stranici/frends/drugi
  17 януари 2006 По данни на Регионалния център по здравеопазване наличността на лекарствения препарат “Tamiflu
stranici/project
  Проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации” бенефициент
stranici/strategii/obstinski/Varna/orig
  Общински план за развитие на община

  Приложение 1А
world/stranici
  Книга към бъдещата морска политика на Евросъюза: Европейска визия за океаните и моретата
stranici/Evropa/EU/CH_24/CONF-BG 55-02 add
  To the european union bulgaria
stranici/strategii/obstinski/Vetrino
  1. Увод 7 анализ на ситуацията 10
stranici/Evropa/EU/Ch_07
  Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002
stranici/strategii/obstinski/Varna
  Общински план за развитие на община
stranici/strategii/obstinski/Suvorovo
  Съдържание увод 4 резюме 8 анализ на социално -икономическото развитие 10
stranici/Evropa/EU/CH_22
  ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг
stranici/strategii/obstinski/Aksakovo
  2007 – 2013 г. Април, 2005 г. Съдържание I. Увод обща характеристика на общината
stranici/Evropa/EU/CH_24/CONF-BG 06-04 add
  Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
stranici/Evropa/EU/CH_25
  Агенция митници reference: bg9806-02-01
stranici/frends/drugi
  Указанията на Министерство на здравеопазването за предпазване от птичи грип
stranici/Evropa/EU/Ch_07
  Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег)
stranici/strategii/oblast/OSRR
  Област варна стратегия за развитие 2005-2015 Варна, Май, 2005 г
stranici/strategii/obstinski/Dolni4iflik
  Г. Общински план за развитие
files/upload/Dokumenti_po_stranici
  International university college висше училище международен колеж
stranici/Evropa/EU/CH_24/CONF-BG 55-02 add
  Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма
stranici/Evropa/EU/Ch_21
  Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр)
stranici/novini/2005/04
  Пресслужба областна администрация варна
images/lichi_stranici
  Калин Порожанов
stranici/novini/2006/01
  Високотехнологичен бизнес инкубатор варна
stranici/novini/2005/05
  Пресслужба областна администрация варна
stranici/oblast/560
  Владислав Варненчик
stranici/novini/2005/08
  Железопътна инфраструктура
stranici/strategii/obstinski/Avren
  Програма за равноправно интегриране на малцинствата в българското общество; Програма за опазване на околната среда в община Аврен (2004 2007)
stranici/novini/2003/06
  Съобщение за средствата за масово осведомяване
stranici/Evropa/EU/CH_24/CONF-BG 55-02 add
  Закон за адвокатурата Обн., Дв, бр. 80 от 27. 09. 1991 г., в сила от 10. 1991 г., доп., бр. 104 от 12. 1996 г., в сила от 01. 1997 г., изм., бр. 59 от 26. 05. 1998 г., доп., бр. 61 от 25. 07. 2000 г
stranici/SIRP/docs/strdoc
  Актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на
pub/cW
  Етичен кодекс в работата на народните представители в парламенти на страни-членки на ес
stranici/Evropa/EU/CH_24/CONF-BG 55-02 add
  Допълнителна информация към позицията за преговори на република българия по глава 24 “сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”
stranici/Evropa/EU/CH_24
  Втора допълнителна информация Ноември 2001 г
stranici/oblast/560
  Исторически разказ за Варненската битка
stranici/Evropa/EU/CH_24
  Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
stranici/SIRP/docs/strdoc
  Доклад за изпълнението на регионалния план за развитие
  Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на регионалния план за развитие на североизточен район
stranici/strategii/oblast
  Актуализиран документ за изпълнение на областна стратегия за развитие на област варна 2011-2013
files/useruploads/files/statichni_stranici/statistics_and_analyses
  Изработване на маркетингова стратегия въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към българия като инвестиционна дестинация
stranici/Evropa/EU/Ch_14
  Конфернция за приемането на брюксел, 13 ноември, 2001 г. България в европейския съюз conf-bg 68/01 Документът е предоставен от България
stranici/strategii/obstinski/Dulgopol
  Общинският план за развити
stranici/Evropa/EU/CH_24
  Първа допълнителна информация Април/Май 2001 г
stranici/oblast/560
  Владислав Варненчик
stranici/SIRP/docs/strdoc
  Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на североизточен район (2007-2013)
stranici/Evropa/EU/CH_25
  Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
stranici/novini/2003/06
  Област с административен център варна о б л а с т е н у п р а в и т е л
stranici/Evropa/EU/CH_22/CONF_BG 02-03-add
  Програма за прилагане на директива 1999/31/ес за депониране на отпадъците
stranici/novini/2006/09
  Пресслужба Областна администрация – Варна
stranici/strategii/obstinski/Avren/orig
  Програма за равноправно интегриране на малцинствата в българското общество; Програма за опазване на околната среда в община Аврен (2004 2007)
stranici/strategii/obstinski/Biala
  Община бяла
stranici/Evropa/EU/Ch_07
  Конференция за присъединяването към европейския съюз
stranici/novini/2005/08
  Пресслужба областна администрация варна
stranici/Evropa/EU/Ch_07
  Към европейския съюз
stranici/Evropa/EU/Ch_14
  Конференция за присъединяване Брюксел, 08/10/2001 към Европейския съюз conf – bg 58/01-bg българия
stranici/novini/2006/02
  Пресслужба областна администрация варна
stranici/novini/2003/06
  Област с административен център варна о б л а с т е н у п р а в и т е л
stranici/Evropa/EU/Ch_05
  Конференция по присъединяването брюксел, 26 март 2001г. Към европейския съюз
stranici/Evropa/EU/CH_22
  Допълнителната информация, предоставена по-долу, отразява настоящото наличие на данни
stranici/novini/2003/12
  Доклад на европейската комисия за 2003 г. За напредъка на българия в процеса на присъединяване към европейския съюз
stranici/Evropa/EU/CH_22/CONF_BG 02-03-add
  Потребление на петролни продукти в българия
stranici/Evropa/EU/Ch_07
  Към ес – българия – Брюксел, 23 март 2004
  Conf bg 43/01 междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз
stranici/Evropa/EU/Ch_09
  Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
maia
  Дечицата ни днес празнуват
stranici/Evropa/EU/Ch_08
  Конференция за присъединяването брюксел, 5 януари 2001 към европейския съюз българия conf-bg 1/01 документ предоставен от българия
stranici/Evropa/EU/CH_24/CONF-BG 06-04 add
  Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
stranici/Evropa/EU/CH_24
  Национален план за действие за приемане на шенгенското законодателство
stranici/strategii/obstinski/Provadia
  Географско положение, граници и административно-териториална структура
stranici/Evropa/EU/Ch_07
  Конференция за присъединяването към европейския съюз на република българия
stranici/Evropa/EU/Ch_03
  Междуправителствена конференция за присъединяване на република българия към
  Междуправителствена конференция за присъединяване на република българия към
world/stranici/programi/2006
  Програма за парламентарна практика (ipp) допринася за разбирателството между народите, както и за укрепването на демократичните ценности
stranici/Evropa/EU/CH_22/CONF_BG 02-03-add
  Лукойл Нефтохим бургас ад баланс на материалите
stranici/Evropa/EU/CH_13
  Република българия допълнителна Информация към Позиция за Преговори
stranici/SIRP/docs/strdoc
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
stranici/Evropa/EU/Ch_07
  Конференция за присъединяването към европейския съюз
stranici/oblast
  Защитени природни обекти на територията на варненска област
stranici/aktualno/plajove
  З а п о в е д № рд-06-7706-143 22. 05. 2006 г
stranici/Evropa/EU/CH_22/CONF_BG 02-03-add
  Проект р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
stranici/strategii/oblast
  Закон за регионалното развитие мимооср методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие
world/stranici/programi/2006
  Конкурс за лого и слоган на държавната администрация
stranici/Evropa/EU/CH_22/CONF_BG 02-03-add
  График за подаване на заявления за издаване на комплексни разрешителни
stranici/Evropa/EU/Ch_09
  Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
stranici/novini/2005/02
  Приоритет в община вълчи дол спасяването на човешки животи
stranici/Evropa/EU/CH_24
  Програма за приемане достиженията правото на ес (npaa). Със Закона за бежанците
files/upload/Dokumenti_po_stranici
  International university college висше училище международен колеж
stranici/novini/2005/06
  Съобщение на Военноморските сили
stranici/strategii/obstinski/Vetrino
  1. Увод 7 анализ на ситуацията 10
stranici/Evropa/EU/CH_27
  Междуправителствена конференция за присъединяването на република българия към европейския съюз позиция за преговори
stranici/novini/2005/05
  Пресслужба областна администрация варна
stranici/strategii/obstinski/Devnia
  Анализ на социално-икономическото развитие. Aобща характеристика и ресурси на община девня
stranici/strategii/oblast
  Доклад софия, 20 Декември, 2010 съдържание въведение 2
dokumenti
  Утвърдил: Директор
stranici/frends
  По проект „Партньорство за развитие
stranici/strategii/obstinski/Varna
  Общински план за развитие на община
stranici/Evropa/EU/CH_22/CONF_BG 02-03-add
  Програма за прилагане на директива 94/62/ес за опаковките и отпадъците от опаковки
stranici/strategii/obstinski/Beloslav/orig
  Община белослав общински план за развитие 2007-2013
stranici/novini/2006/02
  Списък на социалните и обществените заведения, които ще получат непотърсените награди от изборната томбола област Благоевград
stranici/novini/2005/10
  Проведен е жребият за номер на бюлетина на кандидатите за кмет на Община Девня
directory stranici  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница