева) І приходи от такса “битови отпадъци” 3 050 000
  Програма за енергийна ефективност 2005 2007 година с ъ д ъ р ж а н и е общинска политика за енергийна ефективност
directory obs2003  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница