photos/Image/file
  Показатели за оценка на резултатите по математика в 3 клас
  На учениците от пиг на III г, в, ж клас
  Заповед № от г. На основание
data/Image/File
  Закон за чуждестранните инвестиции обн. Дв бр. 97 от 24 Октомври 1997г., попр. Дв бр. 99 от 29 Октомври 1997г., доп. Дв бр. 29 от 13 Март 1998г., изм. Дв бр. 153 от 23 Декември 1998г
photos/Image/file
  СВ. Климент Охридски
  Образец №6 д е к л а р а ц и я1 по чл. 54, ал. 1 от зоп
  Заповед №2293- 2513/ 24. 06. 2014г
  Vidumath Conference Sofia 2016 17 юни 2016г. 09. 00 – 17. 00 32 соу „Св. Климент Охридски“
  СВ. Климент Охридски
  Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
  Образец №8 д е к л а р а ц и я
  Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”
  Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”
  На вниманието на родителите на бъдещите първокласници Уважаеми родители
  Утвърждавам, Директор: Нели Киркова-Костова
  Списък на приетите първокласници за учебната 2014 / 2015 г
  На учениците от І пиг І а и І б клас
photos/Image/file/OnlainObuchenia
  Тема цели изрази
photos/Image/file
  Списък на учениците от І г клас с класен ръководител: Красимира Павлова
  Резултати на участниците в олимпиадата по Математика общински кръг, проведен в 32 соу на 28. 02. 2010 г от 00 ч
  Списък на учениците от І в клас с класен ръководител: Денка Добрева
  Документация за участие в процедура по реда на чл. 191, ал. 1 от зоп
  Правила за проверка на правописа на звуковете, правоговорни правила; разграничаване звуковата и смисловата страна на думата; звуков и морфемен анализ на думата, производни и непроизводни думи
  Списък на класовете и класните ръководители през първи срок на 2011/2012 учебна година
  Приложение 3 Директор: /Нели Костова/ г р а ф и к
photos/Image/file/2018
  Щастието е в мечтите или в делата
photos/Image/file
  Пето национално състезание по английски език longman competition 32 суиче "Свети Климент Охридски" гр. София
  1. Карина Георгиева Барзатова- 4 д Ния Стефанова Нешева-4 д
  Приложение 3 Директор: /Нели Костова/ г р а ф и к
  ­­приложение 2 на Заповед №1581 3244 / 14. 09. 2016г
  ­­приложение 2 на Заповед Nо / г
  Карта за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за педагогически специалисти на
  Карта за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за учители в пиг на
  Приложение 3 Директор: /Нели Костова/ г р а ф и к
  План за защита при бедствия разработен на основание чл. 36 от ззб в 32. Средно училище
  Дежурства
  ­­приложение 2 на Заповед Nо 15 / 19. 09. 2017г
  Списък на учениците от началния курс, които не са върнали книги на училищната билиотека от миналата учебна година
  На учениците от пиг на ІІ а, ІІ б и ІІ в клас
data/uploads/fck/image/files
  Наредба №26 от 14 юни 2007 Г. За предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени
photos/Image/file
  Литература за 12. клас № Срок седмица Български език Основни понятия
  ­­приложение 2 на Заповед Nо 1344 / 31. 01. 2018г
  ­­приложение 2 на Заповед Nо 15 / 19. 09. 2017г
  На ученицитe на III г, д, е клас Георги Пламенов Илиев- 3г
  Показатели за оценка на резултатите по математика в 3 клас
  Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване
  I. общи положения
  ІVж Алис Петрова іvа Ангела Антонова Коларова іvж
  Пиг – 2 гр. Александър Руменов Стефанов – іvг Анджелина Димитрова Панкова іvг
directory photos Image  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница