sites/default/files/files/metadata
  Програма за мониторинг и оценка (emep) в рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха
  Програма за мониторинг и оценка (emep) в рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха
  Очаквана продължителност на живота на лицата на възраст 65 години по пол
  Очаквана продължителност на живота при раждане по пол
  1. Показател: Разходи за пречистване на отпадъчни води
  Дял на лицата на възраст 65 и повече години с риск от изпадане в бедност
  Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта
  1. Показател: Коефициент на демографско заместване
  Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия
  1. Показател: Емисии в еквивалент на въглероден диоксид (CO2) на единица бвп кратко описание
  Доклад за качеството eu-silc 2010 българия софия, Декември 2011г. Съдържание 2
directory sites default  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница