pascal/pascal
  8. символни низове
  1. основни понятия в езика паскал речник на езика
  4. програми с цикли
  12. библиотечни модули в турбо паскал 12 Въведение
  2. основни операции операции
  10. записи 10 Понятие за запис
  6. изброен и ограничен тип данни дефиниране на нестандартни типове данни
  9. множества множество в Паскал
  3. програми с разклонена структура
  19. дървовидни структури 19 Общо описание. Основни понятия
  7. масиви едномерни масиви
directory pascal pascal  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница