BG/Research/Documents
  Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на dbu
uploads/docs
  Програма Дафне just/2009-2010/dap/AG/0992 Изследване за насилието над възрастни жени в България
portals/0/data/RESEARCH_DATABASE
  Questionnaire: art nouveau related research
home.nsf/vPagesLookup/prj-5-research~bg/$FILE
  Текуща инфраструктура организация
bg/search/download/8701
  Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
pics
  14 невероятни трика за по-ефективно търсене в Google
uploads/Conference/FormUploads
  Подобряване на методиката за анализ на пълната себестойност на продукцията за целите на финансовия мениджмънт на индустриалните предприятия
geotech/evlogiev
  Geotechnical Research Station in city of Rousse
12194/2
  Библейският мит за сътворението на небесата и земята според текста на корана и в контекста на съвременните научни и открития
bitstream/10506/264/1
  Умения за общуване в екипа (вътрешна комуникация)
home.nsf/vPagesLookup/prj-1-research~bg/$FILE
  Програма за посещението на съдиите във Виена, Република Австрия, при посещението бяха изслушани следните лекции
upload/docs
  Прес съобщение 19 декември 2007 Ролята на страните от цие в автомобилната индустрия
  Българската политика по отношение на македонската миграция след 1989 г
bitstream/10506/190/3
  Aspect. Net Аспектно-ориентирано разширение на Microsoft Visual Studio 2003
userfiles/file
  Обществено-политически нагласи – януари 2015Г
  Обществени нагласи към ядрената енергетика 20 27 юни 2011Г. Национално представително проучване
  Електорални нагласи на финала на предизборната кампания проучването nova alpha index е съвместен проект на nova и социологическата агенция „Алфа Рисърч”
  Nova alpha index
  Обществени нагласи – март 2016
bg/search/download/4372
  Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
research/participants/data/ref/fp7/90159
  Данни за контакт на издателя
bg/search/download/9240
  Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3
assets/images
  Въпросник относно: Проект euresp+, ent/cip/10/D/N02S00, Работен пакет 2 Интернет адрес на проекта
uploads/files
  Формуляр за вписване в регистъра на научната дейност в република българия
bg/search/download/7221
  Списък на съкращенията
bg/search/download/4820
  Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на
bg/search/download/7333
  Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г
fmi/fmi-ftp-upload-folder/1 Semestur 2003 & 2004/Predmeti/Izkustven Intelekt/exercises
  Търсене на път до определена цел алгоритми за неинформирано ("сляпо") търсене Обща характеристика
userfiles/file
  Основни резултати от проект „Нагласи на мюсюлманите в България – 2016” Проектът включва представително проучване, осъществено от агенция „Алфа Рисърч”
bg/search/download/9257
  Доклад №0100310515 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Гулянци за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание І. Въведение 4
bg/search/download/9926
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касово изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
userfiles/file
  Обществени нагласи на старта на президенската кампания резултати от национално представително проучване на Алфа Рисърч 8-15 септември
bg/documents/4046
  Проект "преход с изкуство и познание" Фондация „Мисия Спасение"
userfiles/file
  Корупцията и политическият натиск са най-съществените проблеми на правораздавателните институции в България
bg/documents/4046
  Проект "преход с изкуство и познание" Фондация „Мисия Спасение"
userfiles/file
  Нараства вероятността от втори тур на кметските избори в София
bg/search/download/10126
  Доклад №0100214316 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на
en/search/download/6668
  Д о к л а д за източниците за финансиране и разходите за предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България в настоящия доклад
userfiles/file
  Преходът: Митове и памет, 25 години по-късно
bg/search/download/3733
  Сметна палата
12195/1
  Ахмед Хилми (1865-1913) от Филибе и неговият суфитски шедьовър “A‘маак-ъ Хaяаль”
bg/search/download/10107
  Доклад №0100111816 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Университета за национално и световно стопанство за 2015 г. София, 2016 г
bg/search/download/204
  Република българия с м е т н а п а л а т а д о к л а д
bg/search/download/1512
  С ъ о б щ е н и е на 19. 06. 2007 г е връчен на Асен Димитров Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството Одитен доклад
userfiles/file
  Обществени нагласи към ядрената енергетика 17-21 март 2011Г. Национално представително проучване
PUBLIC/IMAGES/File/departments/design and architecture/research
  Лекция на Иво Велинов. Т. Момекова
bg/search/download/5914
  Доклад №0200002112 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на физическото възпитание и спорта за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
bg/search/download/1653
  Република българия с м е т н а п а л а т а доклад
bg/search/download/8779
  Отчет за касовото изпълнение на бюджета б-3 с код 33 Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
bg/search/download/7019
  1. Основание за извършване на одита
Files
  Програма стъпка по стъпка" Проект "Помощни училища" д о к л а д за резултатите от двегодишното експериментално изследване по проект "
userfiles/file
  Електорални нагласи на финала на предизборната кампания
  Обществени нагласи февруари 2014Г
bg/search/download/5478
  9 Част а – Спазване изискванията на Изборния кодекс от местните коалиции за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове
userfiles/file
  Обществени нагласи – септември 2016Г. Обществено-политически мониторинг на алфа рисърч
NewsFiles/MarketingResearch
  Структура на пазара на помпено оборудване в РФ
bitstream/10506/267/1
  Умения за докладване на резултати
userinfo/579/doc/1/2
  Списък на научните публикации на гл ас д-р Десислава андреева за периода 2002 – 2016 г
ict_analyses/2011/erp_vendors_integrators
  Erp, crm, bi пазара в българия: XVII годишно независимо национално проучване
NewsFiles/MarketingResearch
  Преглед на руския пазар на бисквити. Резултати за 2016 Г
bg/search/download/7142
  Доклад №0200004813 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Смолян за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
bg/search/download/7650
  Доклад №0200007413 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг в община Бобов дол
bg/search/download/432
  Доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
press
  Информация за медиите 19 май 2009 г. Най-обичаният български футболен отбор
bg/search/download/1330
  Доклад за осъществения контрол върху концесионната дейност, съгласно изискванията на чл. 45 от Наредбата за концесиите от 1999 г се
bg/search/download/4817
  Доклад №0200003411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Каолиново за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
bg/search/download/492
  Териториално поделение – русе
agi/2010
  Програма към 11/2010 от Тодор Арнаудов
bitstream/123456789/1242/1
  Сборника "Канада поглед отвън" 1 Александра Главанакова Сборникът статии "Канада поглед отвън"
bg/search/download/10073
  Доклад №0400104516 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Българско национално радио за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание част първа 4
bg/search/download/7059
  Доклад №0400013112 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество
bg/search/download/9477
  Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г
userfiles/file
  Преходът: Митове и памет, 25 години по-късно
bg/search/download/5480
  Доклад №0200007911 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на

  Дидактическа визитка
bg/search/download/5533
  С ъ о б щ е н и е На 22. 11. 2012 г е връчен на господин Валерий Тодоров, генерален директор на Българското национално радио, проект на Одитен доклад
bg/search/download/4734
  С ъ о б щ е н и е На 26. 01. 2012 г е връчен на г-жа Нона Караджова, министър на околната среда и водите, проект на одитен доклад
bg/search/download/10112
  Доклад №0100111116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Национална спортна академия „Васил Левски за 2015 г. София, 2016 г. Съдържание
bg/search/download/7676
  Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
bg/search/download/7252
  Св. Св. Кирил и Методий
bg/search/download/905
  Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на дейността по управлението и разпореждането с имуществото в Община Севлиево
en/search/download/6656
  Д о к л а д за резултатите от проверката в системата на съдебната власт
userfiles/file
  Делегитимация на институциите и усещане за нестабилност в началото на политическия сезон
bg/search/download/267
  Решение на Сметната палата от 27. 02. 2003 г. Основни резултати и изводи от изпълнението на одитната задача
bg/search/download/7688
  Доклад №0200002013 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Столична община
userfiles/file
  Българската външна политика, конфликта „русия-украйна” и националната ни сигурност
  Нараства вероятността от втори тур на кметските избори в София
bg/search/download/4324
  С ъ о б щ е н и е На 15. 09. 2011 г е връчен на д-р Владимир Янев, заместник директор Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ на на Одитен доклад
bg/search/download/1738
  Република българия с м е т н а п а л а т а
NewsFiles/MarketingResearch
  Общ преглед на руския пазар на нишестени продукти
userfiles
  Конюнктурни победи и дългосрочни рискове: герб губи от вътрешните скандали, бсп – от антиевропейската си реторика
bg/search/download/3105
  Сметна палата
userfiles/file
  Обществени нагласи – декември 2010Г. Национално представително проучване
bg/search/download/2419
  Сметна палата
bg/search/download/341
  С м е т н а п а л а т а териториално поделение – бургас
bg/search/download/7653
  Доклад №0200006512 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Военна академия „Георги Стойков Раковски
userfiles/file
  Обществени нагласи – февруари 2011Г. Национално представително проучване
  Обществени нагласи – април 2015
  Обществени нагласи на старта на президенската кампания резултати от национално представително проучване на Алфа Рисърч 8-15 септември
  Обществени нагласи към ядрената енергетика 17-21 март 2011Г. Национално представително проучване
wp-content/uploads/2018/09
  Програма „Хоризонт 2020 Европейска нощ на учените 2018 по проект k-trio 3 Учените в триъгълника на знания
bg/search/download/494
  Д о к л а д за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета‚ извънбюджетните сметки
bg/search/download/549
  Република българия с м е т н а п а л а т а
files/research/projects/projects-internal-finansing/2013
  Конкурс за разработка на научноизследователски проекти по Наредба №9 на мон
bg/search/download/795
  А п а л а т а доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на подпрограмите "Еразъм", "Коменски" и "Грюндвиг" по програма
bg/search/download/7651
  Доклад №0200000413 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Гурково за периода от 01. 01. 2012 г до 31. 12. 2012 г
bg/search/download/1451
  Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на дейността по възлагане на обществените поръчки в Община Кнежа за периода от 01. 01. 2006 г до 30. 09. 2006 г
bg/search/download/2463
  Доклад №0500000307 за извършен одит на дейността на Държавната агенция за младежта и спорта във връзка с осъществяването
bg/search/download/7117
  Доклад №0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода
bg/search/download/9415
  Доклад №0400105615 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Държавната агенция „ Технически операции за 2014 г. София, 2015 г
u/1531/pub/6372
  Методологически бележки През периода 4 – 25 март, „вм сървисис”
directory search  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница