sites/default/files/files/pages
  Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
  Термин Определение
  Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
sites/default/files/files/pages/Forms
  Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
sites/default/files/files/pages
  Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
  Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
  Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
sites/default/files/files/pages/Forms
  Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
sites/default/files/files/pages
  Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни
  Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги
  Верни отговори на играта с понятия, използвани в статистиката
sites/default/files/files/pages/135years
  Международна научна конференция „модерната статистика: нови предизвикателства за развитие“ 24-25 юни 2015 година, гр. София
sites/default/files/files/pages
  Доклад за качеството на данните по структурна бизнес статистика за референтната 2007 година
directory sites default  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница