//docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/summaries/egtc
  Доклад за това как работят тези егтс и по какъв начин дейността им може да се подобри например чрез
regional_policy/archive/policy/reporting/doc
  Доклад за напредъка, за да гарантира успешното използване на инвестициите. В какво се състои проблемът? Докладът за текущите програми за финансиране, основан на
directory regional policy  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница