rapid
  Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence
  IP/08/1956 Брюксел, 12 декември 2008 г. Околна среда: По-добра защита на дивата природа в Европа
  Европейски награди за предприемачество: най-предприемчив регион в Европа
  С първите си стъпки на глобалната сцена програмата на ес за подкрепа на филмите буди интерес в Азия и Южна Америка
  IP/09/26 Брюксел, 9 януари 2009 г. Кино: подкрепата на ес за киното става глобална
  Европейското гражданство: не само думи, а конкретни права!
  Tribunal de cuentas europeo
  Прессъобщение №56/09
  Цени на роуминга: Повикванията от чужбина отново поевтиняват, но (още) не и изпращането на текстови съобщения
  Европейски съюз комитет на регионите
  Съобщение за медиите Асамблея на регионалните и местните власти в ес
  Решение на Първоинстанционния съд по дело t-340/03 France Télécom sa / Комисия на Европейските общности
  Киберпепеляшките
  Решение по дело c 32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt и др./Gazdasági Versenyhivatal
  Решение по дело c-421/13 Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt Представяне на обзавеждането на търговско помещение като това на представителен магазин „Apple може при определени условия да бъде регистрирано като марка
  Сливания: Комисията одобри планираното купуване на Zentiva от Sanofi-Aventis при определени условия
  IP/09/1837 Брюксел, 27 ноември 2009 година Председателят Барозу представи новия си екип
  Решение по дело c 5/11 Titus Alexander Jochen Donner
  Решение по дело t 79/12 Cisco Systems Inc и Messagenet SpA/Комисия
  Европейската комисия засилва действията си в борбата с болестта на Алцхаймер и други дегенеративни заболявания на нервната система
  Европейска седмица на мобилността 2010 година: „Пътувай по-разумно, живей по-добре“
  В резултат на извършения одит ес може да преосмисли правилата за „временно настаняване“ в случай на природни бедствия
  Защита на потребителите: Авиокомпаниите привеждат уебсайтовете си за продажба на билети в съответствие с добрите практики
  Технология за моделиране би могла да спомогне за предотвратяване на бъдещи финансови кризи
  Европейска сметна палата съобщение за пресата eca/12/55
  Регионите трябва „да създават помежду си мрежи за постигането на резултати“ за преодоляване на финансовата криза, изменението на климата и енергийните опасения, както заяви Данута Хюбнер
  Сега онлайн в интернет: "Europeana" — европейската дигитална библиотека
  Брюксел, 28 август 2009 г
  IP/07/429 Брюксел, 28 март 2007 г. Комисията предлага да се прекрати разхищаването на риболовните ресурси
  Решение по дело c 131/12 Google Spain sl, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González
  Програма в областта на цифровите технологии: чрез проекта на ес за създаване на мрежа за разпределени изчисления европейските изследователи получават достъп до изчислителната мощност на 200 000 настолни компютъра
  Европейската комисия приветства стъпките на сащ към по-независимо, отговорно, интернационално управление на интернет
  Texte bg conseil europeen – bruxelles 10 & 11 décembre 2009 conclusions de la présidence
  Конкуренция: Кръглата маса, организирана от Комисията и посветена на разпространението на онлайн музика, проправя пътя към увеличаване на възможностите пред европейските потребители за достъп до онлайн музика
  Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия, приветства това решение
  Антитръст: Комисията приема ангажиментите на Microsoft да предостави на потребителите възможност за избор на уеб браузър
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  IP/09/297 Брюксел, 19 февруари 2009 г. Годишните доклади за резултатите в областта на вътрешния пазар/solvit и Службата за съвети на гражданите: държавите-членки поддържат висок процент на въвеждане на правилата в националните
  Ес инвестира още 18 милиона eur в свръхвисокоскоростния мобилен интернет на бъдещето
  Решение по дело t 167/08 Microsoft Corp./Комисия
  Защита на потребителите: ес определя нови стандарти за безопасност по отношение на продуктите за отглеждане на деца
  Решение по дело c 12/11 Denise McDonagh/Ryanair Ltd
  Наградени за отлична подкрепа на студентите по програмите за мобилност европейски университети
  Мач за Европа — звезди на футбола се събират за отбелязването на 50-та годишнина на Европейския съюз
  Решение на Съда по дело c-341/05 Laval un Partneri Ltd / Svenska Byggnadsarbetareförbundet и др
  Колективна защита: Комисията събира мнения по уреждането на мащабните потребителски жалби
  Сливания: Комисията преразглежда известието за средствата за защита и изменя Регламента за прилагане на Регламента относно сливанията
  IP/10/1177 Брюксел, 27 септември 2010 г. Европейският ден на туризма популяризира културните маршрути в ес
  Форум за управление на интернет: Комисията приветства важна стъпка към действително глобален интернет
  Европейската комисия иска по-добър достъп на обществеността до документите на европейските институции
  Решение на Съда по дело c-204/08 Rehder/Air Baltic
  IP/09/526 Брюксел, 2 април 2009 г. Благодарение на определените на общностно равнище основни правила, за първи път европейски авиокомпании вече предлагат мобилна телефонна връзка по време на полет
  Решение по дело c 136/11 Westbahn Management GmbH/Öbb-infrastruktur ag
  Мобилната телевизия в Европа: Комисията одобрява включването на стандарта dvb-h в списъка от официални стандарти на Европейския съюз
  Европейска сметна палата съобщение за пресата eca/12/39
  D/07/1 texte bg conseil europeen – bruxelles 8 & 9 mars 2007 conclusions de la présidence
  Европейската компютърна мрежа GÉant, най-бързата компютърна мрежа в света става глобална
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Предложение на Комисията относно преразглеждането на европейските правила за етикетиране на храните
  Решение по дело c 154/11 Ahmed Mahamdia/Алжир
  Интернет адресите в домейна „. eu“ ще може да са и на кирилица или на гръцка азбука
  Доклад за всяка държава с План за действие по отношение на епд и от секторен доклад
  Промените в климата: Комисар Димас призовава за начало на преговори върху всеобщо споразумение, което да наследи договореностите от Киото
  Европейската комисия очаква становища за шансовете на цифровото кино и предизвикателствата към него
  Решение по дело t 240/10 Унгария/Комисия
  Група интелектуалци ще обмени идеи с Европейската комисия във връзка с приноса, който носи многоезичието за диалога между различните култури
  Насърчаване овладяването на „личен приемен език“ подкрепя многоезичието и междукултурния диалог според заключенията на създадената от Европейската комисия група от интелектуалци
  Държавни помощи – Комисията актуализира правилата за държавно финансиране на обществени радио- и телевизионни оператори
  Служители от институциите на ес посещават училищата, които са завършили, в рамките на инициативата „Завръщане в училище“
  Комисията актуализира списъка на авиокомпаниите със забрана за европейското въздушно пространство
  IP/08/1403 Брюксел, 25 септември 2008 г. Среща с изследователи из цяла Европа на 26 септември 2008 година по време на организираната за четвърти път Нощ на европейските изследователи
  IP/09/1141 Брюксел, 15 юли 2009 г. Изменение на климата: ес и mtv привличат международни артисти за мобилизиране на младите аудитории с наближаването на конференцията за климата в Копенхаген
  Съобщение за медиите Асамблея на регионалните и местните представители на ес
  IP/10/1091 Брюксел, 2 септември 2010 г. Европейският съюз одобрява 264 милиона евро, за да помогне на 19 страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн да се справят с последиците от икономическата криза
  IP/08/1760 Брюксел, 26 ноември 2008 година За втори път се проверяват уменията на млади преводачи
  IP/09/1802 Брюксел, 23 ноември 2009 г. Млади преводачи ще се състезават за трети път
  Комисията прави стъпка напред в развитието на възобновяемите енергийни източници заедно с държавите от Средиземноморието и Персийския залив
  По-добра защита за почиващите: Комисар Кунева приветства гласуването на Парламента във връзка с временното ползване на собственост
  Инициативата за иновативни лекарства извежда Европа на челни позиции в областта на биофармацевтичните иновации
  Европейската комисия прави предложение за по-добър достъп на обществеността до документите на европейските институции
  Рибарство: започва важна среща на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (iccat)
  Предоставят ли се достатъчно възможности за обучение на европейските учители?
  Европейската комисия дава благоприятно становище за новата атомна електроцентрала в Белене, България
  Комисията определя ново предизвикателство за информационното общество: повишаване на грамотността при използването на новите медии
  IP/08/303 Брюксел, 26 февруари 2008 г. Европа в радиоефира: стартира мрежа от европейски радиостанции
  Околна среда: Комисията обяви конкурса за европейските зелени столици за 2012 г и 2013 г
  26 юни 2009 г. — Международен ден за борба с наркотиците — стартиране на Европейското действие по отношение на наркотиците
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  IP/08/390 Брюксел, 6 март 2008 г. Жените във властта все още се сблъскват с невидима преграда  доклад на ес
  Комисията предлага преразглеждане на правилата за изискванията към банковия капитал с цел укрепване на финансовата стабилност
  Доклад за предизвикателствата, пред които ще са изправени регионите през 2020 г.
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  IP/09/1090 Брюксел, 6 юли 2009 г. Председателят Барозу на срещата на върха на Г8 в Италия от 8 до 10 юли 2009 г.: формулиране на колективни и устойчиви отговори на глобалните предизвикателства
  IP/08/1105 Брюксел, 4 юли 2008 г. Председателят Барозу на срещата на върха на Г8 в Япония (7—9 юли 2008 г.): лидерство с цел посрещане на неотложните глобални предизвикателства
  IP/08/1450 Брюксел, 3 октомври 2008 г. Посредством по-дълъг и по-добре организиран отпуск по майчинство Комисията подобрява равновесието между професионалния и личния живот за милиони работещи
  Жертви на престъпления 116 117
  IP/09/1585 Брюксел, 27 октомври 2009 г. 9 от всеки 10 европейски граждани искат спешни действия срещу бедността
  Антитръстова политика: Комисията представя документ за политиката относно обезщетяването на потребителите и предприятията, претърпели вреди вследствие на нарушения на конкурентното право
  IP/08/1638 Брюксел, 5 ноември 2008 година 2009 — годината на Западните Балкани
  Комисията актуализира списъка на авиокомпаниите със забрана за европейското въздушно пространство
  Арктика заслужава вниманието на Европейския съюз — първа стъпка към политика за Арктика на ес
  IP/08/774 Брюксел, 20 май 2008 г. „Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието“. Комисията представя предложения за засилване на партньорството между ес и средиземноморските му съседи
  Източното партньорство – амбициозна нова глава в отношенията на ес с неговите източни партньори
  IP/07/486 Брюксел, 11 април 2007 г. Черноморско взаимодействие – приближаване на региона към Европейския съюз
  Езиците са ключ към много врати: Честване на Европейския ден на езиците
  IP/09/969 Брюксел, 19 юни 2009 г. „Зелена седмица“ 2009 г.: изменението на климата — действия и приспособяване
  Среща на върха насърчава поемането на съвместен ангажимент за по-доброто приобщаване на милиони роми
  Разширяване на шенгенското пространство: постигане на европейската цел за свободно движение на хора
  Прессъобщение №32/14
  IP/08/1255 Брюксел, 11 август 2008 г. Предстоящо откриване: дигитална библиотека за Европа
RapidASPEditor/MyUploadDocs
  Общо събрание на баском, 26 Май 2015 г., Бизнес Парк София, сгр. 10, Партер, 14: 00 ч
rapid
  Широколентов достъп: По-слабо развитите страни в Европа намаляват разликата спрямо най-развитите
  Европейците в огромното си мнозинство отчитат екологичното въздействие на продуктите, които купуват
  Наградите RegioStars: отличия за най-иновативните регионални проекти в Европа
  Решение на Съда по дело c-381/05
  Решение по дело c 81/12 Asociația Accept/Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
  Европейската комисия атакува съвременното робство и сексуалното малтретиране на деца
  IP/08/1545 Брюксел, 17 Октомври 2008 г. Комисията започва кампания „мляко в училище“ в ес
  Пазарът на млечни продукти: Съветът подкрепя усъвършенстването на схемата за доставяне на мляко в училищата и опростяването на други схеми
  IP/09/842 Брюксел, 28 май 2009 г. Комисията предлага действия за оптимизиране на стандартите относно предлагане на пазара на храни и напитки и на схемите за отбелязване на тяхното качество
  Черен списък на авиокомпаниите: Комисията приема нови мерки срещу необезопасените превозвачи
RapidASPEditor/MyUploadDocs
  Номинационна форма за ус на баском
rapid
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Борба с тероризма повишаване на способността на Европа за защита на гражданите от заплахата от тероризъм
  IP/07/725 Брюксел, 30 май 2007 г. Ес−Бразилия: Комисията предлага стратегическо партньорство
  Решение по дело c 221/11 Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Европейски съюз комитет на регионите
  IP/08/530 Брюксел, 4 април 2008 г. Над 300 000 интернет адреси са регистрирани през 2007 г в домейна „. eu“
  IP/09/1626 Брюксел, 29 октомври 2009 г. Телекомуникации: Комисията придвижва процедурата срещу Обединеното кралство относно неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни
  Петте години след голямото разширяване на ес донесоха трайни ползи и поставиха Европа в по-добра позиция за справяне със сегашната криза
  Правила в областта на далекосъобщенията: Комисията изпраща на България и Румъния последно предупреждение за телефон 112
  Прессъобщение №36/14
  Решение на Съда по дело c-168/08 László Hadadi/Csilla Márta Mesko
  IP/09/1192 Брюксел, 27 юли 2009 г. Ес освобождава нови радиочестоти за нови и по-бързи мобилни услуги
  D/13/2 Брюксел, 8 февруари 2013 г. (OR. en) Европейски съвет- заключения брюксел, 07-08/02/2013
  Съобщение за пресата eca/14/22 Люксембург, 19 май 2014 г
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Завръщането на кривата краставица: Комисията ще позволи продажбата на „деформирани“ плодове и зеленчуци
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  IP/10/1126 Брюксел, 15 септември 2010 г. Нова нормативна уредба за повишаване на прозрачността и осигуряване на координация във връзка с късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение
  IP/07/676 Брюксел, 16 Май 2007 г. 11 филма, подпомогнати от ес участват на фестивала в Кан 2007
  Конференция по въпросите на литературния превод и културата ще изтъкне приноса на преводната дейност за укрепването на европейската идея
  IP/07/668 Брюксел, 15 Май 2007 г. Обединяване на усилията с цел растеж и работни места: Комисията, държавите-членки и промишлеността обединяват инвестициите си в стратегически програми за научни изследвания
  Tribunal de cuentas europeo
  Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Честванията по случай 50-годишния юбилей от подписването на Римските договори ще бъдат фокусирани върху младежта
  IP/07/1498 Брюксел, 15 октомври 2007 г. Eutube достигна един милион заявки за търсене
  IP/08/1130 Брюксел, 11 юли 2008 г. Многоезичието: как езиците помагат на бизнеса
  Еиб продължава да подпомага България при осъществяването на приоритетни проекти с помощта на средства от фондовете на ес
  Книга за Европейското изследователско пространство (еип) предизвика мащабен дебат по отношение на бъдещата ориентация на еип
  Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  IP/09/92 Брюксел, 22 януари 2009 г. Европейското научноизследователско пространство става по-привлекателно, но научната и развойната дейност в ес е в застой: няма време за губене!
  Съобщение за пресата eca/14/27 Люксембург, 30 юни 2014 г
  Secretariat general
  Европейска стратегия за Дунавския регион: в улм (Германия) комисар Самецки обявява началото на обществен дебат
  Съобщение за медиите Асамблея на регионалните и местните власти в ес
  Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес съобщение за медиите
  IP/07/169 Брюксел, 12 февруари 2007 г. Медиа 2007: инжекция от 755 млн. Eur за европейската филмова индустрия
  Учени предупреждават за опасности за здравето поради излагането на шум от лични устройства за възпроизвеждане на музика
  16 от европейците заявяват, че са били обект на дискриминация според ново проучване на общественото мнение
  Творческо предизвикателство на Европейската комисия: „Представи си един нов свят“… през фотообектива
  Решение по дело c 285/12 Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
  D/13/1 Брюксел, 8 февруари 2013 г. (OR. en) Европейски съвет- заключения брюксел, 07-08/02/2013
  Решение по дело c 11/11 Air France sa/Heinz-Gerke Folkerts и Luz-Tereza Folkerts
  Съобщение за пресата
  Европейска сметна палата съобщение за пресата eca/13/18
  IP/08/906 Брюксел, 9 юни 2008 г. Морска политика: Комисар Борг е на посещение в Словения, за да насърчи по-тясно сътрудничество в Средиземноморския регион по въпросите на морското дело
  Европейски съюз комитет на регионите
  Черен списък на забранените авиационни компании: Европейската комисия приема актуализиран списък
  Европейската година на равните възможности за всички: официален партньор на конкурса за песен Евровизия 2007
  Галилео: Комисията предлага конкретни мерки за гарантиране бъдещето на програмата
  Secretariat general
  Постигнато е споразумение относно по нататъшен набор от програми за развитие на селските райони за периода 2007―2013 г
  Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  IP/08/618 Брюксел, 22 април 2008 г. Видеоигри: Комисията приветства напредъка по отношение защитата на малолетните лица в 23 държави-членки на ес, но призовава да бъде подобрен етичният кодекс на сектора
  IP/08/1391 Брюксел, 23 септември 2008 г. Полиглоти откриват тържествата по случай Европейския ден на езиците
  Програма „Еразъм"? От своето стартиране през 1987 г насам програма „Еразъм"
  Решение по дело c 391/13p република Гърция/Комисия Съдът потвърждава отнемането от Гърция на повече от 250 милиона евро поради повтарящи се слабости в областта на помощите за маслиново масло и за насаждения
  Приключване на преговорите между Европейския съюз и Швейцария за закрила на географските указания
  Решение на Европейския съд
  Съобщение за медиите Асамблея на регионалните и местните власти в ес
  IP/08/741 Брюксел, 14 май 2008 г. 14 филма, финансирани от ес, отиват в Кан
  Хиляда начина, с които да утвърдим равни възможности за всички. Да ги отбележим!
  Решение по дело c 156/13 Digibet Ltd и Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. Ohg
  Решение по дело c 59/12 bkk mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
  Решение по дело c 291/12 Michael Schwarz/Stadt Bochum Интегрирането на пръстови отпечатъци в паспортите е законно
  Решение по дело c 314/12 upc telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH и Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH
  Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  IP/09/1112 Брюксел, 10 юли 2009 г. Как да се възползват потребителите от предимствата на „цифровия дивидент“ и как той да бъде трансформиран в икономически растеж за Европа в размер до 50 млрд. Eur?
  IP/09/1366 Брюксел, 28 септември 2009 г. Кампания на ес за здравословно хранене „Вкусната дружина“ – нова инициатива за насърчаване сред децата на здравословен начин на живот и балансиран хранителен режим
  Кампания на ес за здравословно хранене: играта в мрежа „Търсене на съкровището“ навлиза в крайната си фаза
  Междинни прогнози на ес: по-силно от очакваното забавяне на икономическия растеж
  Ес задълбочава връзките със своите съседи и продължава да подкрепя техните реформи
  Заседание на Съда Встъпване в длъжност на новите членове на Съда и на Общия съд
  Нощ на европейските изследователи: Научната фантастика се превръща в реалност
  Решение за увеличаване на бюджета за международното сътрудничество във филмовия сектор
  IP/09/1261 Брюксел, 1 септември 2009 г. Начало на третото издание на конкурса на ес за млади преводачи
  Е в основата на план за възстановяване Европейската комисия вчера прие доклад
  Обща политика в областта на рибарството: Междинен преглед на Комисията
  След по-малко от две седмици Словакия приема еврото, което навършва 10 години
  Катрин Аштън е назначена за нов комисар на ес по въпросите на търговията
  Европейската комисия откри детска интернет страница „Младите кулинари на ес“ на тема как да приготвяме здравословна храна
  Борбата срещу затлъстяването при децата: Европейски ден за здравословна храна и готвене
  Днес в полския град Познан беше открита Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (corleap). Новата платформа беше създадена
  Съобщение за медиите Асамблея на представителите на местните и регионалните власти в ес
  Европейски съюз комитет на регионите
  Европейските градове: „Добри места за живот и работа с нарастваща привлекателност“, показва проучване на Евробарометър
  Европейски съюз комитет на регионите
  Съобщение за медиите bei/12/70 Люксембург, 30 май 2012 г. Джесика спомага за обновяване на град София
  Комисията предоставя допълнителен пакет от 10 млн. Eur под формата на хуманитарна помощ за Либерия
  IP/07/1749 Брюксел, 22 ноември 2007 г. В брюксел ще бъде открит вторият форум по гражданска защита
  Трети форум по гражданска защита: подобряване на устойчивостта на Европа спрямо бедствия
  Доклад на Европейската комисия
  Вашата Европа – Вашето бъдеще“: Първата по рода си среща на върха на младежите от ес ще се проведе в Рим след месец
  Здравна сигурност: да изградим едно по-тясно сътрудничество в световен мащаб
  Epso/09/1 Брюксел, 4 март 2009 г. Осъвременени методи за подбор на служители в ес обещават по-добро обслужване и прозрачност за кандидатите
  Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Европейски съюз комитет на регионите
  Европейски съюз комитет на регионите
  Книга за първи път На тази пленарна сесия и за първи път в историята на институцията председателят на кр
  Липсата на стимули и лошото поведение в класните стаи като пречка за ефикасна преподавателска дейност
  IP/09/1621 Брюксел, 29 октомври 2009 г. Професионални квалификации: Комисията предприема действия, за да гарантира, че Белгия, Гърция, Люксембург и Обединеното кралство прилагат законодателството на ес
  Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  20 „най-добри европейски дестинации“ (eden) предлагат вече условия за първокласен и устойчив туризъм
  Многоезична консолидирана версия на законодателството на ес осигури издателството на Европейския съюз
  Комисията предлага допълнително намаляване на бюрокрацията в областта на строителните продукти
  Право на свободно движение и пребиваване на гражданите на ес и техните семейства: Комисията дава насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/eо в полза на държавите-членки и гражданите на ес
  IP/09/1716 Брюксел, 16 ноември 2009 г. Корпоративните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност през 2008 г.: глобално нарастване, с водеща позиция на дружествата от ес пред сащ и Япония
  Комисията предлага единен европейски пазар на далекосъобщенията за 500 милиона потребители
  Решение на Съда по дело c-267/06 Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
  Tribunal de cuentas europeo
  Отчет за бюджета на ес за 2006 г е доказателство за непоколебимата всеотдайност на ес към програмата за растеж и работни места
  IP/09/209 Брюксел, 4 февруари 2009 г. Кохезионната политика през 2008 г.: комисар Данута Хюбнер заявява, че изплатените на държавите-членки 38 млрд. Eur подпомагат устойчивостта на икономиката
  Трансевропейска транспортна мрежа (теn-т): предложенията на Европейската комисия за финансиране са насочени към трансгранични проекти и към устойчиво развити видове транспорт
  Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Съобщение за пресата eca/14/19 Люксембург, 13 май 2014 г
  Медийно откриване на Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.)
  Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ес
  Държавни помощи: Комисията продължава сегашните правила за подкрепа на филмова продукция до края на 2012 г
directory rapid  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница