phocadownload/m_standarts
  Клинична патология
phocadownload
  Радиолюбителски клуб "пловдив" lz1ksp
phocadownload/uroci
  Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense Образуване
  1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whom
  1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writing
  One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one's
  Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните времена
  The past simple tense
  This is a table. Take these books: That
  1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете о
  Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another
phocadownload
  Проект: „Алтернативния туризъм като инструмент за икономическо развитие” Договор № рд-02-29-235/31. 07. 2014
phocadownload/userupload/MBAL_DOCS
  Д-р Александър Величков Изпълнителен директор
phocadownload/uroci
  Бъдеще време в миналото The Future in the Past
  Образуване
directory phocadownload  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница