rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/08_10_2014
  Стимулиране на процеса на обучение /възприемане с цел създаване на продуктивна учебна среда в класната стая
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/23_04_2014/Pedagogicheski_praktiki
  „Майсторилница за фантазьори
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/17_03_2014
  Конкурсната комисия, назначена със Заповед № рд09-272/18. 02. 2014 г на министъра на образованието и науката реши
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/29_08_2014
  Доклад анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен през учебната 2013/2014 година
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/17_07_2014
  Световни образователни стандарти, сравнителни измервания и образованието по физика в българия”
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/13_08_2014
  А издателска, консултантска дейност и семинари пис- колев еоод
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/23_04_2014/Pedagogicheski_praktiki
  Открита форма за наблюдение „Експериментиране в детска лаборатория”
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/07_01_2014
  Регионален инспекторат по образованието – сливен списък
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/23_04_2014/Pedagogicheski_praktiki
  „Приятели на природата
  „ Играя със звукове и букви
  „България търси таланти
  „Пролетни празници
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/25_04_2014
  Стимулиране на процеса на обучение /възприемане с цел създаване на продуктивна учебна среда в класната стая
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/09_12_2014
  Информация за проведения трети фестивал на ученето през целия живот сливен, 07 декември 2014 г
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/10_01_2014
  На вниманието на директорите на училища, на които храна доставя фирма „кей енд ви оод
rioup/actuality/aaaaaaaktual2014/26_03_2014
  Френски език
directory rioup actuality  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница