sites/default/files/2016/01/21
  Актуален списък на читалища в община нова загора – 2016 г
sites/default/files/2016/11/02
  Гр. Нова Загора информация за търсещи работа лица
sites/default/files/2016/07/08
  Категоризирани обекти в община нова загора
sites/default/files/2016/12/13
  Позиция: Ръководител/организатор на селскостопански работници /бране на малини/ Месторабота
sites/default/files/2016/03/11
  29 март, вторник 09. 30 ч. Театрална трупа
sites/default/files/2016/11/09
  Nova zagora municipality
sites/default/files/2016/06/03
  Гр. Раднево „Благородният испанец”
sites/default/files/2016/04/01
  Nova zagora municipality
sites/default/files/2016/05/17
  Решение №41/25. 01. 2008 г., 440/31. 08. 2012 г., 171/09. 05. 2012 г., 1595/10. 07. 2015 г г. на Общински съвет гр. Нова Загора
sites/default/files/2016/01/13
  Община нова загора за развитие на читалищната дейност в Община Нова Загора
sites/default/files/2016/04/21
  О б я в а военно окръжие – Сливен информира, че обявени 100 вакантни длъжности за войници във военни формирования на Сухопътни войски, както следва: в 68-ма бригада „Специални сили” – гр. Пловдив и гр
sites/default/files/2016-04/april/ДЗ - Айджан Бейтула/Strategiya_soc_deynosti
  Община исперих план за развитие на социалните услуги в община исперих за 2017г
sites/default/files/2016-07
  Програма за 2016год в раздел «Продажба на незастроени дворни места», а имота в с. Бърдоква ще се допълни с настоящото предложение за решение на Общински съвет Исперих
sites/default/files/2016/11/07
  I-ва коледна гимнастрада
sites/default/files/2016-04
  Техническа спецификация за видовете хранителни продукти и ориентировъчните количества
sites/default/files/2016-04/april/ДЗ - общинска собственост/отдаване под наем на земеделски земи ОПФ
  Конкурс за срок не по дълъг от 10 години. Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл. 5, ал. 3 от Наредба
sites/default/files/2016-09
  Докладна записка от метин Руфи Шефкет
sites/default/files/2016-05/dz5
  Настоящата програма е резултат от анализа на състоянието на образователната система в община Исперих и социално-икономическите и културни фактори, оказващи влияние върху нейното развитие
sites/default/files/2016/03/15
  29 март, вторник 09. 30 ч. Театрална трупа
sites/default/files/2016-04/april/ДЗ - Айджан Бейтула/Programa_za_deteto
  Програма за закрила на детето 2015г. Приоритет І: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата
sites/default/files/2016/03/22
  29 март, вторник 09. 30 ч. Театрална трупа
sites/default/files/2016-04/april/naredbа -11
  Регламент за ползване на преференции ще даде възможност на много родители в затруднено финансово положение да ползват услугите на детските заведения и ще даде равен старт на техните деца за включване в образователната система
sites/default/files/2016-02/obs-property
  Докладна записка от инж. Николай Николов -заместник кмет на Община Исперих
sites/default/files/2016-09
  Докладна записка от Бейсим Руфад Кмет на Община Исперих
directory sites default  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница