root/biznes
  Клас от 81 соу „Виктор Юго в читалнята на училището
wwwroot/broshuri
  Програма фар 2004: Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия Обща информация и проектен фиш
  Програми и фондове за финансиране на проекти
  Програми и фондове за финансиране на проекти български донорски форум
  Програми и фондове за финансиране на проекти
  Програми и фондове за финансиране на проекти тунджанска пролет Национален литературен конкурс
root/van6no_ocenqvane
  81 средно общообразователно училище „виктор юго външно оценяване 8 a клас -2008/2009 г
root
  Програма за инициативите, посветени на 30 годишнината от основаването на 81. Соу „виктор юго"и патронния празник на училището утвърдил: Емил Христов Директор на 81. Соу"Виктор Юго"
root/IKT
  Приложение №2 До гр. Техническо предложение за изпълнение
2011/06
  Bucătărie românească Mâncăruri tradiționale Българска кухня Традиционни ястия Geleneksel Yemekler Turk Mutfagi traditional food
root/f/upload/6
  Draft 29-03-2007 to Council of Ministers
wwwroot/broshuri
  Програми и фондове за финансиране на проекти покана за участие в международна конференция по проекта Подобряване на националните училищни мрежи в Европа
root
  Списък на учебниците и учебните помагала за клас за учебната 2016/2017 година
root/f/upload/6
  European union kingdom of spain phare twinning project bg-04-ib-jh-04 Improvement of the Magistrates’ Legal Status and Strengthening the Capacity of the Supreme Judicial Council 9, Saborna Str 1000 sofia (Bulgaria)
root/f/upload/1
  Анализ на обобщените резултати от извършени планови проверки, дадените препоръки и тяхното изпълнение, последващи действия по препоръките
root/f/upload/6
  European union kingdom of spain phare twinning project bg-04-ib-jh-04 Improvement of the Magistrates’ Legal Status and Strengthening the Capacity of the Supreme Judicial Council 9, Saborna Str 1000 sofia (Bulgaria)
wwwroot/broshuri
  Областен управител на Ямболска област
root/f/upload/6
  Приложения Приложение 1 Проект на Правилник за организацията и дейността на Комисията за международно правно
www/root/smo
  Eng information on the International Adoption Council’s decisions taken at a meeting from on
  International Adoption Council
upload/eurowarrant-webroot/documents
  The european union
root/f/upload/6
  European union kingdom of spain phare twinning project bg-04-ib-jh-04 Improvement of the Magistrates’ Legal Status and Strengthening the Capacity of the Supreme Judicial Council 9, Saborna Str 1000 sofia (Bulgaria)
activities/root/images/activities/84
  Чек-лист на mcil за оценка ефективността на фирмен уеб-сайт
wwwroot/broshuri
  Програми и фондове за финансиране на проекти нова сесия на Фонд "Социална отговорност на Първа инвестиционна банка"
  Конкурс на дебютна литература Краен срок: 10 април 2005 г
root/f/upload/13
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
media/filer_public/6f/4f/6f4f181a-b8f0-40e7-a8c3-e136edd8ae22
  Върховна административна прокуратура
root/f/upload/16
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/Tvorchestvo
  Адам и Ева Здравейте! Ние сме Адам и Ева – първите хора на Земята. Сега ще ви разкажем за нас. Един ден Бог реши да ни създаде. Когато се появихме, Творецът бе създал всичко останало – планини, реки, зверове, цветя и др
root/f/upload/0
  На основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт всс обявява списък на допуснатите кандидати за
doc
  Доклад 2012 година Административен ръководител Председател : веселин стефанов монов
  Доклад 2014 година Административен ръководител Председател : веселин стефанов монов
root/f/upload/6
  Доклад за дейност 3 от компонент 1 12-16 април 2010 Г
root/Olimpiadi
  81. средно училище „виктор юго”
root/f/upload/17
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/14
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/15
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/16
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/12
  Заседание на Комисията по и атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/Olimpiadi
  81. средно училище „виктор юго”
  81. средно училище „виктор юго”
root/f/upload/8
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
wwwroot
  Нпо председател
root/f/upload/16
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/14
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/16
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/11
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/12
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/14
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
doc
  Утвърдил : /П/ административен ръководител на дрс
root/f/upload/9
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/12
  Заседание на Комисията по и атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/8
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/15
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/11
  Конкурс за първоначално назначаване и заемане на 4 свободни длъжности „съдия в апелативен съд, наказателна колегия
root/f/upload/10
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
wwwroot/broshuri
  Програми и фондове за финансиране на проекти трета Балканска танцова платформа
  Областен управител на Ямболска област
bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/dokumenti-15
  Тец варна” еад утвърдили
  Процеси, които ще протичат в секция А, описани в условията на кр №513-Н0 / 2015г
wwwroot/news
  Шанс за осъществяване на добри бизнес идеи в област Ямбол по проект 100
root/f/upload/9
  Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите, възприети от страните – членки на съвета на европа
root/f/upload/13
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/19
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/12
  Заседание на Комисията по и атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/18
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/9
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/14
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/12
  Заседание на Комисия по и атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/0
  На основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт всс обявява списък на допуснатите кандидати за
root/f/upload/17
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/12
  Заседание на Комисията по и атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
wwwroot/broshuri
  Програми и фондове за финансиране на проекти bg2003/004-937. 11. 01 Алтернативна заетост
media/filer_public/6f/4f/6f4f181a-b8f0-40e7-a8c3-e136edd8ae22
  Върховна административна прокуратура
root/f/upload/6
  Закон за съдебната власт Националната конференция призовава към размисъл и консенсус за изработването на нов Закон за съдебната власт, като ключов елемент на правовата държава, в полза на българските граждани
root/f/upload/17
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/9
  Отчет за стажантската програма на висшия съдебен съвет 2015 Обща информация
root/f/upload/12
  Заседание на Комисия по и атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/19
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/15
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/8
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/11
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/12
  Заседание на Комисия по и атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root
  Същата година училището е преобразувано в 81. Единно средно политехническо училище, като неговите ученици освен общообразователна, получават и професионална подготовка
root/f/upload/12
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/19
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
  Отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за 2017 г
root/f/upload/14
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/15
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/16
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/19
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/5
  Втора работна среща
root/f/upload/14
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/13
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/0
  На основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт всс обявява списък на допуснатите кандидати за
root/f/upload/16
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/biznes
  81 средно общообразователно училище “виктор юго”
root
  График за провеждане на часовете по безопасност на движението І срок за учебната 2011- 2012 година утвърдил: директор: / Емил Христов
root/f/upload/14
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/6
  Закон за съдебната власт общи положения 2
root/f/upload/17
  Конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на длъжността „съдия във Върховен административен съд
root/f/upload/11
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/13
  Главен секретар на всс
root/f/upload/18
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/7
  Регистър на комисия по дисциплинарните производства към висшия съдебен съвет за 2008 г
root/f/upload/18
  Заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/11
  До г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/20
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/18
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/16
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
wwwroot/news
  Доклад за напредъка на българия в процеса на присъединяване а. Въведение 4 Предговор 4
root/f/upload/9
  Г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/19
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/1
  Кодекс на съдебните служители преамбюл
root/f/upload/17
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/7
  Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с инспектората към висшия съдебен съвет І. Общи положения
root/f/upload/13
  Решение за одобрение на кандидатури на прокурори и следователи за вакантна позиция olaf. B. 2, обявена от Европейската комисия, с краен срок за кандидатстване
root/f/upload/10
  Г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/19
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
media/filer_public/2c/c4/2cc43e4b-9e06-4677-b3ed-5f139452d1f7
  Иван Иванов и Христо Георгиев са обвинени в това, че в периода от 01. 01. 2007 год до 19. 10. 2010 г в гр
root/f/upload/5
  Работна среща на подгрупа „Прокурори и следователи”
root/f/upload/18
  Конкурс за повишаване в длъжност „следовател" във Национална следствена служба. Р относно : Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „прокурор" в Специализираната прокуратура
root/f/upload/16
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/12
  Заседание на Комисия по и атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
root/f/upload/17
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/12
  Г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/15
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/18
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
root/f/upload/0
  На основание чл. 194а, ал. 4 от Закона за съдебната власт всс обявява списък на допуснатите кандидати за
root/f/upload/19
  За заседание на Комисията по атестирането и конкурсите
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
root/f/upload/20
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
root/f/upload/9
  Г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/17
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
root/static/docs
  На инат” Гергана и Йоанна от ІV клас грабнаха първото място в музикално шоу ”Stars”
root/f/upload/17
  Отчет за изпълнение на Актуализираната стратегия и Пътната карта за изпълнението й
root/f/upload/5
  Pebbsy и който екипът на последния фар проект за Съдебната система представи през 2010 година на всс
root/f/upload/17
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
root/f/upload/6
  Доклад относно участие в Регионална конференция по антикорупция, проведена на 20 и 21 май 2010г в гр. Букурещ, Република Румъния
root/f/upload/18
  Приложение №2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ ф и н а н с о в а о б о с н о в к а
  Формуляр за частична оценка на въздействието
root/f/upload/14
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
root/f/upload/10
  Г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/18
  Конкурс за заемане на длъжността „младши прокурор" в районните прокуратури. Р относно : Обявяване на конкурс за заемане на длъжността „младши следовател" в следствените отдели в окръжните прокуратури
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
root/f/upload/20
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
root/f/upload/11
  Г-жа милка итова г-жа светла петкова г-жа галя георгиева
root/f/upload/15
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
wwwroot/broshuri
  Действащи и предстоящи програми за финансиране социалноинвестиционен фонд
root/f/upload/12
  Решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности „прокурор във Военноокръжна прокуратура гр. София
wwwroot/broshuri
  Програма на м тсп : Насърчаване на заетостта сред младежите Краен срок : 26 юли 2004 г
root/f/upload/19
  Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегия
root/Tvorchestvo
  Слънцето и Луната Преразказ с прибавен край Дара Манчева, 5б клас
root/f/upload/20
  Проекти на становища по чл. 169, ал. 1 от зсв във връзка с чл. 55, ал. 1 от Наредба №1/09. 02. 2017 г
fs/Root
  Семинар в София на 11 ноември 2011 Journée d’études organisée à Sofia, le 11 novembre 2011
directory root  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница