pic
  Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо република българия
  Доклад за Оценка на Съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитени зони „Карлуково" bg 0001014 и „Карлуковски карст" bg 0000332
  Оценка за съвместимост на комплекс за отдих и туризъм
  За съвместимостта на инвестиционното предложение за мвец "Караш" в землището на с Караш, община Роман,област Враца
  За оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за „Продължаване на експлоатацията на находище за варовици „Кунино”
pictures/Komentari/Cesar Millan
  Сесар Милан или Сийзър Милан – както предпочитате – e име, познато на мнозина от седемте сезона на риалити шоуто на National Geographic „Говорещият с кучета”
pic
  Оценка за съвместимост на Подробен устройствен план (пуп) – Парцеларен план (ПП) за поземлен имот (ПИ) №000629
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Доклад за Оценка на съвместимостта на инвестиционно предложение за
pictures/Lubopitno/CED
  Как изглежда канадското ескимоско куче
pic
  Доклад за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение " Изграждане на мвец "
  Доклад за извършена комплексна проверка на " Симекс" eоод, гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на " агротехчаст" ад, гр. Оряхово
  Доклад за извършена комплексна проверка на " Лесто Продукт" еоод, гр. Враца, обл. Враца
pictures/Novini/Barcelona2004
  Европейската киноложка изложба Барселона 2004 резюмето: От 4 до 06. 2004 г
pictures/pic_big/news
  Или „потопеното
pic
  Доклад за извършена планова комплексна проверка на „ екопроект оод, гр. Враца, област Враца
pictures/pic_big/news
  Неофициални резултати длоп „юноши и девойки старша възраст” 5 – 7 юли 2013 г – гр. София
  Програма 28 януари 2012 събота 08. 00-09. 00 Плуване „весел делфин/родени 2001 и 2002 год./- загрявка
pic
  Доклад № / дд. Мм. Гг. Резултати от собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
  Доклад за извършена комплексна проверка на пгх-чирен, общ. Враца, обл. Враца към "Булгартрансгаз" еад, гр. София
  Доклад за извършена планова комплексна проверка на " Метизи" ад, гр. Роман, обл. Враца
  Доклад за извършена планова комплексна проверка на " Холсим (България)" ад, с. Бели извор, общ. Враца
  Доклад за извършена планова комплексна проверка на " Холсим (България)" ад, с. Бели извор, общ. Враца
ver_05/pictures
  Закон 2000 г в България. Цялата негова стопанска дейност е подчинена на българското законодателство
Pictures/laminatni_teh
  Балкан композитни Полимери, еоод
pic
  Отчет за първото полугодие на 2013г на риосв- враца за контрол на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Доклад за извършена планова комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа
  Доклад за извършена планова комплексна проверка на „ Яйца и птици ад, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй, обл. Враца
  Доклад за извършена планова комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа, гр. Оряхово
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
pictures/Lubopitno/spinone
  Спиноне е една малко позната италианска порода кучета. Интересна, единствена по рода си древна порода, създадена като универсално куче за лов, спиноне италиано и днес е с ненадминати умения
PRESENTACII/PICTURES/KARTINI
  Мария Йорданова Ценова всу “Черноризец Храбър”, Департамент по чужди езици, пк9000, гр Варна, България
pic
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10. 31. 10. 2014 г
pictures/pic_big/news
  Най-добре класирали се мъже по точки според броя на медалите
pic
  Доклад за извършена комплексна проверка На et „Альоша Алипиев аа-92, гр. Враца
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на " Анди" оод, гр. Враца
pictures/files
  С п р а в к а за издадените разрешения за строеж за 2009 г
500/ANTON VASSILEV/Disk C/Users/Ivan/Pictures/DCIM1/Zdravoslovni
  Блогът на Laura
  Блог на Nina Yurlova
pics/deals/attachments
  Предложения за hовогодишна вечеря в барселона
pic
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Съобщение
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. Дв, бр. 45/2006г.), извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение №1 от
pics_aquarium
  Пуснато на: Вто Дек 13, 2005 1: 37 pm
pic
  Утвърдил: директор риосв- враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на " Енемона" ад, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца
  Регистър на заявлениятя за достъп до информация и движението им-риосв-враца
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
pics/deals/attachments
  Искаш ли да заживееш дизайна си на твоето уникално истинско „Аз
pictures/pic_big/news
  Цар иван асен іі” курорт царева ливада плувен и хотелски комплекс”куклите”
pic
  Доклад за извършена комплексна проверка на „Лалов и Вачев еоод, гр. Враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на " Лалов и Вачев" еоод, гр. Враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на " бетон-цв" оод, гр. Враца
  Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в риосв враца септември 2012 година
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 07- 31. 07. 2014 г
  Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в риосв враца Септември 2011 година
  Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 07. 05. 31. 05. 2013 г
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на " центромет" ад, гр. Враца
  Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
  Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в риосв враца за юли 2015 година
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
pictures
  Участие на българия във войните 1912–1915 г. Документ №1: Брой на населението в Одрински вилает през 1878 г
pic
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 08. 31. 08. 2012 г
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 10 31. 10. 2013 г
pictures/pic_big/news
  Id.: 1 Event: Girls’ 50m Freestyle
pic
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в риосв враца Април 2011 година
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 04- 30. 04. 2014 г
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 08- 31. 08. 2014 г
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 01. 28. 02. 2013 г
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 06. 30. 06. 2013 г
pictures/pic_big/news
  Решение на ус от 12. 12. 2014 г. Четвъртък сутрин 09: 30 ч
pic
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 12. 31. 12. 2012 г
  Доклад за извършена комплексна проверка на " Ивагус" еоод, гр. Враца, обл. Враца
pics
  Сакарски пейзаж №13
pic
  Доклад за извършена комплексна проверка на
  Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите – враца
  Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Решение на Министерски съвет №122/02. 03. 2007г
  Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в риосв враца Август 2011 година
  Доклад за извършена комплексна проверка на пивоварна „Леденика", гр. Мездра, обл. Враца, стопанисвана от "Леденика България 1964" еоод
  І. Предмет на настоящата обществена поръчка
  Доклад за извършена планова комплексна проверка на " Метизи" ад, гр. Роман
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Съгласно чл. 55, ал. 3 от зуо
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
pictures/files
  Справка за издадените допускания за подробните устройствени планове 2010г
pic
  По чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос (дв бр. 25/2003г.) по уведомления за инвестиционни предложения
PICTURE/9112010/Majoretki
  Виртуално и реално насилие-превенция чрез интерактивни методи на обучение
pic
  Отчет за 2010г., относно използваните количества фреони за допълване в хладилните инсталации, съгласно изискването на чл. 36, ал.(1), гл. V от горепосочената наредба
pics/deals/attachments
  А. Сърдечно-съдови и мозъчно-съдови функции
  А. Сърдечно-съдови и мозъчно-съдови функции
pic
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 09. 30. 09. 2013 г
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 07. 31. 07. 2012 г
  По чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос (дв бр. 25/2003г.) по уведомления за инвестиционни предложения
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на овос
  Доклад за извършена комплексна проверка на ет "Евекс Евгения Димитрова", гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца
pictures/pic_big/news
  Четвърто Републиканско Първенство по Подводен спорт
  Наредба за Републиканското състезание по подводни спортове
PRESENTACII/PICTURES/KARTINI/VELIKDEN
  Това, което трябва да разберем на великден
pic
  Доклад за извършена комплексна проверка на " врз вола" еад, гр. Враца, обл. Враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на " врз вола еко" еад, гр. Враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на " врз вола еко" еад, гр. Враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на ет "Фолк-3", с. Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на ет "Фолк-3", с. Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
  Доклад за извършена планова комплексна проверка на " Вратица Враца" ад, гр. Враца
  Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
  Във връзка със Заповед №16/06. 03. 2012 г
  Доклад за извършена комплексна проверка на Хидратен цех- гара Черепиш, общ. Мездра към
  Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
PRESENTACII/PICTURES/KARTINI
  Страхът е едно от най-големите предизвикателства, пред които сa изправени днес и вярващи, и невярващи
pic
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от Йохан Тихомиров Вутов уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Изграждане на кравеферма за месодайно говедовъдство- 150 броя крави- майки»
  Доклад за извършена комплексна проверка на ет "кам- никола Стойков", гр. Враца, обл. Враца
  Доклад от извършена проверка по изпълнение на условията поставени с Разрешително за експлоатация №98/2008г издадено на предприятие с висок рисков потенциал „Камибо еоод-тп „Хименерго””, гр. Враца На 28
  Представено от “Цецко изкушението” оод, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: “Промишлено риборазвъждане на сладководни видове- риби и раци, аквакултури и дейности свързани с язовир “Върбешница”
  Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в риосв враца за октомври 2013 година
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: атмосферен въздух, води и вредeни физични фактори-отпадъци и шум на 23. 08. 2011г
  Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в риосв враца за септември 2015 година
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос/ /пмс №59/2003г. Дв бр. 25/2003г
  Образец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо република българия
  Отчет за контролната дейност на риосв враца период 01. 03 31. 03. 2014 г
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Регионална инспекция по околната среда и водите враца
  Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос//пмс №59/2003г., Дв бр. 25/2003г изм и доп с пмс №302,дв бр. 3/2006г./ по уведомления за инвестиционни предложения
  Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос//пмс №59/2003г., Дв бр. 25/2003г изм и доп с пмс №302,дв бр. 3/2006г./ по уведомления за инвестиционни предложения
  Доклад за извършена комплексна проверка на „ абрис оод гр. Враца
pictures/pic_big/news
  Неофициални резултати длоп „юноши и девойки старша възраст” 5 – 7 юли 2013 г – гр. София
pic
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Съобщение
  Доклад за зимен период /01. 10. 2012г. 31. 03. 2013г./ за състояние Качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Враца по показателите: фини прахови частици /фпч
  Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредбата за овос дв бр. 25/2003г./ по уведомления за инвестиционни предложения
  Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос//пмс №59/2003г., Дв бр. 25/2003г изм и доп с пмс №302,дв бр. 3/2006г./ по уведомления за инвестиционни предложения
  Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос//пмс №59/2003г., Дв бр. 25/2003г изм и доп с пмс №302,дв бр. 3/2006г./ по уведомления за инвестиционни предложения
  Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос//пмс №59/2003г., Дв бр. 25/2003г изм и доп с пмс №302,дв бр. 3/2006г./ по уведомления за инвестиционни предложения
  Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос//пмс №59/2003г., Дв бр. 25/2003г изм и доп с пмс №302,дв бр. 3/2006г./ по уведомления за инвестиционни предложения
  Доклад за извършена комплексна проверка на " фз милве" ад, с. Търнак, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
  Доклад за извършена комплексна проверка на " фз милве" ад, с. Търнак, общ. Мездра, обл. Враца
  Приети сигнали по „Зеления телефон” и електронна поща в риосв враца януари 2013 година
  Доклад за извършена комплексна проверка на " агро стил-06"еоод, с. Градешница, общ. Криводол
pics/deals/attachments
  Бульон подправки мая бирена
pics/deals/documents
  Договор за организирано туристическо пътуване І. Страни по договора
pic
  Отчет за площадки за събиране и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (иуеео) за г
  Доклад за извършена комплексна проверка на сд "Дигант-Димитров, Григоров", с. Девене, общ. Враца
pics/deals/attachments
  Презентация : спа хотел Орфей
directory pic  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница