docs/psychologist
  Методически беседи в подкрепа на работата в Часа на класа за учебната 2014/2015 година
docs
  С т р а т е г и я за развитие на училището 2013 2016 година декември 2013 година поемане на отговорност тригодишната програма
tinymce/source
  Министерство на образованието и науката столична община район „искър”
it/it12
  Задание за създаване на уеб сайт на
uploads/1/1/2/8/11284883
  Тест ІХ клас Ренесансът представлява
files
  Задачи за подготовка 5 клас 1зад. Стойността на израза 0,38. 0,23 + 3 0,977 е

  Как да възпитаваме дете с висок емоционален коефициент Лорънс Шапиро
sites/default/files
  Книжовен език и книжовна норма
docs
  Агресия и насилие обяснителни модели
wp-content/uploads/2012/04
  Бмчк-кърджали: 1 март
files
  Денят на народните будители

  Васил левски” гр. Опака, обл. Търговище училищен вестник – Брой 1, м. Октомври 2010
files
  П р а в и л н и к на средно общообразователно училище “христо ботев” – русе
  Г р а ф и к за консултации на учителите в соу “Христо Ботев”
wp-content/uploads/2012/11
  Дати за провеждане на дзи и график на дейностите за
wp-content/uploads/2010/06
  Наредба №11 от 28 март 2005 Г. За приемане на ученици в държавни и в общински училища
sites/default/files
  Компютрите отвътре и отвън карта на книгата
media/2016/Normativni dokumenti
  Средно общообразователно училище „димчо дебелянов”
attachments
  68 соу "Академик Никола Обрешков" София, р-н Искър, ж к. “Дружба-2”  директор-9785059
  Конкурс за проект. Чл Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнението на дейностите, включени в нея
  Правилник за вътрешния трудов ред на 68 соу “академик никола обрешков” район искър – софия
Documents69sou
  Правилник за дейността на 69 соу „Димитър Маринов”
files
  1задача: Стойността на израза: е: а
7
  Урок №23 Начало а кратка история Съветският Съюз изстрелва Спутник, първият изкуствен спътник 1957 г
source/doc/2009
  Наредба № / година
6
  Урок№11: Графичен редактор Paint Графични формати Инструменти и цветова палитра
sou/staff/9
  Информационни технологии и компютърни системи с общо предназначение въведение в информационните технологии
article_images/source/Obst_savet/re6eniq_42_sesiq
  Приложение №4 годишен план за паша за 2015 г. На община симеоновград
uploads/1/1/2/8/11284883
  Olidays around the world
download/version/1353600853/module/6417104154/name
  Възможностите на текстообработващата програма word
files
  Изх. №894 12. 11. 2015 година
sou/staff/11
  Нека се опитаме да подготвим "картичка" за Св. Валентин
dokumenti
  Утвърдил: Директор: /П. Димитрова
docs
  Мултимедия. Работа с мултимедийни продукти мултимедия
source_files
  Изисквания към файловете на рекламодателите за каталог 2008
7
  Урок №1: основни части на компютърната система(КС)
files
  Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”
  Заедно против агресията
samostforma2012
  Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
6
  Урок№3: Създаване на файл и папка а Създаване на нова папка стартиране на програмата Windows Explorer
8
  Урок №12 История на Интернет
  Урок №16 Езика html(Hypertext Markup Language) А) текстови файлове с разширение htm
  Урок №10 ( computer network)
  Урок №14 Изпращане на файлове с големи размери а варианти за изпращане на файлове с големи размери
6
  Урок №20 Увод а цели на компютърната презентация: да представи информацията по привлекателен начин
sites/default/files
  I. Основи на субд 2
8
  Урок №5: Увод Операционната система е съставена от десетки хиляди различни файлове, които са записани на точно определени места и си взаимодействат за изграждане на работната среда

  Урок по информационни технологии Изготвил: Ралица Андреева Същност и предназначение
media/2016
  Литература, зп в. Стефанов и колектив Заповед №09-1088/03. 07. 2009 г. „ Булвест 2000 оод
files
  Конкурсът ReporTeen ще продължи до 11 май 2013 г., когато е крайната дата
8
  Б загуба на информация
sites/default/files
  Въведение в базите данни информационни системи
files
  Конкурс „РепорТийн 2013 Толерантността е Конкурсът
8
  Урок №3: Увод: а) апаратна част на компютъра (хардуер) съвкупност от свързани помежду си технически средства
6
  Урок №1: (Преговор с допълнение) операционна система (ОС) а)Предназначение: управлява ресурсите на компютъра б)Основни дейности: управление на изпълнението на програми

  Създаване на електронен тест в Microsoft Word
source_files
  Икономическа делегация с германски фирми от федерална провинция Саарланд
6
  1. Хартиени листи и страници
files
  Литература в соу „Христо Ботев", спечели първо място за разказ в литературния конкурс на тема „Писането е лудост"
source_files
  Оферти за технологично сътрудничество
6
  1. Отпечатване на целия документ а как ще изглежда документа?
8
  Урок №13 Потребителски акаунт а роля
source_files
  Оферти за технологично сътрудничество
  Оферти за технологично сътрудничество
wp-content/uploads/2017/03
  Направление “творчество”
training/sourcing/other
  Request for Quotes (rfq)
6
  задача 2: Копирайте и форматирайте текста. Вмъкнете три картинки

  Средно общообразователно училище "васил левски"
//docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/summaries/egtc
  Доклад за това как работят тези егтс и по какъв начин дейността им може да се подобри например чрез
files
  Конкурс в Средно общообразователно училище "Христо Ботев" Русе на тема „Зимни празници " направления : Създаване на мултимедиен филм
joomla/usb
  Средно общообразователно училище „христо смирненски с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич
files
  Литература за младите художници. Организира съревнование между класовете за най-добра коледна украса на класните стаи и раздаде награди на стойност 135 лв
web/wp-content/uploads/2016/03
  Конкурс есе ’2016 „ Химия. Материали. Металургия
6
  Урок№6: Характеристики на абзаца
wp-content/uploads/2015/08
  Конспект по История и цивилизация за ІХ клас
blog/wp-content/uploads/2014/10
  Средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг Директор: 0659/9
samostforma2012
  Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение VІІІ клас български език и литература български език
files
  П л а н за управление при кризи в следствие на терористична дейност
wp-content/uploads/2017/06
  Литература за V клас за учебната 2017-2018 година Старогръцки легенди и митове Скандинавска митология
wp-content/uploads/2011/07
  Литература за летен прочит на учениците от 29 соу "Кузман Шапкарев"
wp-content/uploads/2017/03
  Посвещава се на 170-годишнината от създаването на училище "Неофит Рилски"
source_files
  Съдържание на обучение на тема управление на времето
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files/destinacii
  Южна Америка
wp-content/uploads/2014/11
  Като куче и котка казват, кучетата котки не обичат, А

  Понятия и термини за урока: Стари понятия и термини
files
  Литература 2 часа английски език алисия венциславова борисова

  Свойства на алгоритмите. Видове алгоритми Изготвил: Ралица Иванова Андреева
profil/wp-content/uploads/2014/09
  Технически спецификации за изпълнение на обществена поръчка с предмет
wp-content/uploads/2017/04
  Резултат в бр точки Станислав Милков Караиванов
files
  Литература 2 часа английски език александра калинова андреева

  Но ний знаем, че в нашто недавно свети нещо ново, има нещо славно
news images
  С п и с ъ к на приетите деца в подготвителна „Б“ група
IT/upr5
  Владетели на Велика България (632-кр на 70-те год на VII в. )
samostforma2016
  Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение X клас
news images/literatura 2-12 klas 2012-13
  Литература Джовани Бокачо „Декамерон" (сборник новели) Мигел Де Сервантес Сааведра -„Дон Кихот"
soubotev/files/sp
  Списък на учениците, класирани за участие в Областния кръг на олимпиадите и състезанията
samostforma2016
  Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 7 клас български език и литература български език
wp-content/uploads/2015/08
  Конспект по химия и опазване на околната средаvіі клас самостоятелна форма на обучение зп химични знаци
files
  Алманах „Извор” – издание, с което би се гордяло всяко едно българско училище Алманах „Извор” се появява на бял свят вследствие на желанието на ученици от соу „Христо Ботев”

  Програма за подкрепа на образованието за устойчиво развитие в България. Един от основните принципи залегнали в нея е
7
  Урок №20 Задайте и разгледайте презентацията Pravilsa pri sazdavane ppt от Приложение №20 в ит 7 клас приложения
media/2016-2017
  Списък на децата, приети в подготвителна група за учебната 2017/2018 година
topgun/TOPGUN_scenarii/source
  Рубрика "Тестове" полуавтоматична въздушна пушка "Кросман"
topgun/TOPGUN_scenarii/source/28
  Днес ще ви представим една невероятна стрелба с три оръжия последователно на дълга сцена
source/doc/2009/nzok
  Приложение №6
wp-content/uploads/2015/11
  Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия лична информация
media/2017-2018/Grafici 1 srok
  Ренета Николова Паунова понеделник 12. 30 13. 10 401 2 Български език и литература
it/it12
  Задание За създаване на интегриран текстов документ на тема „видове програми за компютърна анимация”
from_students/geografia
  Антарктида далечен, но интересен континент Климат
samostforma2012
  Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение XII клас български език и литература зп български език
samostforma2016
  Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение VІІІ клас български език и литература български език
wp-content/uploads/2017/06
  Литература за ІХ клас за учебната 2017-2018 година Митологични и свещени текстове Библия
pu-elementi/PP2/8_1_Zadanie multimedia_Y_Yankova_1/Source
  „Пловдивски електронен

  Първи урок от темата „Основи на информатиката
samostforma2016
  Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 5 клас български език и литература български език
Documents69sou
  Списък на приетите деца І ви „А”клас на учебната 2013/14 година ІІ ро класиране Класен ръководител г-жа Соня Петкова
topgun/TOPGUN_scenarii/source
  Системата представлява въртящ се блок със 6 цеви в калибър 0,6 дюйма, имаща общ корпус
wp-content/uploads/2015/08
  Програма по български език и литература самостоятелна форма на обучение І. Формат на изпита

  Училищен вестник, специален брой, посветен на 19 февруари – патронен празник на соу „Васил Левски”- гр. Опака
images/doc
  Литература доц д-р А. Хранова, изд. Просвета София ад английски език, С. Елсуърт изд. Пиърсън едюкейшън лонгман
6
  1. Търсене и замяна на текст
web/wp-content/uploads/2016/05
  Уважаема г-жо инкьова
programi
  Литература Разв на речта Математика 3 Български език
IT/upr5
  За сведение земната плътност е 5 g/cm
7
  Урок №5 Електронни таблици-преговор

  Соу „Черноризец Храбър” – Велики Преслав Тест по информационни технологии, зп 10 клас
uploads/2/6/5/3/26532796
  Г о д и ш е н п л а н за учебната 2016/2017 година
files
  Учебници за учебната 2014/2015 година
sou/staff/10
  I. бази от данни същност на базата данни и субд
library/bel
  Алеко Констонтинов бай ганьо тръгна по европа
wp/wp-content/uploads/2017/10
  За действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

  Произволен брой хора, които си взаимодействат, възприемат се психологически и смятат себе си за част от едно цяло
library/bel
  Да пеят, а особено като запяха тъжно и милно
IT/upr5
  Ловци на бисери от Емилио Салагари
source_files
  Приземен етаж /сутерен/ на кота 70 м. Общата площ на парцела е 5100 м2 с много паркоместа и осигурен тир достъп за товаро-разтоварна дейност. Всички комуникации, ел захранване 500кW. Предстоящ ремонт
library/bel
  Ти си сам идеал! На живота огромния топ изгърмява ме цял
wp-content/uploads/2014/11
  Министерство на образованието и науката какво биха ни казали животните, ако можеха да говорят?
docs/konkurs
  Спомен от моето лято

  Един народ е богат преди всичко със своите синове, а народът, който е родил Левски, трябва да се счита за един от най-богатите в света!”
source_files
  Оферти за технологично сътрудничество
news images/literatura 2-12 klas 2012-13
  Литература Омир „Илиада", „Одисея" Старогръцка лирика Есхил „Прикованият Прометей"
library/bel
  Манастирът тесен за мойта душа е. Кога човек дойде тук да се покае
soubotev/files/sp
  Знамето разказва…
it/it9
  Обща база е съкратен изказ на вид схема на свързване на биполярен транзистор в електрическа верига
files
  Агресията в днешно време
docs/konkurs
  Летни спомени
ebc/bulletin-I-ebc/source/BRO, 2018/2018-04/drafts
  Защо възкресението на исус е важно?

  Бъдни вечер 24 декември На Бъдни вечер, в нощта срещу Коледа
samostforma2012
  Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение XI клас български език и литература задължителна подготовка
wp-content/uploads/2011/07
  Литература за летен прочит на учениците от 29 соу "Кузман Шапкарев"
soubotev/files/sp
  Размисли пред портрета на Ботев
wp-content/uploads/2016/05
  Живеем в земята на Ботев
soubotev/files/sp
  За повечето от нас любовта към Отечеството днес изглежда съвсем естествена. Тя не подлежи на съмнение дори за космополитите и глобалистите. Според мен любовта към отечеството е невъзможна без любов към човечеството
files2
  Конкурс „орфеево изворче гр. Стара загора 21. 03 23. 03. 2014 год
  Р -ли Мария Найденова и Георги Найденов. 18. 09. Участие в Дом на учителя анс. „Тракийска младост
files
  До г-н пламен стоилов кмет на гр. Русе г-н тодор коцев директор на
wp-content/uploads/2012/07
  Соу за деца с нарушено зрение “луи брайл”
  Ваня кастрева началник рио, софия – град
wp-content/uploads/2015/11
  Су "любен каравелов" пловдив
wp-content/uploads/2010/07
  Литература за летен прочит на учениците от 29 соу "Кузман Шапкарев"
wp-content/uploads/2015/08
  Конспект по География и икономика за VІІ клас
wp-content/uploads/2017/03
  Конкурс за стихотворение и есе на тема „Какво биха ни казали животните, ако можеха да говорят?" Конкурс за фотография на тема „Шареният свят на животните"
wp-content/uploads/2014/11
  Министерство на образованието и науката какво биха ни казали животните, ако можеха да говорят?
wp-content/uploads/2014/08
  Учебници заviii клас за учебната 2014/2015 година
wp-content/uploads/2010/09
  Учебници 2010 / 2011 учебна година 10 клас
docs/psychologist
  Минути на здравето за учебната 2014 / 2015 година

  Росица Иванова Павлова старши учител по английски език Айдън Нихадов Шабанов учител по физическо възпитание Севие Реджебова Ахмедова старши учител по български език и литература
news images/literatura 2-12 klas 2012-13
  Добре е да прочетете
media/galeria2015
  Димчо дебелянов
Documents
  Литература учебни 2007/2008 и 2008/2009 соу „"Димитър Благоев"
topgun/TOPGUN_scenarii/source/28
  Втората Световна война армията на фашистка Германия Вермахт започнала с картечницата mg-34 създадена през тридесетте години
news images/literatura 2-12 klas 2012-13
  Добре е да прочетете
soubotev/files/sp
  С ботевите идеали и вдъхновение в 21 век
wp-content/uploads/2015/08
  Конспект по математика 6 клас Окръжност и кръг дължина на окръжност и лице на кръг. Призма лице на повърхнина и обем
wp-content/uploads/2013/06
  За съгласие за изпълнение на дейности като подизпълнител
sites/default/files/uploads
  Средно училище „СВ. Св. Кирил и методий” гр. Смядово
wp/wp-content/uploads/2017/10
  Кодекс за учебната 2017/2018 година Изготвили: Катерина Илиева -учител в дцо
article_images/source/Uchiteli
  Отчет за учебно-възпитателния процес през първи срок на учебната 2017 / 2018 година
wp/wp-content/uploads/2017/10
  План за противодействие на училищния тормоз

  Соу „Васил Левски”- гр. Опака февруари 2016 г
wp-content/uploads/2018/06
  График за изпити на ученици обучавани в задочна форма на обучение IX клас за учебната 2017 / 2018 г., първа поправителна сесия
wp-content/uploads/2015/08
  Конспект по биология и здравно образование VІІ клас самостоятелна форма на обучение зп бактерии. Цианобактерии
  Конспект по История и цивилизация за ІХ клас
6
  Урок №2: файлова система а) предназначение операционната система (ос ) съхранява програмите и данните във файлова система
IT/upr5
  Правила при сервиране на масата
files/2018/08
  Android 0 или по-висока версия
7
  Урок№4: Компютърни вируси а определение: специални програми,създадени с цел
images/files/AOP
  Програма „информационни и комуникационни технологии (икт) в училище" в соу „Вичо Грънчаров"
upload
  Автобусни линии Пловдив-Хисаря, Хисаря-Пловдив разписание
index/obshporacki
  Проект! Приложение №9 д о г о в о р за доставка
wp-content/uploads/2015/08
  Конспект по физика и астрономия VІІ клас самостоятелна форма на обучение зп електричен заряд и електричен ток. Електрично напрежение
docs
  Средно общообразователно училище,,свети свети кирил и методий”
samostforma2012
  Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 7 клас български език и литература български език
wp-content/uploads/2017/06
  Литература за ХІІ клас за учебната 201 7 201 8 година Христо Смирненски
t/dc/files/source/essay_writing
  Съветът на европа в европейската институционална архитектура встъпителни думи
article_images/source/Obshtestveni_porachki/REKULTIVACIA_SMETISHTE
  Том III технически спецификации
docs
  Конфликтите в училище причини за възникване и диагностициране
media/ve4erna
  Седмично разписание – вечерна форма
uploads/2/6/5/3/26532796
  Утвърждавам, Директор
sites/default/files/flash
  Литература Булвест 2000 Илиана Кръстева,Олга Попова Анубис Б. Богданов Анубис Симеон Хаджикосев
news images
  На децата пг за учебната 2014/2015 г г-жа Бърдарова
profil/wp-content/uploads/2014/09
  В пет обособени позиции. Община пловдив – район “южен”
media/2018-2019/Razni
  Литература и. Кръстева и колектив „ Булвест 2000 оод английски език
media/2018-2019/Uchebni grafici
  Калина нушева директор на су „Д. Дебелянов”
wp-content/uploads/2016/03
  Заседание на членовете на обществения съвет на су „любен каравелов
news images/literatura 2-12 klas 2012-13
  Хіі клас: Христо Смирненски
web/wp-content/uploads/2015/10
  Дo директора на
media/2017-2018/04.12.17
  Калина нушева директор на су „Д. Дебелянов”
media/2018-2019/Razni/klasni stai
  Калина нушева директор на су „Д. Дебелянов”
6
  Урок№18: (Преговор с допълнение) Планиране на презентацията
media/2017-2018
  Калина нушева директор на су „Д. Дебелянов”

  Ви каним да се присъедините към инициативата: „ Опазвам и обогатявам света около мен
files/2012/04
  Дневен режим на средно училище „васил левски“ гр. Роман за учебната 2016/2017 година
tinymce/source
  Трето национално състезание по английски език longman competition
cms/Docs/New docs
  У д о с т о в е р е н и е № / г Настоящото удостоверение се издава на
wp-content/uploads/2017/06
  Литература за VІ клас за учебната 2017-2018 година човекът и фантазията елин Пелин Разкази („Косачи" и др.) Михаел Енде „Приказка без край"
article_images/source/samostoyatelna forma
  Су “ Св. Климент Охридски “ Симеоновград Утвърдил: Директор
samostforma2016
  Конспекти за изпити за самостоятелна форма на обучение 6 клас български език и литература български език
tinymce/source
  Панка Вълчева Апостолова 19. 12. 2017 г. VI а 2 Български език и литература
7
  Урок№12: Вмъкване на специални символи в текстов документ. Обмен на данни между текстови документи. Увод
news images
  На децата пг за учебната 2014/2015 г г-жа Цанкова

  Национален конкурс за учители, с добри педагогически практики по гражданско образование на тема „гражданско образование и формиране на идентичности
news images
  Списък на учениците, приети в първи клас за учебната 2013-2014година
library/bel
  Христо Ботев на прощаване
IT/upr5
  Непокорни” звезди в Млечния път
media/sou/picture
  Ренета Николова Паунова понеделник 12 40 13 20 стая 103 2 Български език и литература
media/2016-2017/Roditeli i uchenici/Normativni dokumenti
  Средно училище „димчо дебелянов”
media/2017-2018/Normativni dokumenti
  Програма за целодневна организация на учебния процес в су „димчо дебелянов, варна настоящата програма е приета на заседание на педагогически съвет
media/Priem 2017-2018
  Средно училище „димчо дебелянов
directory sou  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница