pressecentre/pist
  Іі. 2016 година Първа стратегическа цел
  Списък на одобрени за финансиране проекти сесия м. ІІ. 2016 година Втора Стратегическа цел
  Процедура при обявяване на финансиране за училищен спортен празник
  Решение №209/14. 04. 2011 г на сос и Насоки и правила за програмно финансиране Решение №89/ 28. 02. 2013 г на сос
  Списък на организации, кандидатствали с проекти и получили по – нисък брой точки при оценка на ефективност Първа стратегическа цел
  Списък на училища и детски градини, районни администрации, кандидатствали с проекти
  11 декември 2015 г. /петък/, хотел „Централ”, бул „Христо Ботев”
  Списък на одобрени за финансиране проекти сесия м. ІІІ. 2016 година Приоритетна област 2
  Технически резултати 50 м бътерфлай – момичета
  Процедура при обявяване на финансиране За младежки пРОект „най – добра младежка практика за доброволческа инициатива”
  Лекоатлетически крос Васил Левски 19 февруари 2016 г
  Най-добър проект за организация и провеждане на ученически спортен празник Столична община дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм”
  Лека атлетика кристина петкова нса 27 април 09. 15 – 14. 00 0884 415741 28 април 09. 30 – 14. 00 Бадминтон
  Процедура при обявяване на сесия за програмно финансиране – м февруари 2016 година
  Купата на Coca-Cola" 2016 Списък Зона софия"
  Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2015 година I. Училищни физкултурни салони и дворове
  Списък участници мини европейско първенство по футбол ‘ 2016г
  Програмен приоритет 1 Дейности и събития / Мониторинг Детски градини, училища и обслужващи звена
  Програмен приоритет 2 Дейности и събития/ Мониторинг Спортни клубове и организации
  Българска асоциация спорт за учащи – ск „Левски – спорт за всички” ученически игри-областни състезания-софия 2015/2016. График състезания – София – втори етап
  Програма за ремонт на спортна инфраструктура 2014година Училищни басейни
directory pressecentre pist  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница