raw/uploads/obsnar
  Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Омуртаг Глава първа общи положения
  Общински съвет омуртаг
  За организация и безопасност на движението в община омуртаг глава І. Общи положени
raw/uploads/OBS
  За връзка с нас
raw/uploads/obsnar
  Територията на община омуртаг
raw/uploads/obste.pora4ki
  Осведомяване съобщение по
raw/uploads/OBS
  Уважаеми дами и господа, общински съветници, Конституцията на България определя общината
raw/uploads/obsnar
  Н а р е д б а за ползвания от горите
raw/uploads/OBS
  Проект Актуализация на стратегическата рамка за постигане на устойчиво интегрирано развитие на община Омуртаг актуализиран документ за изпълнение на общинския план за развитие на за периода 2010-2013 г
raw/uploads/obsnar
  Н а р е д б а з а у п р а в л е н и е на общинските пътища в община омуртаг
raw/uploads/OBS
  1. упи Х с площ 1380 кв м., кв. 33 по плана на с. Плъстина, общ. Омуртаг, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена в размер на 3450. 00/три хиляди четиристотин и петдесет/ лева без включен ддс
  Отчет за приходите и разходите на "Омуртаг инвест" еоод в ликвидация, гр. Омуртаг. Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация на общинско дружество "Омуртаг инвест" еоод, гр. Омуртаг
  Заседание на Общински съвет Омуртаг на 10. 08. 2010 г. /вторник/, от 10. 00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за
  Заседание на Общински съвет Омуртаг на 13. 12. 2010г. /понеделник/, от 10. 00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за
  Отчет за изпълнението на бюджета за 2010 г и проекта за бюджета на Община Омуртаг за 2011 г
directory raw uploads  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница