photos/Image/file
  Показатели за оценка на резултатите по математика в 3 клас
  На учениците от пиг на III г, в, ж клас
  Заповед № от г. На основание
  СВ. Климент Охридски
  Образец №6 д е к л а р а ц и я1 по чл. 54, ал. 1 от зоп
  Заповед №2293- 2513/ 24. 06. 2014г
  Vidumath Conference Sofia 2016 17 юни 2016г. 09. 00 – 17. 00 32 соу „Св. Климент Охридски“
  СВ. Климент Охридски
  Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
  Образец №8 д е к л а р а ц и я
  Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”
  Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”
  На вниманието на родителите на бъдещите първокласници Уважаеми родители
natura2000/german_project/photos/seminar3-4
  Семинар в рамките на проекта „Немският опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 управление и финансиране
downloads/svn/photoshop/Photoshop-October-2015/01
  Задача Проверете и ако е необходимо променете настройките на вашия Фотошоп
photos/loko
  Локомотив (Стара Загора), есен 2006/2007 Вратари
photos/Image/file
  Утвърждавам, Директор: Нели Киркова-Костова
  Списък на приетите първокласници за учебната 2014 / 2015 г
  На учениците от І пиг І а и І б клас
photos/Image/file/OnlainObuchenia
  Тема цели изрази
photos/Image/file
  Списък на учениците от І г клас с класен ръководител: Красимира Павлова
  Резултати на участниците в олимпиадата по Математика общински кръг, проведен в 32 соу на 28. 02. 2010 г от 00 ч
  Списък на учениците от І в клас с класен ръководител: Денка Добрева
photos/apparatuses
  Mindray bs 120 – Анализи за вино
  Виноанализатор
photos/Image/file
  Документация за участие в процедура по реда на чл. 191, ал. 1 от зоп
photos/sales
  Цена в eur с включено ддс
photos/Image/file
  Правила за проверка на правописа на звуковете, правоговорни правила; разграничаване звуковата и смисловата страна на думата; звуков и морфемен анализ на думата, производни и непроизводни думи
  Списък на класовете и класните ръководители през първи срок на 2011/2012 учебна година
  Приложение 3 Директор: /Нели Костова/ г р а ф и к
photos/Image/file/2018
  Щастието е в мечтите или в делата
photos/test_methods
  Предназначение Тестът е предназначен за бързо определянена остатъчните захари на изферментирали вина и мъст. Методика
photos/Image/file
  Пето национално състезание по английски език longman competition 32 суиче "Свети Климент Охридски" гр. София
  1. Карина Георгиева Барзатова- 4 д Ния Стефанова Нешева-4 д
  Приложение 3 Директор: /Нели Костова/ г р а ф и к
photos
  Villa fiord ценова листа вила фиорд
photos/Image/file
  ­­приложение 2 на Заповед №1581 3244 / 14. 09. 2016г
  ­­приложение 2 на Заповед Nо / г
wp-content/uploads/2013/04
  Photoshop 2 ниво
photos/Image/file
  Карта за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за педагогически специалисти на
  Карта за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за учители в пиг на
  Приложение 3 Директор: /Нели Костова/ г р а ф и к
photos/test_methods
  Предназначение на анализа
photos/Image/file
  План за защита при бедствия разработен на основание чл. 36 от ззб в 32. Средно училище
  Дежурства
  ­­приложение 2 на Заповед Nо 15 / 19. 09. 2017г
  Списък на учениците от началния курс, които не са върнали книги на училищната билиотека от миналата учебна година
  На учениците от пиг на ІІ а, ІІ б и ІІ в клас
  Литература за 12. клас № Срок седмица Български език Основни понятия

  Конкурс за научна разработка, финансирана със стипендия на името на „ проф дтн инж. Георги Златанов" Настоящата покана е отправена към студенти от специалност „Геодезия" на
photos/Image/file
  ­­приложение 2 на Заповед Nо 1344 / 31. 01. 2018г
  ­­приложение 2 на Заповед Nо 15 / 19. 09. 2017г
  На ученицитe на III г, д, е клас Георги Пламенов Илиев- 3г
photos
  Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г. Обн. Дв бр. 93 от 11 Август 1998г., изм. Дв б
photos/Image/file
  Показатели за оценка на резултатите по математика в 3 клас
  Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване
  I. общи положения
  ІVж Алис Петрова іvа Ангела Антонова Коларова іvж
  Пиг – 2 гр. Александър Руменов Стефанов – іvг Анджелина Димитрова Панкова іvг
directory photos  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница