filestore
  Мбал токуда Болница София. Дерматологични кабинети. Регистратура дерматология, тел
resource/static/files
  Пресконференция на Комисията по култура, образование и медии на еп в Пловдив на 10 октомври от 11. 30 часа
  Програма за обмен за студенти по програма "Еразъм" (Чехия). За носител на трета награда бе обявен проектът "Заведи ме у дома с колело", документален филм от Унгария
  За младежи! На 28 януари 2013 г приключва срокът за кандидатстване за международната награда „Карл Велики
static/business_models/municipality
  Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
resource/static/files
  По-малко от месец остава за участие в конкурса за млади журналисти на еп в България
  Гала вечер на наградата за кино лукс 2012 на Европейския парламент
  Програма „Правосъдие, организиран от Министерство на правосъдието в България
  До 18 януари е регистрацията за регионалното състезание „Евроскола“ в Пловдив
public/files/about_texts
  Българска национална телевизия 16 – 21 октомври 2011 г
filestore
  Благоевград омц „Визио” 0885/755607
resource/static/files
  Панорама на финалистите за наградата за кино на еп lux 2012 на 28-30 ноември в Дома на киното
  Българска премиера на носителя на наградата за кино лукс на Европейския парламент
  17 декември Прожекция на "Това не е филм" на Джафар Панахи и дискусия за наградата "Сахаров" 2012 на еп
  Събития в Дома на Европа в периода 19 23 януари 2015 г. 19 януари 2015 г от 10: 00 17: 00 ч
content/dam/shell-new/local/country/bgr/downloads/doc
  Title: Shell Eco-marathon 2015 Представяне на българските отбори 14 май 2015
static/front/files/bg/general_meeting/20.06.2012
  Доклад за дейността на билборд ад, гр. София за финансовата 2011 г
resource/static/files
  На 2 февруари в Пловдив ще се проведе третото регионално състезание „Eвроскола
static/front/files/bg/legal
  г. Технически изисквания за подготовка на файлове за печат
resource/static/files
  София, 20 ноември 2012 г
  Програма за защита на подаващите сигнали лица, информаторите и свидетелите. Предложението за създаване на европейски прокурор трябва също да бъде обсъдено преди септември тази година
  Парламентът даде зелена светлина за новата европейска система за убежище
  Откриване на майската сесия: кандидатури за нов омбудсман
public/files/about_texts
  Р а з я с н е н и е уважаеми госпожи и господа
public/doc/doc
  Групова фаза 10. 06. 2016 Франция – Румъния 22: 00 бнт1/бнт hd франция – Румъния 22: 00 Nova/Diema Sport 11. 06. 2016
resource/static/files
  Уникредит Булбанк и JobТiger tv са носителите на наградата за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга
static/front/files/en/reports/2015/q2/consolidate
  Billboard plc consolidated financial statements
content/dam/shell-new/local/country/bgr/downloads/doc
  Title: Shell v-power Nitro+ 95 Продължителност: 60 секунди Description
filestore
  22 Август 2011 българският фармацевтичен пазар
static/documents/downloads
  Съвети за безопасност при ползването на ескалатор
  Английско- български Речник на асансьорните термини ac alternating Current променлив ток. Acceleration
resource/static/files
  Европейска година на гражданите 2013 Покана ''Това е нашата Европа: Нека сме активни!''
static/media/ups/articles/attachments
  График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
content/dam/shell-new/local/country/bgr/downloads/doc
  Title: Shell v-power Nitro+: как действа на двигателя, сърцето на всеки автомобил
public/files/about_texts
  Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа
  Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа
resource/static/files
  Разликата в заплащането между половете: еп призова за твърди санкции
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
  Институции и административна уредба на средновековна българия
  9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
resource/static/files
  Представяне на данните от втория специализиран медиен мониторинг „еп в българските медии“
public/doc/doc
  Нова броудкастинг груп ад
content/dam/shell-new/local/country/bgr/downloads/doc
  Изведнъж шофьорите рязко натискат спирачките и гледат шокирано
resource/static/files
  Недостиг на финансиране за извеждането от експлоатация на ядрените мощности в България, Литва и Словакия
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г
resource/static/files
  Регионално състезание „Евроскола“ Благоевград 12/04/2014 Политически групи в Европейския парламент
  Регионално състезание "Евроскола" Враца 16/11/2013 Досиета по ключови европейски теми
  9 май Ден на Европа
  Програма на събитията, организирани от Представителството на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в България
  Кибератаки — Парламентът гласува за по строги наказания
static/media/ups/articles/attachments
  Програма за междурегионално сътрудничество interreg ivc глава Приоритетни оси Въведение стр. 44/45 …
resource/static/files
  Парламентът подходи амбициозно към данъка върху финансовите сделки
static/media/ups/articles/attachments
  Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация
public/files/about_texts
  Технически изисквания към респиратор за новородени деца Общи изисквания
static/files
  Отчет за извършените дейности по асистирана репродукция съгласно приложение №2
static/media/ups/articles/attachments
  Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на стратегията през 2010 г
static-file
  Go green to environment 2015 – G2E2015
static/S100/televideo/code/TPC1/apps
  Vde26. Doc instruction� fo� Vide� Displa� Editor: vde� vd� 2
static/doc/0000/0000/0027
  Номенклатура
static/media/ups/articles/attachments
  Съвет на Европа
content/dam/shell-new/local/country/bgr/downloads/doc
  Title: Shell v-power Nitro+ Diesel: как действа на двигателя, сърцето на всеки автомобил
  Промоция „Отстъпка за гориво срещу ClubSmart точки” Правила за участие
static/front/files/bg/reports/2009/q1/consolidate
  Доклад за дейността на билборд ад, гр. София през първото тримесечие на 2009 г. На консолидирана база
static/front/files/bg/subway/3d
  Бланка за поръчка и одобряване на 3D стерео проект
static/media/ups/articles/attachments
  Анекс I инструкции към кандидатите Увод
bulgaria/resource/static/files
  Отново национален победител за наградата „Карл Велики
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район
static/uploads/files
  Формуляр за кандидатстване към фенклуб „челси-българия”
static/media/ups/articles/attachments
  Докладът е изготвен от Джули Абърг Робинсън Консултант на имс март 2003 г
  Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe
static-file
  Go green to environment 2015 – G2E2015
static/media/ups/articles/attachments
  Семинар на тема "Участие в тръжни процедури за строителство за проекти, съфинансирани от Световна банка" 21 май, 2013
  Институции и административна уредба на османската империя / ХІV хvі в./ В българските земи
resource/static/files/EE_2014
  Подготовка за избора на нов председател на Комисията
static/media/ups/articles/attachments
  Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2014г стр. 6 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ст
  Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството
bulgaria/resource/static/files
  Програма за обмен за студенти по програма "Еразъм" (Чехия). За носител на трета награда бе обявен проектът "Заведи ме у дома с колело", документален филм от Унгария
  Турция — еп призова към помирение и предупреди срещу предприемане на груби мерки
static/business_models/SDLC
  Авариен план (План за непредвидени случаи)
static/media/ups/articles/attachments
  Закон за общинската собственост в сила от 01. 06. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
  За ролята на общините при формиране на българското отношение към османската власт през епохата на възраждането доц. Валентин Китанов
bulgaria/resource/static/files
  Валери Петров и Милен Врабевски — лауреати на Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент за 2013 г
static/media/ups/articles/attachments
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2012 г
  Съдържание въведение
  Автомагистрала Тракия Обществени нагласи
  На югозападен район през 2017 Г. Югозападният район за планиране
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район
  Програма "Европейско териториално сътрудничество"
  Регионален план за развитие на югозападен район за периода 2014-2020 Г
  Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на югоизточен район за 2013 година
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на регионален план
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на регионален план
  О б я в а министерство на регионалното развитие и благоустройството (мррб)
  И отговорностите между различните нива
  Първите български общини /По случай 60 години от отваряне на Учредителното събрание/ Васил Парушев
  Административно-териториално устройство и местно самоуправление
  Закон за пътищата
bulgaria/resource/static/files
  София, 15 август 2013 г. Борбата с младежката безработица е темата на Гражданския форум "Агора" 2013 на Европейския парламент
  "Как България може най-добре да се възползва от реформата на осп?"
Static/files
  Кремена Стоянова
static/media/ups/articles/attachments
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
  Административно-териториалното устройство на република българия
  Тенденции в развитието на регионалното и местно самоуправление в европа1 Алеко Джилджов
  Самоуправлението у нас проф. Г. П. Генов
  Идеята за нашето самоуправление в учредителното народно събрание симеон Хр. Топузанов
  Докладът е изготвен от Златина Карова Консултант на имс март 2003 г. Съдържание
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение
  Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2013 г
  Административно-териториално устройство и местно самоуправление
resource/static/files
  Аз бях евродепутат за един ден
  Аз бях евродепутат за един ден
static/media/ups/articles/attachments
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-14 от 29 септември 2011 г
Static/files
  Подкрепа за реализация
filestore
  Заболявания, за които се отпускат тримесечни рецепти
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
public/files/channels
  Българска национална
resource/static/files
  Емили О'Райли избрана за европейски омбудсман
public/files/channels
  Българска национална
static/media/ups/articles/attachments
  Пунктове за продажба на винетки на Изпълнителна агенция „Пътища”
  Информация за състоянието на водоснабдителните мрежи с въведен режим на водоподаването
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
bulgaria/resource/static/files/May_9
  Програма на събитията, организирани от Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в България
static/media/ups/tiny/filebase/Water/Kontrolna_deinost_BD
  I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции
bulgaria/resource/static/files
  Дебат за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз
resource/static/files
  Дебат преди Европейската среща на върха в сряда
bulgaria/resource/static/files
  Регионално състезание "Евроскола" Враца 16/11/2013 Досиета по ключови европейски теми
empleo/anexos/estatico
  Хунта на андалусия съвет по въпросите на трудовата заетост Служба по управление на труда
  Хунта на андалусия съвет по въпросите на трудовата заетост Служба по управление на труда
static/media/ups/articles/attachments
  Изпълнителна агенция испа
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район
  Закон за условията и реда за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство г л а в а п ъ р в а Основни положения Ч
files/useruploads/files/statichni_stranici/statistics_and_analyses
  Изработване на маркетингова стратегия въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към българия като инвестиционна дестинация
sesgriji/3sem
  Хронична бъбречна недостатъчност
static/media/ups/articles/attachments
  Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
  Докладът е изготвен от Златина Карова Консултант на имс март 2003 г
  Доклад за резултатите от междинната оценка на регионалния план за развитие на северен централен район от ниво 2
bulgaria/resource/static/files/May_9
  1. „Европейски избори май 2014 г. Този път е по-различно?“
bulgaria/resource/static/files
  Под патронажа на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
static/front/files/bg/general_meeting/20.06.2012
  Доклад за дейността на на "билборд" ад, гр. София за финансовата 2011 г
bulgaria/resource/static/files
  Семинар за журналисти от регионални медии с основна тема "Как се отразяват европейските теми. Законодателни приоритети на еп; програми и възможности, предоставeни от еп"
public/files/about_texts
  Част първа предмет и субекти
static/front/files/bg/reports/2010/q3/unconsolidate
  Доклад за дейността на „билборд ад, гр. София през третото тримесечие на 2010 г
bulgaria/resource/static/files
  Регламент за взаимно признаване на мерките за защита на жертвите
static/media/ups/articles/attachments
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №2 от 8 юни 2009 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на южен централен район за 2010 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание проект Закон
public/files/about_texts
  Конкурс за детска песен на евровизия І. Общи положения
static/docs
  Конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти- перник, 2015 г. График за участие в конкурса
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба за отменяне на Наредба №4 от 1999 г за защита от шум на територията на населените места
bulgaria/resource/static/files
  Осем училища от Пловдив, Девин, Мадан, Стара Загора и Карлово ще участват в състезанието "Евроскола" в Страсбург
static/media/ups/articles/attachments
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)
public/files/about_texts
  Първо място по позиция „игрален пълнометражен филм“ на проекта „Бартер“
static/media/ups/articles/attachments
  Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на енергетиката и енергийните ресурси наредба №14 от 15 юни 2005 г
  Българските традиции в отношението градска управа – представители на централната власт
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството з а п о в е д № рд-02-14-345 от 4 май 2007 г
bulgaria/resource/static/files
  Испанското председателство на ес и българските медии: отразяване и обобщение”
static/media/ups/articles/attachments
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  Встъпителна конференция
  Българска стопанска камара”еоод
bulgaria/resource/static/files
  Удължава се срокът за номиниране на най-добрите реклами и телевизионни проекти с положителен образ на жените
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие
static/media/ups/categories/attachments
  Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад
static/media/ups/articles/attachments
  График за подписване на договори по схема bg161PO001 4-04/2009 „ Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации 05. 02. 2010 г./петък/, ет. 1, ново крило, мррб
static/front/files/bg/reports/2009/q1/unconsolidate
  Доклад за дейността на „билборд ад, гр. София през първото тримесечие на 2009 г
static/media/ups/tiny/filebase/Water/Mineralnivodi/SOZ
  Списък на заповеди на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води
static/media/ups/articles/attachments
  Транспортно-технически съоръжения Видове управление
  Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
resource/static/files
  Една съвременна приказка
static/media/ups/articles/attachments
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
bulgaria/resource/static/files
  Информационното бюро на Европейския парламент в България избра студентите, които ще участват в подготвянето на второто издание на вестника по случай Деня на Европа, 9 май, който ще бъде изцяло списан от студенти
static/media/ups/articles/attachments
  Проект! Българския принос за подготовката на Стратегия на ес за Дунавския регион
static/media/ups/categories/attachments
  Отчет за изпълнение на целите за 2017 г. Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите
static/media/ups/articles/attachments
  Относно: Запитване от бивол за въвеждане в експлоатация на хотел „Менабрия”
  Преглед на българското законодателство, свързано с местното самоуправление
static/front/files/bg/management
  Корпоративен календар на билборд ад за 2016 Г
static/front/files/bg/reports/2008/q2/unconsolidate
  Отчет към 30. 06. 2008 г. Обща информация
static/front/files/bg/management
  Кодекс за корпоративно управление от страна на билборд ад през 2009 Г
static/front/files/bg/reports/2009/q1/unconsolidate
  Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената информация
static/media/ups/articles/attachments
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие в Югоизточен район
static/media/ups/tiny/file/Nature/Biodiversity/NCBP/НСБР2017
  Проект план за действие за опазването на червеногушата гъска (branta ruficollis) в българия за периода 2017 – 2026
static/media/ups/articles/attachments
  Провеждане на неплатени стажове в министерството на регионалното развитие и благоустройството
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството софия 2012
  Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Национален център за териториално развитие
  Списък на обектите по области и общини, за които се изготвя Акт Образец 10 Списък на проекти в сектор „Водоснабдяване и канализация”
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие
bulgaria/resource/static/files
  Парламентът даде зелена светлина за новата европейска система за убежище
static/media/ups/articles/attachments
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
  Закон за развитие и устройство на българското черноморско крайбрежие глава първа общи положения
bulgaria/resource/static/files
  На фокус новите предложения на еп за бъдещето на Общата селскостопанска политика
zabol/otdelitelna
  Бъбречна недостатъчност 01 Как се поставя диагнозата "бъбречна недостатъчност"?
public/files/about_texts
  Правила за отразяване на евро 2012 от не-лицензирани тв оператори на територията на България
  Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директор
bulgaria/resource/static/files
  Награда за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012
  Европейското земеделие — нови възможности по време на криза?
  Студенти ще спечелят с познанията си за ес пътуване до Европейския парламент
resource/static/files
  Евродепутат за един ден
bulgaria/resource/static/files
  Програма конференция „трафик на жени и проституция
  Дни на Европейския парламент във Велико Търново 6-8 юни 2013 г
  Програма час Събитие Място Тема Участници 6 юни 2013 г. 19,00 ч
  Гала вечер на наградата за кино лукс 2012 на Европейския парламент
static/media/ups/articles/attachments
  Мотиви към проекта на Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране
public/files/about_texts
  Конкурсна сесия на стф „Екран" 30. 10. 2009 г. № Заглавие жанр-позиция бюджет време „Love net"
static/media/ups/articles/attachments
  Министерство на регионалното развитие
bulgaria/resource/static/files
  Семинар за журналисти от регионални медии зала " Компас" в х-л "България", гр. Бургас
  Програма час Събитие Място Тема Участници 17 март 2013 г. (неделя) 18: 30
filestore
  На територията на област Стара Загора Вие можете да избирате между следните лечебни заведения: коц /Комплексен онкологичен център
Dostavka na radiofarmacevtici,citostatici i antiepileptici za nuzhdite na VMA
  Military medical
static/bizkit/bitex
  Отчет на юрокапитал битекс ад към 30. 09. 2007 г
bulgaria/resource/static/files
  Заседание в Пловдив на 10 и 11 октомври
public/files/about_texts
  Конкурс за заемане на длъжността „репортер" в ртвц русе "Репортер" в Продуцентско направление „Новини и спорт"
bulgaria/resource/static/files
  Програма 24 януари 2014 г., /петък
  Нови правила за бебешките млека и храните без съдържание на глутен
  Моят проект за земеделие в България — личен избор, европейски резултат“
static/media/ups/tiny/filebase/Water/Mineralnivodi/Konzesii
  Регистър на действащите концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
content/dam/royaldutchshell/video
  Заглавие: Shell v-power Nitro+ Да изпревариш гравитацията
ressource/static/files
  Цяла Европа празнува Европейския ден на 112
bulgaria/resource/static/files
  Награда на информационното бюро на европейския парламент в българия за млади журналисти правилник
  Награда на Информационното бюро на еп за млади журналисти за 2012 г
  Парламентът подкрепи увеличението на цената за квотите за въглеродни емисии
static/bizkit/chesterfield
  Доклад за дейността на честърфийлд ад към междинен финансов отчет към 30. 09. 2007 г
bulgaria/resource/static/files
  Парламентът подкрепи споразумението за реформа на Шенген
resource/static/files
  Аз бях евродепутат за един ден Елена Немска, Национална Априловска гимназия Габрово
5.53.208.139=-ostra_bibrecna_nedostaticnost.doc
  Остра бъбречна недостатъчност
5.53.208.139=-chronicna_bibrecna_nedostaticnost.doc
  Хронична бъбречна недостатъчност
178.254.243.151=_24008-Static .docx
  C# Статичен клас, методи, конструктори, полета
87.97.200.217=_564224-chetirirazryaden-reversiven-desetichen-broyach-sys-statichna-indikaciya.doc
  Четириразряден реверсивен десетичен брояч със статична индикация
directory static  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница