sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/bl17-19st
  Самостоятельная работа №1 Българска литература от средата на ХVІІ до ХVІІІ век Връзка с литературата на Първото и Второто българско царство
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/BM_leks
  Питання до самоперевірки з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія» Лексикологията е наука …
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/bl17-19st
  Литература основни характеристики план Българско възраждане
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/BM_morf
  14. Рекомендована література Базова Тодор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев Съвременен български език. – София: Издателска къща «Петър Берон»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/BM_morfo
  Лекция № Особености на морфологичния строеж на българския език. Граматическа класификация на думите. План
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/BM_leks
  Лекція Лексикология. Думата основна единица на езика. Семантична характеристика на думата План
  План самостійних робіт з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
  Питання до екзамену з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/BM_sint
  Лекція Изречение и словосъчетание. Видове подчинителни връзки План Изречение и словосъчетание
sites/bdpu.org/elearning/ifsk/zmsf/bl17-19st
  Питання до іспиту для студентів заочної форми навчання
directory sites bdpu.org  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница