pub/publicprocurement
  Техническа спецификация
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  На чуждестранни периодични печатни издания за 2017 г. За народното събрание на република българия
  С п и с ъ к на чуждестранните периодични печатни издания
  Приложение №1 (Образец на оферта)
  О ф е р т а до Народното събрание на Република България София, пл. “Народно събрание” №2 Господа
  Приложение №6 (образец!) С п и с ъ к – с п е ц и ф и к а ц и я на чуждестранните периодични печатни издания за абонамент и доставка на народното събрание за 2015 година № по
  Приложение № Образец ценово предложение
  Ценово предложение
  Приложение № Образец ценово предложение
  Списък – ценова листа на основните резервни части на автомобили „бмв” и „ленд ровър”
  Техническо предложение
  Техническо предложение
  Ценово предложение
  Ценова листа на основни резервни части и консумативи по обособена позиция
  Ценова листа на основни резервни части и консумативи по обособена позиция
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  Т е Х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и е
  Образец на оферта по обособена позиция №3 „Доставка на почистващи кърпи
  Ц е н о в о п р е д л о ж е н и е
  Диплома виас софия, серия ас-95 №000153 от 05. 07. 1995г от виас eгн 7209156294 05. 2014г
  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване на кабини за симултанен превод и озвучителна уредба“
  Списък – ценова листа на основните резервни части на автомобили „мерцедес”
  Ценова листа Обособена позиция №2 Доставка на инвентар, посуда и покривки/карета за маси за кухненския блок и бюфетите на Хранителния комплекс на Народното събрание
  До народното събрание на република българия
directory pub publicprocurement  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница