pressecentre/pist
  Іі. 2016 година Първа стратегическа цел
  Списък на одобрени за финансиране проекти сесия м. ІІ. 2016 година Втора Стратегическа цел
  Процедура при обявяване на финансиране за училищен спортен празник
  Решение №209/14. 04. 2011 г на сос и Насоки и правила за програмно финансиране Решение №89/ 28. 02. 2013 г на сос
  Списък на организации, кандидатствали с проекти и получили по – нисък брой точки при оценка на ефективност Първа стратегическа цел
  Списък на училища и детски градини, районни администрации, кандидатствали с проекти
  11 декември 2015 г. /петък/, хотел „Централ”, бул „Христо Ботев”
  Списък на одобрени за финансиране проекти сесия м. ІІІ. 2016 година Приоритетна област 2
  Технически резултати 50 м бътерфлай – момичета
  Процедура при обявяване на финансиране За младежки пРОект „най – добра младежка практика за доброволческа инициатива”
  Лекоатлетически крос Васил Левски 19 февруари 2016 г
docs
  Отчет за реализирани спортни и младежки дейности, образователни проекти и програми, дейности на съвет по безопасност на движението
pressecentre/pist
  Най-добър проект за организация и провеждане на ученически спортен празник Столична община дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”
  Лека атлетика кристина петкова нса 27 април 09. 15 – 14. 00 0884 415741 28 април 09. 30 – 14. 00 Бадминтон
  Процедура при обявяване на сесия за програмно финансиране – м февруари 2016 година
  Купата на Coca-Cola" 2016 Списък Зона софия"
  Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2015 година I. Училищни физкултурни салони и дворове
  Списък участници мини европейско първенство по футбол ‘ 2016г
  Програмен приоритет 1 Дейности и събития / Мониторинг Детски градини, училища и обслужващи звена
  Програмен приоритет 2 Дейности и събития/ Мониторинг Спортни клубове и организации
  Българска асоциация спорт за учащи – ск „Левски – спорт за всички” ученически игри-областни състезания-софия 2015/2016. График състезания – София – втори етап
  Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2014година Училищни басейни
docs
  Aдрес: Address: София 1000 85, Ekzarh Yossif St
  Организация дейност/ описание
  Решение на сесия на Международния Олимпийски комитет/ и се връчва за постижения, регистрирани през 2015 календарна година
  Над 200 деца и родители отбелязаха световния ден на водата като част от програмата здрави деца в българия
upload/kcfinder/files
  Долуподписаният
wp-content/uploads/2011/10
  Виза: допълнителен правилник за провеждане на затворен маршрут,,писта бургас 2014
2008/03
  Търговско право
docs
  Награждаване на учители по физическо възпитание и спорт, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Градски и Републикански първенства Ученически игри 2015/2016 г
DocumentsBG/2013
  Група Супер до 1600 см3
docs
  Стратегия за младите хора на софия (2017 – 2027) план за деействие
  Коледен празник ''Дядо Коледа шейната когато управляваш, спри детето запази!''
  Информация предоставена от българските спортни федерации
  Програма за благосъстоянието на децата на столична община 2009-2010 Г. Преамбюл
wp-content/uploads/2011/10
  Виза: допълнителен правилник за провеждане на затворен маршрут,,писта бургас 2013
  З№ Клас Пилот Клуб
  Бфас, община бургас, сба бургас, аск „вромос“
docs
  Столична община
directory pressecentre pist  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница