raw/uploads/Antonovo/Programi
  Програма за развитие на читалищната дейност в община антоново за 2014 година
raw/uploads/Antonovo/Programi_Naredbi
  Инструкция за докумeнтационната и деловодната дейности в общинска администрация 2010 година раздел първи
raw/uploads/Antonovo
  По ред Наименование на обекта
raw/uploads/Antonovo/Profil_na_kupovacha
  У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
raw/uploads/Antonovo/Programi_Naredbi
  Н а р е д б а за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново
raw/uploads/Antonovo/Obiavi_i_obiavlenia
  Мотиви към проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл. 225а от зут
raw/uploads/Antonovo/Novini
  На 17 януари 2017 г. Община Антоново организира тържественото честване
  На 17 януари 2014 г. Община Антоново организира тържественото честване
raw/uploads/Antonovo/Programi_Naredbi
  Община антоново наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община антоново
raw/uploads/Antonovo
  Утвърждавам : съгласувано: танер али инж. Дечо дечев
raw/uploads/Antonovo/Programi_Naredbi
  Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и
raw/uploads/Antonovo/Programi
  Програма за опазване на околната среда на община антоново 2009- 2013 г
directory raw uploads  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница